20 november 2011

Het belang van goede communicatie

In september werd het ontwerp voor de vernieuwde "zoen en zoef"strook bij de Vrije school in Driebergen aan het verkeersberaad gepresenteerd. De Fietsersbond gaf een reactie die er op neer kwam dat het trottoir te krap is voor ouders met kinderen, zij moeten noodgedwongen over het ook al krappe fietspad uitzwermen. Door de berm te versmallen, zou er ruimte te winnen zijn voor voetgangers en fietsers. Ruimte die hard nodig is, want het merendeel van de kinderen komt (gelukkig!) nog steeds te voet of met de fiets.

De opmerking werd welwillend aangehoord, de ambtenaren zouden er nog op terug komen. Vorige week kwam het verslag van het Verkeersberaad, waarin opgenomen was dat er onvoldoende ruimte was om onze suggestie uit te voeren. Meteen dus maar even gebeld en nog een keer uitgelegd hoe wij het bedoelden. Nu viel het kwartje, maar omdat het werk al in uitvoering is, is het volgens de gemeente nog maar de vraag of er nog wat aangepast kan worden. We worden hier maandag nog over teruggebeld. Buiten liggen de stoepranden al volgens de niet aangepaste tekening. (Op bovenste plaatje is in paars aangegeven hoe wij denken dat de berm versmald kan worden).

Update 22/11: De gemeente heeft niet meer teruggebeld en inmiddels het fietspad laten bestraten zoals dat op de oorspronkelijke tekening stond. We vragen ons af waarom de Fietsersbond om advies wordt gevraagd als er toch niets mee wordt gedaan. Morgen is er weer Verkeersberaad.

14 november 2011

Vervolg Hoofdstraat

Morgen presenteert de gemeente een oplossingsrichting over de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer op de Hoofdstraat in Driebergen.Wij zijn erg benieuwd naar haar oplossingsrichting.

Na onze inspraak op 16 maart bij de commissie Ruimte, en de informatieavond op 29 maart, is het al weer een tijd geleden dat we voor het laatst over de Hoofdstraat spraken. Ter herinnering hieronder wat suggesties die wij de wethouder op 31 maart aan de hand hebben gedaan. Het belangrijkste is dat de functie van de weg is afgestemd op de vormgeving, oftewel, voor weggebruikers moet het duidelijk zijn hoe ze zich op de weg moeten gedragen.

2e Hogeweg, Zeist
Churchillweg, Wageningen
Utrechtseweg, Oosterbeek
Rijksstraatweg, Haren (gn)
Rijksstraatweg, Haren (gn)

28 september 2011

Ronde van B. & W.

Vandaag waren de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders op stap in Driebergen om te horen wat er onder de mensen leeft. Raad en college waren op de fiets, burgemeester Naafs ging op de gemeentelijke bakfiets om stoeltjes en een tafeltje mee te nemen.

Bij de kruising Jagersdreef/ Sint Hubertuslaan werd stil gehouden om de verkeersveiligheid rond de school Uilenburcht te bediscussiëren. Een aantal ouders toonde zich bezorgd over de hoge snelheid van het autoverkeer. Het halen en brengen door ouders verdient ook niet altijd een schoonheidsprijs, voor kinderen is de kruising onoverzichtelijk door alle lukraak geparkeerde auto's. Ook werd geconstateerd dat de inrichting van de brede straten niet meer van deze tijd is en dat het steeds drukker is geworden, mede als gevolg van de stagnatie van het verkeer op de Hoofdstraat en de A12. Veel mensen gaan dan via de Jagersdreef, Jachtlaan en Rijsenburgselaan via Odijk naar de A12 of naar Zeist.

Wethouder Homan deed de toezegging dat hij best wat op de kruising wilde doen, als de ouders en omwonenden met een uitvoerbaar plan zouden komen. De Fietsersbond heeft uiteraard ondersteuning aan de bezorgde ouders en omwonenden aangeboden.

Het college komt nog op bezoek in Maarn (4 oktober), Doorn (5 oktober) en Maarsbergen (12 oktober).

19 september 2011

Nieuws van het stationsfront

Na de zomer wordt de draad weer opgepakt rond het station Driebergen-Zeist. De gemeente heeft al weer een keer fietsen die buiten het rek staan weggesleept en ook de saga rond de plannen voor nieuwbouw van de stationsomgeving wordt weer voortgezet.

Op dinsdag 13 september laadde de gemeente weer een aantal fietsen op die buiten de rekken stonden. In het verleden waren wij hier niet altijd over te spreken, maar nu maken wij hier geen speerpunt van. De gemeente heeft de wegsleepactie tevoren goed aangekondigd op verschillende manieren (krant, internet, affiches). Als Fietsersbond hebben wij in het verleden regelmatig tellingen uitgevoerd om te controleren of er voldoende rekken zijn in de stationsomgeving. Daarbij is ons opgevallen dat er ongeveer evenveel fietsen als rekken zijn, maar dat deze rekken niet allemaal dicht bij de Hoofdstraat zijn. Wie bereid is om twee minuten langer te fietsen en te lopen, vind aan de Odijkse kant van het station rond 9 uur 's ochtends altijd wel een plek. Wij vinden het wegslepen van fietsen op het station daarom niet a priori fout. Bovendien kunnen fietsen buiten de rekken andermans fietsen beschadigen en kan fietsdiefstal in de hand worden gewerkt.

Op woensdag 21 september krijgt het stationsontwerp weer een vervolg. Na de beschamende vertoning in het tuinhuisje op de Reehorst, waarbij een ontwerper aangaf dat het ontwerp goed was voor voetgangers en fietsers en wij met de richtlijnen in de hand konden aantonen dat dit niet het geval was, heeft er op 29 juni nog een "expert meeting" plaatsgevonden over de plannen. Daar bleek dat er op een verkeerde manier bezuinigd wordt op het ontwerp. Een voorbeeld is de kromme oversteek van de Breullaan. Het lijkt er op dat de ontwerpers bang zijn om op andermans grond te tekenen, terwijl 1 van de aanwezigen aangaf dat de grondonteigeningsprocedure de meest zekere procedure is die grondeigenaren kunnen hebben. Met de richtlijnen in de hand is een ontwerp te maken dat vanuit verkeerskundig oogpunt voldoet en dat desnoods via de rechter is af te dwingen.

Komende woensdag mogen we bekijken wat er na onze opmerkingen veranderd is aan het ontwerp. Eerst via een expert-meeting en om 20 uur is al het publiek welkom in Het Hoge Licht aan de Klaproos 5 in Driebergen.

16 juni 2011

Tuinenfietstochten vereniging Groei en Bloei

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Groei&Bloei Doorn e.o. verzorgen op zaterdag 18 juni samen een tuinenfietstocht in Doorn en omgeving. De start is vanaf 10.00 uur bij de moestuin van Bartiméus Doorn. Daar krijgen de deelnemers een routebeschrijving.

