28 september 2011

Ronde van B. & W.

Vandaag waren de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders op stap in Driebergen om te horen wat er onder de mensen leeft. Raad en college waren op de fiets, burgemeester Naafs ging op de gemeentelijke bakfiets om stoeltjes en een tafeltje mee te nemen.

Bij de kruising Jagersdreef/ Sint Hubertuslaan werd stil gehouden om de verkeersveiligheid rond de school Uilenburcht te bediscussiëren. Een aantal ouders toonde zich bezorgd over de hoge snelheid van het autoverkeer. Het halen en brengen door ouders verdient ook niet altijd een schoonheidsprijs, voor kinderen is de kruising onoverzichtelijk door alle lukraak geparkeerde auto's. Ook werd geconstateerd dat de inrichting van de brede straten niet meer van deze tijd is en dat het steeds drukker is geworden, mede als gevolg van de stagnatie van het verkeer op de Hoofdstraat en de A12. Veel mensen gaan dan via de Jagersdreef, Jachtlaan en Rijsenburgselaan via Odijk naar de A12 of naar Zeist.

Wethouder Homan deed de toezegging dat hij best wat op de kruising wilde doen, als de ouders en omwonenden met een uitvoerbaar plan zouden komen. De Fietsersbond heeft uiteraard ondersteuning aan de bezorgde ouders en omwonenden aangeboden.

Het college komt nog op bezoek in Maarn (4 oktober), Doorn (5 oktober) en Maarsbergen (12 oktober).

19 september 2011

Nieuws van het stationsfront

Na de zomer wordt de draad weer opgepakt rond het station Driebergen-Zeist. De gemeente heeft al weer een keer fietsen die buiten het rek staan weggesleept en ook de saga rond de plannen voor nieuwbouw van de stationsomgeving wordt weer voortgezet.

Op dinsdag 13 september laadde de gemeente weer een aantal fietsen op die buiten de rekken stonden. In het verleden waren wij hier niet altijd over te spreken, maar nu maken wij hier geen speerpunt van. De gemeente heeft de wegsleepactie tevoren goed aangekondigd op verschillende manieren (krant, internet, affiches). Als Fietsersbond hebben wij in het verleden regelmatig tellingen uitgevoerd om te controleren of er voldoende rekken zijn in de stationsomgeving. Daarbij is ons opgevallen dat er ongeveer evenveel fietsen als rekken zijn, maar dat deze rekken niet allemaal dicht bij de Hoofdstraat zijn. Wie bereid is om twee minuten langer te fietsen en te lopen, vind aan de Odijkse kant van het station rond 9 uur 's ochtends altijd wel een plek. Wij vinden het wegslepen van fietsen op het station daarom niet a priori fout. Bovendien kunnen fietsen buiten de rekken andermans fietsen beschadigen en kan fietsdiefstal in de hand worden gewerkt.

Op woensdag 21 september krijgt het stationsontwerp weer een vervolg. Na de beschamende vertoning in het tuinhuisje op de Reehorst, waarbij een ontwerper aangaf dat het ontwerp goed was voor voetgangers en fietsers en wij met de richtlijnen in de hand konden aantonen dat dit niet het geval was, heeft er op 29 juni nog een "expert meeting" plaatsgevonden over de plannen. Daar bleek dat er op een verkeerde manier bezuinigd wordt op het ontwerp. Een voorbeeld is de kromme oversteek van de Breullaan. Het lijkt er op dat de ontwerpers bang zijn om op andermans grond te tekenen, terwijl 1 van de aanwezigen aangaf dat de grondonteigeningsprocedure de meest zekere procedure is die grondeigenaren kunnen hebben. Met de richtlijnen in de hand is een ontwerp te maken dat vanuit verkeerskundig oogpunt voldoet en dat desnoods via de rechter is af te dwingen.

Komende woensdag mogen we bekijken wat er na onze opmerkingen veranderd is aan het ontwerp. Eerst via een expert-meeting en om 20 uur is al het publiek welkom in Het Hoge Licht aan de Klaproos 5 in Driebergen.