31 december 2004

Elk voordeel heb se nadeel

Het is een voordeel dat je niet de ruiten hoeft te krabben als het vriest en je met de fiets naar het werk gaat. Daar staan weer andere nadelen tegenover. Een lid schreef ons: Maandag heb ik gefietst. Terug vanaf Vechten ineens dichte mist terwijl het vanaf Utrecht tot daar gewoon helder was. Dinsdag ben ik met de trein gegaan, o.a. omdat m´n laptop weer een keer mee moest. Terug was het toen al verraderlijk glad, met name op de rotonde bij de Loolaan! Gisteren dacht ik te gaan fietsen: van huis naar de Traay gelopen, toen gefietst via de Melvill naar de Arnhemse Bovenweg. Daar moest ik weer een aantal keren lopen. Ik dacht: als ik eenmaal over het spoor ben dan gaat het wel weer. Over het spoor zag ik in de verte richting Zeist weer fietsers lopen en toen ben ik maar omgekeerd en naar het station gefietst (toen was ik dus al 25 minuten onderweg..). Het was spekglad en het ijzelde, maar in Utrecht zag het er schoon uit. Vandaag wel weer lekker gefietst.

8 december 2004

Odijkerweg en Breullaan brengen verwarring

Naar aanleiding van de reconstructie en de perronverlenging schreef een weggebruikster ons: De situatie bij het fietsgebied van het station: Ik persoonlijk, vind het nu erg onoverzichtelijk, maar wat mij vooral stoort is dat het fietspad bij de overgang vol staat met hekken en betonbandjes zonder dat deze obstakels goed verlicht zijn, het valt mij mee dat daar nog geen valpartijen zijn geweest met de mistige periodes. Zeker s'avonds zie je pas dat er wat veranderd is, als je er onderhand tegen aan rijdt!! Bijv. nu moet je ineens als fietser/brommer weer over het nieuwe wegdek i.p.v. het fietspad, alleen zichtbaar/ afgesloten door hekwerken. Het kruispunt richting de Breullaan vind ik raar geregeld. Als brommer moet ik volgens mij op het fietspad blijven staan, rechts van het verkeerslicht, terwijl de fietsers iets moeten doorrijden naar het stoplicht voor fietsers??? Dus als brommer moet je extra uitkijken voor de fietsers die voorbij willen richting Zeist/Driebergen, maar ook de fietsers en brommers richting Odijk willen passeren. Het blijft een haakse bocht (richting Odijk) die men moet nemen als je vanuit Zeist komt. Als je vanuit de Breullaan komt verwacht je als brommer eigenlijk dat je gewoon rechtdoor kunt blijven rijden, vind ik dan, als je daar niet bekend ben zie je niet goed dat je dus eerst naar links moet richting station en dan die leuke bocht naar rechts. Wie bedenken die haakse bochten, zeker geen mensen die veel op de fiets zitten, of brommer, of met een fietskar?? groetjes

Politie onderzoekt fietsdiefstal Station

Een paar dagen geleden werd de Fietsersbond benaderd door een student die stage loopt bij de politie en onderzoek doet naar fietsdiefstal in de stationsomgeving. Nadat NS en de gemeente wakker zijn geworden, gaat dus nu ook politie er echt werk van maken om het aantal diefstallen terug te dringen. Natuurlijk hebben wij onze oude suggesties, die meer voor de gemeente en NS waren, nog even herhaald, maar we hebben politie ook geadviseerd om te kijken of er meer politie toezicht kan houden op de onbewaakte stallingen. We zijn benieuwd of de fietser binnenkort zijn fiets buiten durft te laten staan.

28 oktober 2004

Fietser laat je zien

De volgende afdelingsvergadering is op maandagavond 13 december. Voor die tijd houdt de Fietsersbond nog een verlichtingscontrole, fietsers worden dan op ludieke wijze geattendeerd op de werking van hun verlichting.