Deelnemers kunnen ook elders op de route starten, maar moeten zich dan wel van tevoren even aanmelden via www.steunbartimeus.nl/tuinenfietstocht Dan krijgen zij de routekaart thuisgestuurd en een sleutelkaart als bewijs van deelname. Dat bewijsje kunnen de deelnemers dan laten zien bij de tuineigenaren. Deelnemers betalen 10 euro per persoon; kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen. De prijs is inclusief een lunchpakket, verzorgd door Doornse ondernemers. In elke tuin is ook iets te doen voor kinderen. De opbrengst van deze fietstocht gaat naar aangepaste fietsen voor de meervoudig beperkte bewoners van Bartiméus in Doorn.

Ook de afdeling Driebergen van Groei en Bloei verzorgt een tuinfietsentocht. Dit jaar zal voor de 11e maal de open tuinendag georganiseerd worden op zaterdag 25 juni 2011. De tuinen zijn te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Het moet een gezellige, druk bezochte dag worden, waarin de tuinen en hun eigenaren centraal staan. Naast vijvers, bloemen en planten in fraai aangelegde tuinen, kan men ook genieten van kunst in de tuin, verzorgd door Driebergse kunstenaars. Meer informatie is te vinden op http://driebergen.groei.nl/index.php?id=29841

3 juni 2011

Uitbreiding stalling station Maarn?

Meestal heeft de Fietsersbond het over de stalling bij station Driebergen-Zeist. Maar ook de stalling bij Maarn is te klein. Alle reden om eens een kijkje te nemen hoe het zou kunnen verbeteren.

Zoals bekend loopt er een tunneltje onder het spoor en de A-12 door ,dat ze momenteel aan het aanpassen zijn ivm. de verbreding van de A-12. Aan de zuidzijde van het station Maarn komt een lift naar het perron. Aan de noordzijde van het station komen extra plaatsen, maar volgens de Fietsersbond kunnen er aan de zuidzijde ook extra plaatsen komen. Lijkt ons handig voor mensen vanuit Maarn-zuid en bijvoorbeeld Leersum en buitengebied.

Een goede vraag is dan waar de stalling het beste zou kunnen staan. Op het grasveld waar nu de bouwketen staan? Qua loopafstand weten we van Driebergen-Zeist dat fietsers nogal erg kritisch zijn op loopafstand, de overzijde van het kruispunt waar nu de keten staan lijkt me voor Maarn te ver weg. Bij Utrecht Centraal zou zo'n loopafstand geen probleem zijn, maar daar accepteert men heel wat meer. Of zouden er rekken aan weerszijden van de Raadhuisstraat kunnen komen. Hier staan forse bomen, met mooie boomroosters zou er wellicht wel iets moois van te maken te kunnen zijn. Het gras heeft (zeker in deze droge tijden) heel wat te lijden van de bomen.

Laat ons weten wat u er van denkt, dan kunnen wij contact met de gemeente opnemen.

30 mei 2011

Praktisch verkeersexamen in Driebergen

Na het schriftelijke examen op 17 april wordt morgen het jaarlijkse praktische verkeersexamen weer afgenomen in Driebergen. Bijna alle leerlingen van groep 7 staan dan weer paraat om hun fiets te laten keuren en een route af te leggen met verschillende verkeerssituaties. Gestart wordt bij Park Seminarie, waarna de Hoofdstraat, de Arnhemse Bovenweg, de Loolaan en aantal straten in De Wildbaan befietst worden. Met het verkeersexamen moeten kinderen aantonen dat ze klaar zijn om zelfstandig door het verkeer te bewegen. Klaar om volgend jaar naar de middelbare school in Doorn of Zeist te gaan.

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door de Fietsersbond, met medewerking van VVN, de politie en de gemeente.

22 mei 2011

Fietsen naar de heide

De ingang van het Leersummerveld, een belangrijk natuurgebied, heeft een parkeerplaats, waar het in het weekeinde vol staat met auto’s. Dit is aan de provinciale weg van Maarsbergen naar Leersum. Vaak is het daar zelfs te vol, dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Wij denken dat als daar extra mogelijkheden komen voor een fietsparkeerplaats, dat het meer mensen motiveert om per fiets te komen en dan te gaan wandelen (en in de winter schaatsen). Dat kan simpel en goedkoop, zoals je wel vaker in de natuur aantreft. Houten palen met dwarsbalken er tussen, waar je je fiets aan vast kunt zetten. Binnenkort zullen wij dit idee met Staatsbosbeheer gaan bespreken.

19 mei 2011

Nieuwe stationsplannen

Gisteravond werd in een goed gevuld tuinhuisje op de Reehorst de tweede schets van het stationsontwerp voor Driebergen-Zeist gepresenteerd. Het ontwerp was meer uitgewerkt dan in december. We zagen enkel grote verbeteringen, maar ook nog een paar onmogelijke verkeersoplossingen.

Eerst de verbeteringen:

 • Concentratie van al het fietsparkeren onder het station vlak bij de trap naar het perron. Hiermee wordt het voor reizigers heel aantrekkelijk om de fiets te gaan gebruiken om naar het station te gaan. De hoeveelheid plaatsen was nog niet helemaal duidelijk.
 • Het fietspad aan de oostkant van de Hoofdstraat moet een fietspad in twee richtingen worden, vooral om de vele scholieren vanaf De Breul een praktische route naar Driebergen te geven. Omdat we hier te maken hebben met een provinciale hoofdfietsroute een goede zaak.
 • In de verkeersregeling bij de Breullaan zijn mogelijkheden om fietsers 2x per cyclus groen te geven, de wachttijd voor dit verkeerslicht wordt hierdoor kort gehouden.
 • Tot zover het goede nieuws. De punten die nog niet verbeterd waren:

