30 april 2007

Fietsenstalling weer succes

Meer dan 400 bewaakte fietsen, vele vrolijke gezichten, enkele euro's en een warme hand van burgemeester Naafs waren het resultaat van een geslaagde Koninginnedag.

Al vroeg werd de fietsenstalling aan de Driebergse Drieklinken gevonden door veel vrijmarktbezoekers. Rond een uur of 12 waren alle plaatsen zo goed als bezet, waardoor we iets minder enthousiast mensen naar binnen konden zwaaien. Gelukkig werd het iets rustiger toen veel mensen thuis een hapje gingen eten, of gewoon een lekker stukje gingen fietsen. Voor ons een goede gelegenheid om ook een delegatie van het college te verwelkomen. Naast de burgemeester en zijn vrouw waren de wethouders Salverda en Waltman paraat om de Fietsersbond in actie te zien. Een goede gelegenheid om even op de staat van de bestrating te wijzen (voor de ingang van de stalling was een ongelukkige kuil) en om kennis te maken met de afdeling. De toezegging dat de Fietsersbond wordt uitgenodigd om de fietsroute voor de gemeenteraad te verzorgen hebben wij op zak. Heeft u nog punten waar u de gemeenteraad langs wilt laten fietsen, laat het ons dan weten.

Mocht u ons gemist hebben, over twee weken zijn we in de herhaling paraat op de Grietmarkt te Amerongen.

17 april 2007

Station in verbouwing

Het station is in verbouwing, het kan niemand ontgaan. Voor de deur is het een lekkere puinhoop, waar werklieden, bussen en auto's hun weg zoeken. Fietsers wagen zich er helemaal niet meer, hoewel de bewaakte stalling via de verbouwing bereikbaar is. We hopen dat het tot een echte verbetering voor o.a. het fietsverkeer zal leiden.

Ook de gewone weg richting Zeist laat te wensen over, sinds de vernieuwing van de beveiliging is het extra lang wachten voor de spoorwegovergang. De zogenaamde stop-doorschakeling is om onbegrijpelijke redenen uit de beveiliging gehaald, waardoor er gewacht moet worden voor treinen die nog moeten stoppen om reizigers in en uit de trein te laten. Normaal wordt deze schakeling opgeheven om de spoorwegovergang te beveiligen tegen doorglijdende treinen, maar met de droogte van de laatste maanden is dat geen logische verklaring. Is ProRail de weggebruikers aan het pesten zodat er sneller besloten wordt tot aanleg van een tunnel?

4 april 2007

werkgroep A12

Er komt een werkgroep of iets dergelijks die zich gaat bezighouden met de A12. Voor 2 april moest er terugbericht worden, de Fietsersbond doet mee. Wat er precies besproken gaat worden en de samenstelling van de groep is me onduidelijk. Maar dat komt nog wel. Wie er van ons in gaat zitten moeten we nog maar bekijken.