18 oktober 2004

Waardering

Beste leden van het bestuur, Na ontvangst van "de Driewieler" wil ik jullie laten weten dat ik jullie activiteiten in ons dorp zeer waardeer. Als fietser die elke dag Driebergen doorkruist waren zaken als scherpe richels bij de overgang van asfalt naar  tegels mij al opgevallen. Goed dat jullie zoiets aan de gemeente melden! Met vriendelijke fietsgroet, C. Roolvink

17 oktober 2004

Fietsveiligheid op de Damhertlaan

Met de uitvoering van Damhertlaan is de gemeente Driebergen inmiddels stevig aan de slag. Voorafgaand aan de uitvoering werd door de gemeente diverse malen gediscussieerd met buurtbewoners en Fietsersbond. De Fietsersbond deed de suggestie om fietsers fysiek van het autoverkeer te scheiden, omdat veel kinderen over de Damhertlaan naar school fietsen. Helaas is deze suggestie niet overgenomen, er worden alleen fietsstroken voor fietsers aangelegd. Wel wordt de rijbaan een stuk smaller, er wordt een flink stuk van het asfalt afgezaagd.

Overstekende fietsers en voetgangers krijgen voorrang door zebrapaden aan te leggen en het Jagerspad als voorrangsfietsroute over de Damhertlaan heen te geleiden. Hoewel we niet helemaal onze wens uit zien komen, denken we dat de aanpassing een grote verbetering is voor fietsers en voetgangers.

Inmiddels is het grote werk afgerond en moet er nog wat werk verricht worden aan de markering. De fietsstroken, de strepen in het midden en de zebrapaden bij de rotonde van de Rijsenburgselaan moeten nog aangelegd worden. De situatie bij de kruising Jagerspad/Jagersdreef heeft al tot een paar verontruste berichten van leden geleid. Het fietspad Jagerspad komt op een nogal knullige manier op de Damhertlaan, het is haast niet mogelijk om fatsoenlijk rechtsaf te slaan. Hiervoor vragen wij de gemeente om opheldering.

27 september 2004

Stationsomgevingsplannen krijgen vorm

Van het Bestuur Regio Utrecht kregen we de uitnodiging voor een overleg over de stationsomgeving. Zoals bekend zorgt de perronverlenging er voor dat het station behoorlijk op z'n kop gaat. De gemeente stelde al eerder 100.000 euro beschikbaar voor verbetering van het stationsplein, maar toen was nog niet bekend wat er zou gaan gebeuren. Onze suggesties staan elders op de site en zullen we ook nu weer onder de aandacht van het BRU brengen. Gelukkig is het overleg op 29 september vroeg in de avond, zodat we er als vrijwilligersorganisatie ook bij kunnen zijn.

10 augustus 2004

Verbetering instelling verkeerslichten Hoofdstraat/Loolaan/Nijendal

In maart van dit jaar vroeg de Medenzeggenschapsraad van basisschool "De Kring" aan de Fietsersbond om in het verkeersberaad aandacht te vragen voor de situatie op de Nijendal/Hoofdstraat en (Klein)Loolaan/Hoofdstraat. Fietsers staan hier in de verdrukking te wachten om over te steken en moeten in een aantal gevallen gelijktijdig met autoverkeer oversteken. Vooral voor scholieren een complexe situatie die heel verkeersonveilig is.

Omdat het verkeersberaad niet wekelijks bij elkaar komt, duurde het even voordat wij het verzoek konden indienen en het ook echt besproken kon worden. De gemeente deed de toezegging dat de suggesties om de situatie voor fietsers te verbeteren onderzocht zou worden. Het was inmiddels vakantieperiode geworden, waardoor er bij de gemeente nog geen volledig inzicht is ontstaan in het verkeersgedrag op de kruising. Wel ziet zij nog mogelijkheden om de afstelling van de stoplichten te verbeteren. Aan de leverancier wordt gevraagd om de instellingen voor de stoplichten te onderzoeken en een advies te geven over het verkeersveilig en fietsvriendelijk verbeteren.