 • De te smalle tweerichtingenfietspaden. Wanneer brommers op het (brom)fietspad rijden en er meer dan 100 fietsers per uur rijden, schrijft de Ontwerpwijzer Fietsverkeer een fietspadbreedte van 4,00m voor (pagina 175). Een logische maat, zeker wanneer bedacht wordt dat fietsen steeds breder en sneller worden.
 • Haakse bochten bij de kruising bij De Breul en de kruising in het Stationsplein. Deze bochten zijn door het fietsverkeer in twee richtingen gevaarlijk en door onderhoudsverkeer (o.a. zoutstrooiers) niet te nemen. De minimale maat van de bochten bij een kruising is R = 12 (pagina 232), op wegvakken geldt een ontwerpsnelheid voor hoofdfietsroutes van 30 km/u.
 • Het fietspad in het Stationsplein ligt te dicht op de Stationsweg zelf. Hoe de voorrang geregeld wordt is nog niet duidelijk, maar automobilisten kunnen niet anticiperen op afslaand fietsverkeer en fietsers kunnen niet even wachten om over te steken, wachtruimte ontbreekt. Volgens het handboek (pagina 232) moet de afstand tussen hoofdrijbaan en fietspad 4 à 5 m binnen de bebouwde kom zijn, 6 à 7 m daarbuiten. Hoe de stationsomgeving precies beschouwd moet worden, weten we nog niet.
 • Ook ontbreekt opstelruimte bij de kruising met de Breullaan. De fietspaden liggen te dicht tegen de weg aan om de fietspaden vrij te kunnen houden voor afslaand verkeer. Tenminste 1 fietser moet vrij kunnen staan, met de hiervoor genoemde 4 à 5 m moet dat geen probleem zijn.
 • De neergaande helling bij het stationsplein ligt te dicht op de kruising naar het station. De Ontwerpwijzer zegt: Aandachtspunt bij neergaande hellingen is de snelheid van de dalende fietser.(..) Daarom moet onderaan hellingen voldoende uitlooplengte aanwezig zijn; er mag zich daar niet direct een kruispunt, scherpe bocht of ander obstakel bevinden. (pagina 53). Of de helling niet te steil is, konden we nog niet beoordelen, wel is helder dat het vanaf het station onmogelijk is om via een haakse bocht voldoende vaart te maken om het te smalle fietspad omhoog te rijden.
 • Op de avond werd duidelijk dat de ontwerpers nog onvoldoende aandacht aan deze punten hebben besteed. Ook voor voetgangers en gehandicapten (blinden, rolstoelers) was nog onvoldoende nagedacht. Er werd toegezegd om een aparte ontwerpavond te organiseren, waarop belangstellenden en deskundigen samen het ontwerp kunnen verbeteren. Wij blijven dit natuurlijk aandachtig volgen. In oktober/november 2011 zou het ontwerp door alle betrokken overheden vastgesteld moeten worden.

  15 mei 2011

  Fiets en stalling opgepompt

  Gisteren hebben we weer eens een wildpompactie gehouden. Het procede is bekend, op een druk punt wordt aan fietsers aangeboden om de bandenspanning te checken. Dit keer waren we bij Albert Heijn in Driebergen, in het verleden een notoir knelpunt voor fietsers, vanwege het ontbreken van klemmen bij de deur. Om de hoek, uit de loop waren wel wat klemmen neergezet, maar toen bleek dat die nauwelijks gebruikt werden, zijn er toch maar klemmen voor de deur gezet. Het was nog steeds flink druk, zowel met fietsen als auto's. De meningen van fietsers was zeer verschillend, sommigen haalden hun schouders op, anderen vonden het een chaos. En dat terwijl Albert Heijn recent 50 klemmen extra heeft neergezet om de fietsen een beetje te reguleren.

  Wij vinden het nog steeds verbazingwekkend waarom zelfs op het stukje tussen Traaij en ingang van Albert Heijn het trottoir te krap is. Daar een paar autoparkeerplaatsen opheffen, zou tot heel veel extra plek voor fietsers leiden. Bijna alle fietsers komen vanaf de Traaij, uit onderzoeken blijkt dat fietsers per saldo net zo veel uitgeven als automobilisten.

  Met die boodschap konden wij ook nog de toevallig passerende"AH manager" van extra lucht in zijn voorband voorzien. Hij heeft een fraaie electrische fiets en rijdt regelmatig in 40 minuten naar de Maliebaan in Utrecht.

  13 mei 2011

  Leuke activiteiten

  De komende weken zijn er weer volop leuke fietsactiviteiten, hopelijk wordt het weer lekker weer.

 • Zondagmiddag wordt in Doorn een Bakfietsrally gehouden. Bakfietsliefhebbers gaan gezamenlijk een stuk fietsen voor het goede doel. Het inschrijfgeld gaat naar de kankerbestrijding van de Dr. Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op http://www.bakfietsrally.nl
 • De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert de Duurzame Dagen, die in het teken staan van water en watermanagement. Er zijn verschillende fietstochten en op zaterdag 21 mei zijn enkele watergerelateerde installaties open voor het publiek, zoals de waterproductie en waterzuivering in Driebergen en de grote Lekstuw van Amerongen. Een mooie bestemming om op de fiets naar toe te gaan!
 • Voor de snelle beslissers is morgen de Grietmarkt in Amerongen nog een aanrader. Veel kunst en cultuur en ambachtelijke producten in een aantrekkelijke omgeving. Bij de najaars-Grietmarkt zorgt de Fietsersbond altijd voor een gratis bewaakte stalling. Morgen gaan we echter banden pompen bij Albert Heijn in Driebergen en mensen vragen of ze tevreden zijn met de stallingsvoorzieningen.
 • 11 mei 2011

  Kritisch meekijken bij de stationsplannen

  Om de gemeenteraad op de hoogte brengen van onze zorg over de toekomstige stationsomgeving, hebben we gisteravond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hieronder de bijdrage die Herbert Tiemens uitsprak.

  Graag wil ik hier namens de Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug het woord voeren vanwege twee punten die niet op de agenda staan.

  In de eerste plaats omdat ik hiertwee maanden geledenook stond, om in te spreken over de situatie op de Hoofdstraat in Driebergen. De wethouder beloofde toen dat er binnen 2 weken een uitnodiging zou komen om met alle betrokkenen en belangstellenden om tafel te gaan en te bezien hoe de Hoofdstraat verkeersveiliger kan worden. Die bijeenkomst is er gekomen, er was een hoge opkomst en de mensen waren betrokken. Wethouder Homan gaf aan niet direct geld te hebben voor een ingrijpende reconstructie, maar hij wil zich er wel sterk voor maken. Later hebben wij hem in een al eerder gepland kennismakingsgesprek suggesties aan de hand gedaan om de Hoofdstraat in Driebergen veiliger en prettiger te maken.

  In dat gesprek werd ons ook duidelijk dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de toekomstige fietssituatie rond het station Driebergen-Zeist. Dat brengt mij op ons tweede punt. In december vorig jaar werd een eerste ontwerp gepresenteerd. In het Verkeersberaad bekritiseerden we het lijstje met uitgangspunten die voor het ontwerp gebruikt worden. Het lijstje is door alle bij het stationsontwerp betrokken partijen vastgesteld en is bruikbaar voor een grove schets. Wanneer het echter op de details aankomt die voor fietsers zo belangrijk zijn, is het lijstje onbruikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de breedte van fietspaden in combinatie met obstakels als relingen, stoepranden en tunnelwanden, en het toepassen van hellingen. In de eerste schets troffen we fundamentele fouten aan die het stationsgebied onbruikbaar maken voor fietsers. Deze fundamentele fouten zijn het gevolg van het blind toepassen van het lijstje van uitgangspunten. Om openbare ruimte te ontwerpen die bruikbaar is voor fietsers is een lijvig handboek beschikbaar, de Ontwerpwijzer fietsverkeer, publicatie 230 van het CROW, hèt Nederlandse kenniscentrum voor alles wat met weg- en waterbouw te maken heeft.

