6 december 2008

Evaluatie kruising Doorn

Op verzoek van enkele verontruste leden heeft de Fietsersbond de gereconstrueerde kruising in Doorn aan een nadere beschouwing onderworpen. Na heel wat publiciteit, waar ook de Fietsersbond in figureerde, werd de kruising in de politiek besproken. De Fietsersbond sprak in bij de commissie Ruimte en stelde haar bevindingen en aanbevelingen op schrift. Van wethouder Salverda ontving de Fietsersbond de uitnodiging om ter plaatse te kijken en te bespreken welke aanpassingen er nog mogelijk zijn. Erkend werd dat de gebruikskwaliteit voor fietsers vaak in kleine zaken zit.

Op 4 december was het zo ver, op een natte donderdagmiddag nam de Fietsersbond met de wethouder en enkele ambtenaren een kijkje. Het bleek dat enkele punten inmiddels al verbeterd waren. Zo hoeven voetgangers niet meer tussen fietsers en automobilisten te wachten om over te steken en zijn borden in het fietspad al weggehaald. Besproken werden de onlogische hoogteverschillen voor voetgangers en de scherpe bochten voor fietsers, bijvoorbeeld komende uit de richting Amersfoort richting Langbroek. De gemeente deed de toezegging om deze aan te passen. Ook het smalle paadje naast de boom op de Amersfoortseweg zal worden aangepast.

Het gebruik van een wachttijdvoorspeller wordt door de Fietsersbond op deze plaats niet nuttig gevonden. Een wachttijdvoorspeller is nuttig als er veel door rood wordt gereden (dat laat je hier wel uit je hoofd) en de voorspelde wachttijd ook klopt. Door de invloed van de bus op de verkeerslichten is dit ook niet logisch. Wanneer er toch iets fancy aan de verkeerslichten zou moeten worden gehangen, zou radardetectie voor langzame voetgangers logischer zijn.

Fietsersbond en gemeente blijven verschillen van mening over de breedte van de rode stroken naar Leersum. De gemeente is van mening dat fietsers niet naast elkaar mogen fietsen. De Fietsersbond is van mening dat de rijbaan voor autoverkeer onnodig breed is. Er zijn voorbeelden in de gemeente waar autoverkeer en fietsverkeer met een suggestiestrook samen de rijbaan delen. In het centrum van een dorp, tussen 30 km/zones lijkt ons dat beter. De breedte van de rode stroken is nog eenvoudig aan te passen door een coating aan te brengen, zoals bijvoorbeeld op de Loolaan in Driebergen. Wel zal de gemeente de putten in de rode stroken op hoogte brengen, zodat het gevaar verminderd wordt.

Actiepunten: De gemeente brengt de commissie op de hoogte van de bevindingen in het gesprek met de Fietsersbond.