15 juli 2004

Herinrichting Hoofdstraat

De gemeente is nagenoeg klaar met de herinrichting van de Hoofdstraat tussen Bosstraat en de uitrit van de parkeerplaatsen bij C1000 en de benzinepomp BP. Voordat de plannen werden vastgesteld heeft de Fietsersbond in het verkeersberaad haar mening over de plannen gegeven. Op dit moment zijn kleine details, die voor fietsers o zo belangrijk zijn, nog onderwerp van gesprek met de gemeente. Het fietscomfort is er, door de toepassing van tegels en vele typen stoepranden en asfalt niet echt op vooruit gegaan. Het lijkt er op dat in de afwerking nog veel kleine hoogteverschillen overwonnen moeten worden.

We gingen met de gemeente op stap om de volgende zaken te bespreken:

 • De putten voor de afvoer van het (regen)water zitten op enkele plaatsen aan de rechterkant van het fietspad. Dit dwingt fietsers (soms onbewust) naar links en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Een mooi voorbeeld ligt voor de ING bank.
 • De fietsstrook is te smal (is al eerder door ons gesignaleerd) en niet overal voorzien van het fietssymbool.
 • Het stoplicht op de Korte Dreef (een verrassing trouwens!) en het stoplicht op de Traay graag voorzien van een bordje "rechtsaf voor fietsers vrij".
 • De goot langs de Hoofdstraat is nu al te diep. Dat zal door verzakking nog dieper worden.
 • Rijdend langs de Hoofdstraat blijken de overgangen bij de Bosstraat wel erg hinderlijk! Het is een kleine moeite de afwatering op een andere manier te regelen. Overgangen van tegels naar asfalt naar tegels en weer asfalt en tenslotte tegels is niet alleen hinderlijk maar ook ondoordacht.
 • Het middeneiland bij de kruising Hoofdstraat/ Bosstraat aan de zijde van de kerk zou verlengd moeten worden (met de bocht naar de Engweg mee) om rechtsaf slaan van auto's echt onmogelijk te maken.
 • De bocht Hoofdstraat, komend vanuit de richting Zeist, naar de Engweg is onnodig scherp voor fietsers.
 • Waar mogelijk middenstreep doortrekken, b.v. tussen Sanburys en La Provence.
 • Slordig straatwerk.
 • Het resultaat leest u in de Driewieler van september 2004.

  Overigens blijkt uit een reactie die we ontvingen dat niet alle fietsers weten hoe ze zich moeten of kunnen gedragen rijdend over de Hoofdstraat uit de richting van het Postkantoor en linksaf de Traay op. Moet je dan tussen het autoverkeer linksaf oversteken? Of moet je eerst de Korte Dreef in om achter het licht op te stellen? Omdat aanwijzingen ontbreken mag je het als fietser uitzoeken naar wat je het best uitkomt:

 • tussen een gaatje in het autoverkeer door oversteken naar de Traaij;
 • Bij het voetgangersverkeerslicht wachten tot dit groen wordt en oversteken.
 • Het lijkt ons niet helemaal legaal, of aan alle gebruikers duidelijk, maar onder het motto "doorrijden als het kan en drukken als het moet!" is het wel zo flexibel voor de fietser.

  13 juli 2004

  Duurzaam veilig in het buitengebied

  Bij een tochtje in het Langbroekerweteringgebied bleek dat ook de gemeente Driebergen al weer heel wat aan de weg heeft getimmerd. Op de kruisingen van de Sterkenburgerlaan en de Dwarsweg en de Langbroekerwetering en de Rijsenburgselaan zijn snelheidsremmende plateaus aangebracht. Verder hebben veel wegen kantmarkering gekregen. De Rijsenburgselaan heeft buiten de bebouwde kom nieuw asfalt gekregen, een paar drempels en graskeien om er voor te zorgen dat er geen gaten in de berm komen. De fietsstroken zijn als suggestiestroken terug gekomen en lijken iets smaller geworden te zijn. Maar de hele weg is iets smaller geworden, dus het ziet er eigenlijk wel logisch uit. We zijn benieuwd hoe het autoverkeer op deze vernieuwingen reageert.