  Op de informatieavond in december toonden de technisch ontwerpers zich ontvankelijk voor onze zorgen, maar konden ze niet van het eerder genoemde lijstje afwijken, dat was hun door opdrachtgevers meegegeven. In het gesprek van 31 maart maakte de wethouder duidelijk dat hij geen extra eisen aan het ontwerp wil stellen, omdat eventuele meerkosten dan voor rekening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen. Vanuit financieel oogpunt verstandig, maar vanuit gebruikskwaliteit onvergefelijk. Het station en de omliggende wegen worden in beton gegoten, fundamentele fouten kunnen er niet meer hersteld worden. En als u bedenkt dat op dit moment ongeveer 40% van de treinreizigers per fiets komt en de landelijke trend is dat dit percentage groeit, is een verfijning van het ontwerp noodzakelijk. Dan moeten alle partijen de handen ineen slaan om onherstelbare ontwerpfouten te vermijden, en zich niet achter procedures verschuilen.

  Volgende week wordt een verder uitgewerkte versie van het ontwerp aan het publiek getoond. De Fietsersbond zal kritisch meekijken, in de hoop dat de fundamentele fouten in de details die voor fietsers zo belangrijk zijn, er uit zijn gehaald. Wij verwachten dat u, als uiteindelijke verantwoordelijke, ook kritisch mee zult kijken, omdat u niet verantwoordelijk wilt zijn voor fundamentele fouten.

  Gevraagd werd nog of wij onze bevindingen aan de commissie willen medelen, dat hebben we uiteraard toegezegd.

  Update 13/5: Daags na de inspraak konden we contact krijgen met de gemeenteambtenaar die belast is met de stationsontwikkeling. Hij was bereid om de nieuwste tekeningen van het voorlopig ontwerp op onze bestuursvergadering uit te leggen. Geweldige service! De plannen zien er al een heel stuk beter en uitgewerkt uit, we hebben afgesproken nog even met ons commentaar te wachten tot de officiele presentatie.

  8 mei 2011

  Ontwerp Driebergen-Zeist verbeterd?

  Terug van vakantie lag een uitnodiging van de provincie op de mat voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe station Driebergen-Zeist. Op 18 mei wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd in de tuinzalen van Antropia. Wij zijn benieuwd of de opmerkingen die we op 1 december gemaakt hebben, zijn verwerkt. Concreet gaat het ons om de volgende dingen:

 • Tweerichtingen bromfietspad minstens 4 m breed
 • Bochtstralen ontworpen met een ontwerpsnelheid van 30km/u
 • Hellingen niet steiler dan 3%, is het hoogteverschil groter dan 5 m dan hellingen niet steiler dan 2%
 • Opstelruimte van 5 m voor kruisingen
 • Bij hellingen uitrolruimte van 25 m voor een oversteek
 • In het verslag van de informatieavond van 1 december is gemeld dat de aandachtspunten worden meegenomen. Wij zijn benieuwd, want tijdens onze afspraak met wethouder Homan op 31 maart konden wij niet gerust worden gesteld. Hij durfde de maatvoering van allerlei fiets"details" niet meer ter discussie te stellen, omdat hij dan extra geld op tafel zou moeten leggen. Daarmee zouden de behoeften van 40 % van de treinreizigers genegeerd worden en een onbruikbaar station ontworpen worden.

  Alle maten zijn afkomstig uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW publicatie 230. Illustratie van de website http://www.stationsgebieddriebergenzeist.nl

  1 mei 2011

  Fietsenstalling weer geslaagd

  Met dank aan het prachtige weer kon de Fietsersbond weer vele fietsers verwelkomen in de gratis bewaakte fietsenstalling bij de vrijmarkt in Driebergen. De Fietsersbond biedt deze service aan om het gebruik van de fiets naar de vrijmarkt te stimuleren en op een vriendelijke manier in contact te komen met het publiek.

  Ook werd bewezen dat veel vrijwilligers licht werk maken. Nadat we onze leden hadden aangeschreven, waren er heel wat helpende handen om fietsers te ontvangen en gesprekken met bezoekers aan te knopen. Gesprekken over de verkeerssituatie in Driebergen, de mooie fietsomgeving maar ook de stationsplannen en de zeer karige positie voor fietsers en voetgangers die daar uit tevoorschijn komt.

  Hoewel we tevreden waren over de hoeveelheid fietsers die we een plekje konden geven, denken we dat het beter kon. Zo startte de vrijmarkt wat verder weg op de Drieklinken en waren er meer activiteiten op de Hoofdstraat. Op het terrein tussen Schaepmanmonument en Sparrendaal zagen we heel wat vrije ruimte, waar nu ook heel veel mensen hun fiets hadden gestald.

  Ook zagen we kansen om nog meer mensen op de fiets te krijgen, vooral op de Damhertlaan en Nijendal zagen we gevaarlijke situaties ontstaan doordat mensen met de auto waren gekomen en deze op de (verboden) fietsstrook of in de berm van de weg parkeerden. Als al die mensen nu ook eens op de fiets zouden gaan.....

  28 april 2011

  maandoverzicht april

  Hoewel het al weer even stil was, zaten we zeker niet stil. Een overzicht van de afgelopen maand

  We waren op bezoek bij wethouder Homan. Met hem spraken we onder andere over het stallingstekort bij de stations en de te krappe fietspaden in het toekomstige ontwerp voor Driebergen-Zeist. Helaas kregen we daar geen goed gevoel bij, de wethouder durft niet meer aan het voorlopig ontwerp te gaan morrelen, omdat hem dat geld kost. Dat er hierdoor een voor voetgangers en fietsers onbruikbaar stationsgebied komt, neemt hij maar op de koop toe. We kregen wel een toezegging over de afstelling van de verkeerslichten op de Hoofdstraat in Driebergen bij de Buzziburglaan. Het groen in de richting van de Traaij zal voor fietsers verlengd worden.

  Verder was de Fietsersbond actief voor senioren. Een opfriscursus maakte ouderen attent op nieuwe verkeersregels. Ook konden zij hun ogen en oren laten testen en samen een proefronde fietsen langs verkeerssituaties die mogelijk gevaarlijk zijn.

  En we konden een nieuw actief lid verwelkomen. Arie Verrips, bekend als weerman van RTV Utrecht, bood als veelfietser zijn diensten aan. Als correspondent van "over de berg" is hij een waardevolle aanvulling op het team van vrijwilligers dat de Fietsersbond op de Utrechtse Heuvelrug vormt.

