18 januari 2009

Gesprek over station

Nadat het al eerder aangekondigd was, hadden we vrijdag een gesprek met de wethouders Salverda en Waltmann over het fietsen slepen bij het station. Basis was de actie op 30 oktober, onze brief van 23 oktober en onze inspraakreactie bij de commissie Middelen op 24 november.

Het gesprek begon meteen goed, de gemeente betwiste dat er een stallingstekort is, volgens eigen tellingen zouden er voldoende klemmen zijn. Cijfers had de gemeente niet paraat, maar worden nog toegezonden. Curieus was dat wij het zelfs met de gemeente niet eens zijn over het aantal klemmen, iets wat toch gemakkelijk is na te zoeken. Om het gesprek niet meteen te beeindigen hebben we aangenomen dat de gemeente gelijk heeft. Uiteraard hebben we wel onze twijfels uitgesproken. De wethouders moesten ons, na wat praktijkvoorbeelden gelijk geven over het criterium dat gehanteerd is om fietsen weg te slepen. Fietsen die buiten de klemmen staan, maar geen gevaar opleveren of de doorgang belemmeren zouden niet weggehaald hoeven te worden. Met ambtenaren gaan we kijken of er nog hoekjes gevuld kunnen worden met klemmen. Verder werd ons toegezegd dat de verwijzing naar de Odijkse kant verbeterd wordt en dat het stallingsverbod beter zal worden aangegeven. Ook zullen fietswrakken die nu de stalling vervuilen vaker verwijderd worden.

Tot slot hebben we even over de toekomst van het station gesproken. Wethouder Waltmann schrok zichtbaar toen wij hem de verwachte groei van het aantal fietsen bij het station voorschilderden. Gelukkig is er nu nog kans om de plannen bij te stellen.

1 januari 2009

De Fietsersbond wenst u een gezond 2009!

De Fietsersbond wenst u een gezond 2009. Ook dit jaar zal de Fietsersbond weer klaar staan om de belangen van fietsers voor u onder de aandacht te brengen.