  1 juli 2004

  Reactie met afdeling Utrecht op het RVVP

  Samen met de afdeling Utrecht van de Fietsersbond reageren we op het Regionale Verkeers- en Vervoerplan van het Bestuur Regio Utrecht. Hieronder de inbreng van onze afdeling.

  Het onderscheid in kernnet en regionale fietsnet is onduidelijk. De beide netwerken sluiten niet op elkaar aan, je zou denken dat er een regionaal fietsnet is, waarbij het kernnet prioriteit krijgt of zoiets. De logica in het opnemen van routes ontbreekt. Daarnaast ontbreken er verbindingen op de kaarten, vooral binnen de bebouwde kom van Driebergen waar veel op gefietst wordt. In het oude Fietsplan uit 1998 (?) staan deze routes er wel in. Voorbeelden zijn de Traaij en de Breullaan, twee onmisbare schakels in het hoofdnetwerk voor fietsers.

  Ook lijkt het ons een goede zaak om naast bestaande routes te verbeteren op een paar plaatsen nieuwe routes aan te leggen. Wij denken dan aan: Rijnwijck-route, verlengde van Tiendweg in gem. Zeist naar station Driebergen-Zeist (alleen uit te voeren als de spoorlijn vernieuwd wordt en er een tunneltje oid komt). Snelfietsroute Driebergen-Odijk-Bunnik-Utrecht. Grote delen van deze route zijn al aanwezig parallel aan de snelweg A12. Bij Odijk zou een snelfietspad langs de A12 gelegd kunnen worden, als er toch aan de A12 gewerkt gaat worden. Dat voorkomt een spaakbrekende route door Odijk, waar steeds voor zijstraten voorrang verleend moet worden. Algemeen geldt dat fietspaden aangelegd moeten worden parallel aan aan te leggen of te verbreden hoofdinfrastructuur. Er is mogelijk weinig gebruik in aanvang, maar er zijn relatief weinig kosten aan verbonden en het geeft veel profijt in de toekomst.

  Tot slot zien we graag een route terugkeren uit het oude plan: Driebergen-Werkhoven via Kloosterlaan en De Laan Beverweert, vooral toeristisch interessant, maar ook voor woon-werkfietsers tussen Driebergen en Werkhoven/Houten.

  23 juni 2004

  Winkelen met de Fiets

  In september wordt opnieuw de week van de vooruitgang georganiseerd. De Fietsersbond neemt op zaterdag 18 september de actie "Winkelen met de Fiets" voor zijn rekening. Met een aantal winkeliers zijn we nog in onderhandeling voor een aardig programma op deze dag. Binnenkort volgt meer.

  16 juni 2004

  Update site

  De site is weer eens ge-update. Met name de pagina "Verbindingen" heeft een nieuw jasje gekregen, en enkele toevoegingen.

  14 juni 2004

  Een waslijst aan kleine opmerkingen,

  Nu de reconstructie Hoofdstraat bijna gereed is, hebben we het resultaat bekeken op fietsvriendelijkheid. Alle oneffendheden, putjes in de strook waar het meest gefietst wordt en overbodige markering hebben we geïnventariseerd. Ook hebben we ons verbaasd over de verkeerslichten in aanleg. Dit ziet er heel anders uit dan wat er op tekening voor het verkeersberaad was gezet. Wij vrezen dat verkeerslichten voor de hele kruising iets teveel van het goede is en dat veel fietsers door rood zullen rijden.