  De vrijwilligers kunt u traditiegetrouw op Koninginnedag weer ontmoeten op de vrijmarkt op Rijsenburg. Op de Drieklinken wordt met dank aan de gemeente en het Oranjecomité een gratis bewaakte stalling ingericht. De Fietsersbond zorgt voor de bewaking en is beschikbaar voor de laatste nieuwtjes op fietsgebied.

  Tot slot moesten we natuurlijk gewoon veel naar buiten, het fantastische fietsweer zorgt weer voor heerlijke uurtjes buiten de deur.

  29 maart 2011

  Avond over verkeersveiligheid Hoofdstraat

  Vanavond is de door de wethouder aangekondigde informatieavond over de verkeersveiligheidsproblematiek op de de Hoofdstraat in Driebergen. De aankondiging per mail werd direct gevolgd door een aardige mail per discussie. In deze discussie gingen verschillende mensen in op de wenselijkheid van het nemen van maatregelen. Een aantal opties voor de inrichting van de Hoofdstraat werden genoemd, van gewoon herasfalteren tot afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de gezichtspunten naar het verkeer op de Hoofdstraat te kijken verschillen behoorlijk. Zijn kinderen/jongeren tot een jaar of 20 de maat waarop het verkeerssysteem ontworpen wordt, of moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten zwakkeren wegblijven van potentieel gevaarlijke situaties?

  Uiteindelijk liep de internetdiscussie zodanig uit de hand dat enkele mensen aangaven niet met elkaar in een zaal te willen discussiëren. De Fietsersbond heeft zich niet in de discussie gemengd. Niet omdat we geen ideeën hebben, maar vooral omdat het kader waarbinnen de ideeën moeten passen nog niet is vastgelegd. Wat ons betreft moet vanavond de gemeente het kader aangeven waarbinnen aanpassingen van de Hoofdstraat mogelijk zijn. Is dat een volledige reconstructie van de Hoofdstraat "tussen de gevels" of mogen er alleen cosmetische maatregelen worden genomen? Wij zullen inzetten op het eerste, omdat dat de grootste kans geeft op een duurzaam verkeersveilige Hoofdstraat.

  25 maart 2011

  Met de fiets naar de auto

  Hoewel veel met de fiets kan, is het soms toch ook wel handig om de auto te gebruiken. De meeste auto's staan meer dan 23 uur per dag stil, wat is dan handiger om een auto te delen? En daar ga je dan natuurlijk op de fiets naar toe.

  In Driebergen, maar ook in Zeist, Bunnik en Odijk zijn deelauto's van Wheels4All beschikbaar. In de andere dorpen op de Heuvelrug is dit autodelen nog niet doorgedrongen. Bij 6 of meer potentiele gebruikers wordt door Wheels4All een auto neergezet, het mooiste is dat gebruikers inspraak hebben bij het merk en type auto. Er is dus altijd een goede keuze!

  16 maart 2011

  inspreken over Hoofdstraat

  Gisteravond heeft de afdeling, bij monde van Herbert Tiemens, ingesproken bij de commissie Ruimte van de gemeenteraad over de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat. De wethouder had eerder aangegeven dat nu het feitenrapport over het tragisch ongeval van december vorig jaar beschikbaar zou zijn, maar dat was niet gelukt. De commissie steggelde daarom nog even of er uberhaupt wel over de verkeersveiligheid gesproken zou worden, maar omdat er drie insprekers waren, wilde zij deze graag horen. Onze inspraak:

  De Fietsersbond heeft in het verleden regelmatig met de gemeente overleg gevoerd en commentaar gegeven op de doorgaande weg door onze gemeente. Op onze website, www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug, kunt u dit terugvinden onder het label "As van het kwaad". Een term die wij niet zelf bedacht hebben, maar wel geadopteerd hebben, om duidelijk te maken waar we hier mee te maken hebben. Het overleg heeft bitter weinig opgeleverd. We worden -soms- ontvangen, we maken -soms- een rondgang langs opgeleverde nieuwe werken, er wordt -soms- wat opgeschreven, maar er wordt niets van geleerd. Keer op keer zien we dezelfde fouten terugkomen. Discussies in het Verkeersberaad hoeven wat ons betreft niet tot een eenstemmig advies te leiden. Ze moeten wel argumenten geven waar het college en raad hun standpunten op kunnen baseren. Wij willen graag heldere standpunten, ook als de Fietsersbond zijn zin niet krijgt.

  Als we over de Hoofdstraat rijden dan zien we een gedateerde en sleetse weginrichting. Een weginrichting uit het begin van de jaren '80, gebaseerd op het zo snel mogelijk afvoeren van zoveel mogelijk auto's. En dat terwijl in alle beleidsstukken staat dat mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten in de centra van de dorpen. Voetgangers en fietsers horen dus voorop te staan, ook bij de inrichting van de weg. Helaas is dit in Driebergen, Doorn en in mindere mate in Leersum niet het geval. Voetgangers en fietsers zijn in de marge aangewezen op slecht ontworpen en slecht onderhouden voorzieningen. Te smalle fietspaden en fietsstroken hebben hoogteverschillen, onzorgvuldige waterafvoer en ondoordachte bochten. Bladeren, regenwater en sneeuw blijven hier lang liggen. De gemeente stelt er meer eer in om de fietspaden in het Rijsenburgse Bos bladvrij te houden, dan om de Hoofdstraat, de belangrijkste fietsroute vlak en schoon te houden.

  Driebergen en Doorn voldoen niet aan de basiseisen van Duurzaam Veilig. Volgens hedendaagse normen dienen 50km-wegen een rijbaan van 6,5 m breed te hebben en vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig is geen garantie voor veiligheid, maar het maakt ongevallen een stuk minder waarschijnlijk en in geval van een ongeval, een stuk minder ernstig. In plaats van scheiding van autoverkeer en fietsverkeer worden in Driebergen en Doorn fietsstroken of fietssuggestiestroken gebruikt, waarbij de maatvoering aan geen enkele richtlijn voldoet. Gebouwen slopen is geen optie, dus de snelheid moet naar beneden. 30 km/uur en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten liggen meer voor de hand. En ja, dat zal ten kostte gaan van de doorstroming van het autoverkeer. Maar ook in Driebergen is meer dan de helft van de verplaatsingen korter dan 7 kilometer, voor zo'n afstand is de snelheid van de auto geen reden om deze te pakken.

