29 maart 2011

Avond over verkeersveiligheid Hoofdstraat

Vanavond is de door de wethouder aangekondigde informatieavond over de verkeersveiligheidsproblematiek op de de Hoofdstraat in Driebergen. De aankondiging per mail werd direct gevolgd door een aardige mail per discussie. In deze discussie gingen verschillende mensen in op de wenselijkheid van het nemen van maatregelen. Een aantal opties voor de inrichting van de Hoofdstraat werden genoemd, van gewoon herasfalteren tot afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de gezichtspunten naar het verkeer op de Hoofdstraat te kijken verschillen behoorlijk. Zijn kinderen/jongeren tot een jaar of 20 de maat waarop het verkeerssysteem ontworpen wordt, of moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten zwakkeren wegblijven van potentieel gevaarlijke situaties?

Uiteindelijk liep de internetdiscussie zodanig uit de hand dat enkele mensen aangaven niet met elkaar in een zaal te willen discussiëren. De Fietsersbond heeft zich niet in de discussie gemengd. Niet omdat we geen ideeën hebben, maar vooral omdat het kader waarbinnen de ideeën moeten passen nog niet is vastgelegd. Wat ons betreft moet vanavond de gemeente het kader aangeven waarbinnen aanpassingen van de Hoofdstraat mogelijk zijn. Is dat een volledige reconstructie van de Hoofdstraat "tussen de gevels" of mogen er alleen cosmetische maatregelen worden genomen? Wij zullen inzetten op het eerste, omdat dat de grootste kans geeft op een duurzaam verkeersveilige Hoofdstraat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten