29 november 2012

Kruising Maarsbergen

Afgelopen tijd is er uitgebreid gestudeerd op de mogelijkheid om de verkeerssituatie in Maarn te verbeteren. De aansluiting met de snelweg is inmiddels klaar en ProRail heeft het plan om spoorwegovergang te vervangen door een tunnel. De discussie spitst zich toe op de vorm van de kruising met de Tuindorpweg/Haarweg. Moet daar de kruising terugkomen, of is het beter om een rotonde te maken?


De Fietsersbond is het met een groot deel van de inwoners van Maarsbergen eens dat de onderzochte turbo-rotonde onvoldoende veilig is voor voetgangers en fietsers. De route die fietsers zouden moeten afleggen is onlogisch en door de dubbele toerit die overgestoken moet worden ontstaat veel verwarring.  Als referentie kennen we de rotonde op de Woudenbergseweg/Krakelingeweg in Zeist. Ook daar is een dubbele toerit, maar heb je als fietser nog de mogelijkheid om tussen de rijbanen te wachten. Dat is al niet ideaal, maar in Maarsbergen is daar geen ruimte voor. Bovendien wordt het verkeer volgens de voorspellingen nog veel drukker. Als fietsers dan voorrang moeten verlenen, komen ze de drukke provinciale weg helemaal niet meer over. De in opdracht van de gemeente geschetste "verbeteringen" zijn voor fietsers akelige verslechteringen. Geen van de ontwerpen voldoet aan de ontwerpeisen voor fietsvoorzieningen.
Dan maar liever een verkeerslicht, met een logische routing.


Uiteraard hebben we ook nog even naar de details van het ontwerp van ProRail gekeken. Daar hebben we nog wel wat over op te merken:

  • De bocht bij het motel voor de deur is verkeerd om. De hoofdrichting van fietsers is vanaf de rotonde onder het spoor door, daar hoort dus geen voorrang in te zitten en geen bocht die niet voldoet aan de richtlijnen.
  • Fietspad in de tunnelbak moet tenminste 3,5 meter breed zijn (publicatie 230 CROW) inplaats van de voorgestelde 3m. Deze maten zijn vanwege de veiligheid voor het fietsverkeer, denk aan de helling en de wanden van de tunnel. 
  • De vraag is of het vrijliggende opvangfietspad vanaf De Haarweg tot een verbetering van de huidige situatie leidt. De bocht bij Van Dijk voor de deur is niet te nemen en leidt tot vertraging in de afwikkeling van fietsverkeer. Kunnen fietsers vanuit de Haarweg niet gewoon op de weg blijven? 
  • Het middeneiland in de voormalige parallelweg kan wegblijven, als het fietspad gewoon 3,50 m breed wordt. Fietsers hoeven dan niet zo raar uit te buigen.

1 november 2012

Kruising Loolaan

Nu het werk aan de A12 bijna is afgerond, wordt het tijd om te kijken of de details, voor fietsers zo belangrijk, kloppen.


Tegels of asfalt

In Driebergen zijn de fietspaden in tegels uitgevoerd. Toch jammer, het ziet er nu strak uit, maar over een paar jaar zijn er verzakkingen en wijken de tegels uit elkaar. Het is de vraag of de gemeente dan genoeg geld heeft om het onderhoud te verrichten. Beter was het geweest om asfalt aan te leggen. Uit publicaties blijkt dat de meerkosten van aanleg van asfalt op de lange termijn terugverdiend worden. Inmiddels hebben we de toezegging van wethouder Homan dat in de toekomst asfalt zal worden toegepast.


Kruising Loolaan

Verder blijkt dat de kruising van de Hoofdstraat met Loolaan toch wat anders is uitgevoerd dan de tekening aangaf. Dit leidde tot een ingezonden brief in de Stichtse Courant/Nieuwsblad De Kaap:

"Bij de aanleg van de belijning op de T-sprong Hoofdstraat-Loolaan zijn lijnen verkeerd getrokken. Fietsers die vanaf de Loolaan linksaf de Hoofdstraat op willen, worden door middel van de lijnen verkeerd het fietspad van de Hoofdstraat opgeleid: ze komen midden tussen fietsers terecht die opgesteld staan om linksaf te gaan. Bovendien zit daarachter een vluchtheuvel. Het is onmogelijk daar over te steken.
Beter is het om de lijnen gezien vanaf de Loolaan diagonaal naar links (zuiden) te trekken zodat fietsers wel kunnen oversteken. Overbodig om te vermelden dat dit een zeer domme en gevaarlijke constructie is. Basisschoolleerlingen van de nabij gelegen school De Kring steken hier regelmatig over, met risico's.

Graag verneem ik van u wanneer dit probleem wordt opgelost.

Victor Stok"


De oorspronkelijke tekening met ons commentaar (22 januari 2012):
Onze suggestie is om het licht voor linksaf in het eiland na de opening voor fietsverkeer te zetten. Hierdoor kan een eventuele oversteker uit de KleinLoolaan ook het licht zien en kan de stopstreep in het linksafvak een meter naar voren. Hiermee zou een vrije groenfase voor alle fietsverkeer misschien mogelijk kunnen zijn. We hebben al eerder aandacht gevraagd voor het gevaarlijke conflict dat hier geregeld optreed. Zie deze link, nu is er de kans om dit eindelijk op te lossen.

Tevens hebben we nog wat suggesties voor puntstukmarkering aangegeven. Ook graag aandacht voor de bochtstralen naar/van de Klein Loolaan (minimaal R=1) en afwatering van het fietspad via trottoirkolken. Het middeneilandje tussen linksaf en rechtdoor kan wellicht nog wat strakker worden vormgegeven. Ook het middeneilandje in de Kleinloolaan een klein stukje inkorten, om aanrijden en obstakelvrees te voorkomen. We nemen aan dat er fietspadbanden met een hoogteverschil van 4 cm tussen fietspad en trottoir worden gebruikt.

Inmiddels kunnen we constateren dat het hoogteverschil van 4 centimeter niet overal gehaald is. Op het stukje tussen Loolaan en Nijendal is de rand wel erg hoog en scherp, vooral tussen rijbaan en fietspad. Het is hier al smal en door de rand kun je snel met je trapper blijven haken. Niet goed voor de verkeersveiligheid.

Kleinigheid

Dat het met de details niet altijd goed gaat, blijkt wel weer uit deze foto van het fietsenrek bij de vernieuwde bushalte. Kennelijk kunnen de mannen die het werk gemaakt hebben geen Nederlands lezen.