  De inrichting van de Hoofdstraat is gedateerd en versleten. Het is alleen al vanuit technische overwegingen nodig om binnen niet al te lange termijn omvangrijke wegwerkzaamheden uit te voeren. Nu de A12 onder handen wordt genomen, is het tijd om ook plannen voor de Hoofdstraat te gaan maken. Plannen, waarmee u kunt kiezen, kiezen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid, of kiezen voor doorstroming van het autoverkeer. Maar bedenk dat als u een verkeersriool ontwerpt, weggebruikers zich als ratten zullen gedragen. Mijn vraag aan u is om te investeren in de openbare ruimte. Investeren in de kwaliteit van het ontwerp, investeren in de uitvoering, investeren in het beheer.

  Andere sprekers, waaronder de Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, waren ook van mening dat de inrichting van de Hoofdstraat moet veranderen en verkeersveiliger moet worden. De inrichting tot 30km zone zou best mogelijk moeten zijn.

  De wethouder zegde op zijn beurt toe dat het feitenrelaas zeer binnenkort beschikbaar zou komen, maar ook dat er een uitnodiging komt aan alle betrokkenen en betrokken organisaties om samen na te gaan denken over de herinrichting van de Hoofdstraat. Over 2 jaar staat groot onderhoud gepland, waardoor het nu tijd is om plannen te maken, en te gaan sparen.

  14 maart 2011

  Weesfietsenactie op het station

  Op 15 maart wordt er op station Driebergen een weesfietsenactie gehouden. Dit betekent dat de gemeente fietsen die langer dan 21 dagen onafgebroken in klem (stalling) zitten zal verwijderen. Op 21 februari heeft de gemeente alle fietsen op het station gestickerd (sticker is voorzien van een datum) (voorwaarschuwing). De stickers zijn zo bevestigd dat bij het verplaatsen van de fiets of bromfiets de sticker zal scheuren. Op vrijdag 11 maart heeft de gemeente nogmaals een voorwaarschuwing gegeven, op 15 maart worden de fietsen waarbij deze stickers nog heel op zit worden verwijderd. Er hangen ook posters op het station om reizigers te informeren.

  De Fietsersbond is blij met deze actie en met de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurd. Er komt hierdoor meer ruimte in de stallingen beschikbaar en reizigers kunnen hun fiets makkelijker in de stalling zetten. Ook wordt het aanzien van de stalling verbeterd, oude fietsen geven een desolaat gevoel op het station.

  7 maart 2011

  Op bezoek bij de wethouder

  Eigenlijk zouden we morgen -na heel wat mailtjes en telefoonverkeer- eindelijk kennismaken met de nieuwe wethouder voor Verkeer en Vervoer, de heer Homan. Helaas kon de afspraak toch niet doorgaan, waardoor we nu op 31 maart bij de wethouder verwacht worden. Wij willen met hem over de volgende dingen spreken:

 • staat onderhoud fietsvoorzieningen algemeen.
 • ontwikkeling station (stalling en stationsomgeving).
 • Verkeersveiligheid Hoofdstraat algemeen.
 • (Eventuele) verdere afspraken.
 • Collegeprogramma

  Om te kijken waar we de overeenkomsten in het collegeprogramma kunnen vinden, hebben we dat er nog maar eens bijgepakt:

  We koesteren de bijzondere en groene kwaliteit van onze omgeving. Voor grootschalige uitbreiding van de auto-infrastructuur ontbreekt de ruimte. Tegelijkertijd is een goede mobiliteit en bereikbaarheid is noodzakelijk voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Voor verkeer en vervoer zoeken we daarom een balans tussen bereikbaarheid en groeiende mobiliteit, de beperkt beschikbare ruimte, en duurzaamheid (leefbaarheid). Het Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) dient hierbij als uitgangpunt. In het GVVP zet vooral in op de verbetering van het openbaar vervoer en het fietsverkeer. Deze moeten zo aantrekkelijk worden dat ze een goed alternatief zijn voor de auto. We werken aan verzachting en waar mogelijk aan oplossing van lokale knelpunten; wegen waar bewoners veel problemen ondervinden.

  Shared Space en Vrije busbaan

  We willen binnen de mogelijkheden werk maken van innovatieve verkeersprojecten als ‘shared space’ en ‘vrije busbaan’. We onderzoeken de mogelijkheden voor een vrije busbaan over de N225 om het Openbaar Vervoer aantrekkelijker te maken als snel en hoogwaardig vervoersmiddel. Bij reconstructie en projecten besteden we actief aandacht aan de mogelijkheden voor shared space.

  Toegankelijkheid en verkeersveiligheid

  Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor zwakkere verkeersdeelnemers om extra aandacht vraagt. Hiermee zullen we actief rekening houden bij de uitvoering van het GVVP en reconstructieprojecten. Ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor ons. De ongevallen met letsel gebeuren veelal op provinciale en rijkswegen. Met dat als gegeven, leggen wij het accent op educatie en gedragsbeïnvloeding van onze inwoners.

  Het mobiliteitsvraagstuk is niet alleen lokaal op te lossen. Wij kiezen daarom voor een actieve inzet binnen het bestuurlijk platform Zuidoost Utrecht en richting de provincie om in een breder verband te werken aan verkeersoplossingen. Een netwerkstudie zoals omschreven in het GVVP zal inzichten bieden om hiertoe te komen.

  Ondertunneling Maarsbergen en Driebergen

  Via het bestuurlijk platform en de provincie denken we mee over verkeersoplossingen en proberen we waar mogelijk invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen direct buiten onze gemeentegrenzen, zoals het Saltoproject, zodat doorgaand verkeer om het nationaal park wordt geleid. Ook de problemen rond A12 en de provinciale wegen kunnen op provinciaal niveau in een breder verband aangepakt worden. De verbreding van de A12 heeft onze steun, inclusief het plan voor de ondertunneling bij Driebergen en Maarsbergen.

  Station Driebergen-Zeist

  We zetten het tot op heden gevoerde beleid door voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist en zetten daarbij in op de ontwikkeling van een klimaatneutraal gebiedsontwikkeling. De definitieve implementatie van de vernieuwing van het station Driebergen-Zeist en de ondertunneling van de N225 lijkt volgens de laatste planning van Rijk en Provincie pas in 2019 verwezenlijkt te worden. Het station blijft dus nog 9 jaar voor velen moeilijk bereikbaar. Wij pleiten voor een wellicht tijdelijke voorziening van 500 extra parkeerplaatsen, waarbij betaald parkeren (buiten de centra) eventueel mogelijk is.

  Verkiezingsprogramma VVD

  We kunnen in het collegeprogramma niet heel veel visie ontdekken. Het verkiezingsprogramma van de VVD, de partij van de wethouder, bood echter heel wat meer aanknopingspunten:

  De dagelijkse stroom doorgaand verkeer zorgt voor veel overlast. De inwoners worden bij hun dagelijkse gebruik van het hoofdwegennet in de gemeente gehinderd door de grote hoeveelheid passanten van elders. Een goede toegankelijkheid van de dorpen voor de eigen inwoners, met welk vervoermiddel dan ook, staat voor de VVD voorop.

