10 november 2008

Reactie van de Fietsersbond op het wegslepen van de fietsen bij het station Driebergen-Zeist door de gemeente

De Fietsersbond heeft met ongeloof kennis genomen van de wegsleepactie van de gemeente en de uitleg daarvan door de gemeente in de Stichtse Courant van vorige week. Ongeloof omdat de gemeente niet de moeite neemt om inhoudelijk te reageren op het verzoek van de Fietsersbond om de wegsleepacties op te schorten. Ongeloof omdat de gemeente niet de moeite neemt om haar eigen uitspraken op waarheid te controleren. Ongeloof omdat veel inwoners onterecht op kosten zijn gejaagd.

Uit eigen tellingen heeft de Fietsersbond herhaaldelijk geconstateerd dat er onvoldoende klemmen bij het station beschikbaar zijn. Als alle fietsen tegen alle beschikbare klemmen worden afgezet, blijkt een duidelijk tekort. Het enkele feit dat er lege klemmen zijn aan de Odijkse kant, is niet voldoende. Tegenover de lege klemmen staan méér fietsen buiten de klemmen.

Uiteraard heeft de Fietserbond geen enkel bezwaar tegen het wegslepen van fietsen die gevaarlijk of hinderlijk staan voor de toegang tot de perrons. Maar het merendeel van de fietsen buiten de klemmen staat niet gevaarlijk of hinderlijk.

De suggesties van de Fietsersbond om extra klemmen neer te zetten en fietsers voor zover mogelijk te verwijzen naar lege klemmen zijn door de gemeente genegeerd. De uitdrukkelijke wens van de Fietsersbond om verwijderde fietsen niet naar Utrecht te deporteren heeft gelukkig wel resultaat opgeleverd.

Tot slot is de Fietsersbond teleurgesteld over het gebrek aan overleg door de gemeente. Het reguliere Verkeersberaad, waarin vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen zitting hebben, is al enkele malen om onduidelijke redenen uitgesteld. Ook het door wethouder Salverda toegezegde overleg over de kruising in Doorn heeft nog niet plaatsgevonden, een datum is nog niet gepland.

5 november 2008

Gemeente sleept fietsen

Ondanks onze waarschuwing dat de gemeente haar bevoegdheden onrechtmatig uitoefent wanneer zij fietsen wegsleept die geen gevaar of hinder veroorzaken, zijn er vorige week fietsen weggesleept bij station Driebergen-Zeist. Om onze stelling te controleren dat er onvoldoende klemmen beschikbaar zijn, hebben we vandaag nogmaals een telling gehouden. Hieruit bleek dat er slechts een overschot van 14 klemmen was, te weinig om gegrond te kunnen zeggen dat er voldoende fietsklemmen zijn. De volledige resultaten leest u elders op de site.

Inmiddels hebben we ook de eerste klachten binnen van inwoners. Zowel van mensen waarvan hun fiets weggehaald is, als van mensen die op hun tocht naar het perron struikelen over wild gestalde fietsen. Voor de duidelijkheid wil de Fietsersbond stellen dat fietsen die de toegankelijkheid belemmeren of gevaar opleveren weggesleept mogen worden. Andere fietsen (het merendeel dus) mag de gemeente niet weghalen! De jurisprudentie is hier duidelijk over, maar kennelijk nog niet bij de gemeente bekend. In een eerste reactie per mail stelt zij "blijf van mening dat regelmatig ruimen noodzakelijk is om de toegankelijkheid van het station te kunnen waarborgen". 

Dus als mensen gewenst gedrag vertonen (met de fiets naar de trein komen inplaats van de auto te gebruiken) moet dat "beloond worden" door de extra aanwas aan fietsen weg te slepen? Worden fietsen weggehaald die niemand in de weg staan? En waarom worden goedwillende reizigers niet verwezen naar de klemmen aan de Odijkse zijde? Graag vernemen wij uw reactie.