  Al het doorgaande verkeer wordt zoveel als mogelijk via de A12 en de N229 om onze gemeente heen geleid. De gemeente spant zich in om de huidige knelpunten bij de spoorwegovergang bij station Driebergen-Zeist, op de A12 en bij Maarsbergen mede te helpen oplossen. Er worden geen wegen afgesloten, ook niet in het landelijke gebied, om te voorkomen dat nog meer verkeer via het toch al overvolle hoofdwegennet wordt geleid.

  Voor veilig verkeer kunnen snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Daarbij wordt niet naar dogmatische oplossingen gekeken, maar gezocht naar de oplossingen die het meest effectief zijn voor de concrete situatie en de minste hinder opleveren. De gekozen oplossingen (bijvoorbeeld verkeersdrempels) mogen uiteraard nooit hulpdiensten belemmeren bij het tijdig aanrijden.

  De VVD blijft een verklaard tegenstander van ‘autootje pesten’ en zou het verkeerd vinden wanneer de auto eenzijdig als melkkoe wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. Parkeren in het centrum voor het winkelende publiek blijft in de Utrechtse heuvelrug gratis; problemen met (lang) -parkeren worden daar opgelost via blauwe zônes.

  Bij nieuwbouw streven we naar een parkeernorm van twee auto’s per huishouden. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Goede en veilige fietsroutes moeten inwoners en bezoekers/passanten verleiden om vaker de fiets te nemen. Ook voor fietsen moeten er voldoende stallingruimten zijn; voor bezoekers van buiten de gemeente is een adequaat aanbod van huurfietsen wenselijk.

  Openbaar vervoer wordt door ons niet gezien als vervanger van de auto, maar als een aanvulling. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door een betere aansluiting van de dorpskernen op de treinstations, een betere onderlinge afstemming van de diverse vervoeraanbieders, betere frequenties van de lijndiensten; inwoners moeten binnen een redelijke reistijd de andere delen van de gemeente met het openbaar vervoer kunnen bereiken, ook als deze delen niet direct aan de doorgaande hoofdwegen liggen.

  Niet-centrumgebonden bedrijven worden gestimuleerd vanuit de dorpskernen naar een plek buiten het centrum te verhuizen. De gemeente stimuleert eveneens, waar mogelijk en gewenst, (verkeers)overlast gevende bedrijven uit de dorpskernen te vertrekken en zich te vestigen aan de uitvalswegen (A12 en dergelijke) of buiten de gemeente.

  19 februari 2011

  Bekeuringen fietsers Hoofdstraat

  Vorige week berichtte de Stichtse Courant dat 13 fietsers op de bon waren geslingerd bij het negeren van het rode licht op de Hoofdstraat en Buzziburglaaan. Dat was gemakkelijk scoren. De afstelling van deze stoplichten is namelijk ronduit belachelijk. Het stoplicht voor fietsers die langs de Hoofdstraat rijden gaat weliswaar iets eerder op groen dan voor de auto’s, maar springt al na enkele seconden weer op rood. De auto’s hebben dan nog steeds groen! Dit zou misschien nog te verdedigen zijn als er veel auto’s vanuit de richting centrum of vanuit de richting Zeist rechtsaf zouden slaan. Maar dit is geenszins het geval! Je staat dus als fietser vrijwel altijd verbaasd/ wanhopig om je heen te kijken waarom je moet wachten op niets! Op een gegeven moment heb je het wel gezien en rij je door (het rode licht). En vrijwel iedereen, van jong tot oud doet dat.

  Al 20 (!) jaar dringt de Fietsersbond aan op een redelijke afstelling van deze stoplichten, d.w.z. langer groen voor de fietser langs de Hoofdstraat. Andere weggebruikers hebben daar geen of nauwelijks last van. Die enkele automobilist die rechtsaf moet kan zonder probleem de fietser voorrang verlenen (verderop bij de kruising met de Bosstraat en Engweg lukt dat ook uitstekend).

  Kortom: stel deze stoplichten eindelijk eens goed af (fietsvriendelijk) en laat de politie elders nuttiger werk verrichten.

  14 februari 2011

  De Wissel in het nieuw

  Het heeft even geduurd, maar dan ziet het er wel goed uit. Vanaf halverwege vorig jaar is er gewerkt aan de weg tussen de Damhertlaan en de Drieklinken. Aan de ene zijde liggen de flats van de Lange Dreef, aan de andere kant de flats van de Groenhoek. Met de op handen zijnde bebouwing op het Lange Dreefterrein, was het logisch om de tussenruimte beter in te richten. De lange brede weg nodigde uit voor hoge snelheid van automobilisten. Na inspraak heeft de gemeente de plannen nog wat aangepast, door de rijbaan nog wat smaller te maken en de bochten nog iets scherper. Sinds vorige week is de opnieuw ingerichte weg open. Een enorme verandering, die in het bijgaande filmpje mooi in beeld is gebracht. Compliment voor de gemeente.

  12 februari 2011

  Er wordt te veel vanuit de auto gedacht

  HEUVELRUG - "Er wordt veel over de fiets gezegd in de verkeersplannen van de gemeente, maar in de praktijk valt het vaak tegen wat er uitgevoerd wordt." Driebergenaar Johan de Roo, van de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond, is teleurgesteld in deze houding.

  Lees verder op de site van De Kaap/Stichtse Courant

  25 januari 2011

  Nadenken over de fiets

  In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

  AGORA doet in deze editie een geslaagde poging te reflecteren op de rol van de tweewieler. Met Nederlandse, Vlaamse en internationale bijdragen poogt AGORA de fietsrevival te duiden. Er wordt ingegaan op de rol van ruimte en cultuur en er worden handvatten voor beleid aangereikt. De editie bestaat onder andere uit beschrijvingen van fietsonderzoek, opiniestukken die conventionele aannames over fietsen ter discussie stellen en een interview met Amsterdamse politici. De rode draad in de bijdragen is het verkennen van de verhouding tussen fietsgebruik, ruimtelijke omgeving, infrastructuur, attitude en leefstijlen.

  Al met al een bijzonder interessant nummer, dat de discussie over het verder stimuleren van het fietsgebruik in Nederland een welkome kwaliteitsimpuls geeft. Op de website van AGORA is het magazine gratis te downloaden.

  overgenomen van het weblog van Wim Bot

  14 januari 2011

  Hoe voorbij de Vrije School?

  DRIEBERGEN - Voor de oplossing van de slepende 'fietspad-kwestie' bij de Vrije School aan de Faunalaan in Driebergen liggen momenteel drie varianten ter tafel. Geen enkele van deze varianten is met applaus ontvangen. De eerste variant wordt bekritiseerd door de omwonenden, de tweede wordt door de gemeente als onwenselijk beschouwd en de derde wordt door de school als nadelig omschreven. Lees verder in De Kaap/Stichtse Courant.

  12 januari 2011

  Fietsen als kinderopvang!

  In Driebergen was het vandaag tijd voor een feestje. De BuitenBSO (BuitenSchoolse Opvang) kon haar groepsfiets in ontvangst nemen. Vanaf 1 februari kunnen maximaal 11 kinderen en een begeleider samen naar het bos fietsen om daar leuke dingen te gaan doen. Klik voor meer informatie over de buitenBSO

  De groepsfiets is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang. Het prototype is in Nijmegen gebouwd, voor de buitenschoolse opvang van het bedrijf Struin. Toen het idee van de groepsfiets was ontstaan heeft de oprichter van Struin – Matthijs de Gruijter – eerst contact gezocht met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij heeft de stichting gevraagd of een groepsfiets vanuit veiligheidsoogpunt een geschikt transportmiddel is om kinderen mee te vervoeren. De stichting is van mening dat vervoer per groepsfiets veiliger is dan het fietsen van de kinderen op hun eigen fiets en zeker net zo veilig als het vervoer bij de ouders achterop. Op basis van dit inzicht is Struin op zoek gegaan naar een fietsenmaker die de groepsfiets zou kunnen maken. Samen met De Caféracer – een fietsenmaker uit Aalten die al bekend was met het ontwerpen van groepsfietsen is vervolgens een passende groepsfiets ontwikkeld. Voorin is plek voor tweekleinere kinderen (4 en 5-jarigen). Zij hoeven niet te trappen. De rest van de kinderen en hun begeleider trappen allemaal wel mee om de fiets te laten rijden. Om te voorkomen dat het trappen te zwaar is voor de kinderen is de fiets uitgerust met een electrisch motortje voor trapondersteuning.

  11 januari 2011

  Gemeenteraad praat over dood Virginie

  Vanavond bespreekt de gemeenteraad, nog zonder politierapport, de dood van Virginie. Wat ons betreft een goede zaak. Volgens RTV Utrecht wordt er nog niet over voorstellen om de situatie te verbeteren gesproken. Het enkele feit dat de raadscommissie wel over dit dodelijke ongeval praat en niet over andere doden in onze gemeente, maakt duidelijk dat ze weet dat er op de Hoofdstraat wat moet gebeuren.

  9 januari 2011

  Geen woorden, maar daden

  Met dat verzoek gaat de Fietsersbond maandag naar het Verkeersberaad. Op de agenda staat onder andere een notitie over de uitvoering van de projecten voor 2011. In de notitie staan vooral projecten die dit jaar niet uitgevoerd worden. Een greep uit de lijst van projecten die niet doorgaan:

 • Onderzoek completeren buslijnen
 • Uitbreiden openstelling bewaakte fietsenstalling Driebergen-Zeist
 • Netwerk oplaadpunten elektrische fietsen opzetten
 • Uitbreiding onbewaakte fietsenstalling bij station Maarn
 • Fietsenstalling bij bushalte Doorn Postkantoor en OV-fiets aanbieden
 • Uitbreiding aantal fietsenklemmen bij bushaltes
 • Verbetering doorstroming kruising Doorn
 • Verbetering fietsklemmen bij publieksaantrekkende functies
 • Buitengebied autoluw maken door (spits) afsluitingen aan te brengen
 • Wat gebeurt er wel?

 • Lobby voor Intercitystatus Driebergen-Zeist en stoptrein naar Ede-Wageningen
 • Instellen 60km/u zone op Traaij, Driebergen
 • Herinrichting Woestduinlaan en Willem de Zwijgerlaan en aanpassen verkeerscirculatie, Doorn
 • Aanpassing Loolaan, Driebergen
 • Vrachtwagenverbod in Amerongen voorbereiden
 • Schoolroute Jagerspad Driebergen verbeteren (niet opgenomen in GVVP)
 • Schoolomgeving Vrije School Driebergen verbeteren (niet opgenomen in GVVP)
 • Onderzoek rond de aansluiting A12 in Driebergen doen
 • Kruis op de weg zetten bij Palmstad/Oude Rijksstraatweg
 • Educatieprojecten, zoals Jongleren in het verkeer, rijvaardigheidstraining voor ouderen, fietsvaardigheid voor ouderen en brede voorlichting verkeersveiligheid.
 • Als we de lijst doornemen valt ons op dat veel geld gaat zitten in projecten waar buurtbewoners van zich hebben laten horen. Het loont dus om als buurtbewoners van je te laten horen. Opvallend is ook dat het parkeren van fietsen echt een ondergeschoven kindje is. Blijkbaar wordt er nog niet genoeg geklaagd door fietsers, winkelend publiek en voorbijgangers (waaronder bewoners van Bartimeus).

  6 januari 2011

  In herinnering aan Virginie Valk

  Vandaag wordt Virginie Valk begraven. De 14-jarige scholiere werd vorige week doodgereden door een vrachtwagen op de Hoofdstraat in Driebergen. Onze gedachten gaan uit naar haar ouders, die nu alleen achterblijven.

  Op de plaats van het fatale ongeluk is een spontaan bloemenmonument ontstaan. Veel mensen en klasgenoten betuigen op deze manier hun medeleven.

  De Fietsersbond kreeg telefoon van bezorgde fietsers. Hoewel wij ons in het verleden sterk gemaakt hebben voor het visueel versmallen van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, wilde de gemeente dat toen niet doen. Het is vreselijk om op deze manier gelijk te krijgen.

  In 2003 schreven we over de vernieuwing van de kruising Hoofdstraat/Traaij het volgende: Verderop de Hoofdstraat (richting Doorn) dringen we sterk aan op verbreding van de fietsstroken. Dat kan door de breedte van de autorijbaan te verminderen tot 5.50 m. Voor de veiligheid van de fietser pleiten we verder voor het niet aanbrengen van de asstreep, waardoor automobilisten niet/ minder de neiging hebben om op de fietsstrook te gaan rijden.

  De gemeente had toen het volgende antwoord: In het kader van duurzaam veilig is asmarkering van belang. Op verzoek van Connexxion is de rijbaanbreedte op 6 meter gezet. Bij een smallere rijbaan zal vrachtverkeer en bussen eerder gebruik maken van de fietsstrook wat zeer onwenselijk is. Bij de uitvoering zullen we er voor zorgen dat de fietsstrook 1,2 m is zonder markering.

  Ook nu nog begrijpen we de redenatie van de gemeente niet, de weg is niet breed genoeg voor een profiel dat aan Duurzaam Veilig beantwoord. Om zachte verkeersdeelnemers te beschermen, is snelheidsremming van gemotoriseerd verkeer noodzakelijk. Met een visueel versmalde rijbaan zullen automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.