  6 juni 2004

  Gezamenlijke reactie op snelwegplannen verzonden

  In overleg met de afdelingen Utrecht en Zeist hebben we een reactie geschreven op de snelwegplannen van Rijkswaterstaat. Elders op de site is de volledige reactie te vinden.

  23 mei 2004

  Uitnodiging om fietsvriendelijkheid van Traaij/Hoofstraat te testen

  Van de gemeente hebben we de uitnodiging ontvangen om de nieuw aangelegde kruising van de Hoofdstraat en de Traaij op fietsvriendelijkheid te testen. Dit naar aanleiding van klachten van leden van de Fietsersbond, die wij doorspeelden aan de gemeente. Binnenkort fietsen we dus even door de nieuwe straat. Opmerkingen nemen we graag mee.

  20 mei 2004

  Traay/Hoofdstraat

  Per e-mail hebben we de gemeente om opheldering gevraagd. We zijn benieuwd wat de reactie zal zijn.

  19 mei 2004

  Kruising Traay/Hoofdstraat vraagt om actie

  De nieuwe inrichting van de kruising Traay/Hoofdstraat is zeer fietsonvriendelijk geworden. Veel richels en randen zorgen voor veel hobbels voor fietsers. Het is niet ondenkbaar dat fietsers door de oneffenheden ten val komen. Bij een nieuw aangelegde situatie mag dat niet voorkomen. We gaan actie voeren om tot verbeteringen te komen. Eerst maar eens de gemeente vragen of ze zelf tot oplossingen wil komen.

  2 mei 2004

  Koninginnedag een succes

  Ieder jaar staat ook de Fietsersbond op de vrijmarkt in Driebergen. Naast het mensen interesseren in de Fietsersbond en het verstrekken van informatie hebben we ieder jaar een fietsroute. Als nieuwtje hadden we dit jaar een gratis bewaakte fietsenstalling naast onze kraam op de Drieklinken. De gemeente stelde dranghekken beschikbaar (waarvoor dank), de Fietsersbond verzorgde de uitgifte en inname van stallingsbewijzen.

  Betalen was niet verplicht, maar een vrijwillige bijdrage was van harte welkom. Aan het einde van de dag bleek dat heel wat mensen onze service wat waard vonden. Bovendien kregen we over de dag verspreid al heel wat complimenten. De stalling bleek hierdoor een leuke manier om met onze doelgroep in gesprek te komen. Want natuurlijk was er ook volop promotiemateriaal van de Fietsersbond aanwezig en we hadden ook dit jaar een toeristische fietsroute beschikbaar.

  Dank zij het fantastische weer en de slechte bereikbaarheid van de vrijmarkt per auto (de Hoofdstraat was nog steeds opgebroken, die mag ieder jaar wel worden afgesloten), kwamen veel mensen op de fiets. Door het plaatsen van bordjes op strategische punten, werden heel wat mensen tot het stallen van hun fiets verleid. Enkelen geloofden niet dat je echt gratis je fiets kon stallen, ze dachten aan een oplichtingstruc. Maar uiteraard zagen zij dat bij het scheiden van de markt iedereen het geliefde rijwiel weer terug kreeg.

  7 maart 2004

  Fietsverlichtingsactie

  Recent kwam uit onderzoek van de swov aan het licht dat iedere procent extra fietsers die het licht aan zet, het aantal ernstige ongevallen met 30 per jaar wordt verminderd. De fietsersbond betoogt dat het niet voeren van licht door fietsers over het algemeen geen onwil is, maar meer een kwaliteitskwestie. Door losse kontakten, roestvorming, slippende dynamo's en ander technisch ongerief wordt het goedwillende fietsers moeilijk gemaakt om goede fietsverlichting te voeren. Gelukkig zijn in de afgelopen jaren talrijke innovaties op het gebied van fietsverlichting verschenen. Toch blijft het nodig om mensen op hun fietsverlichting te wijzen.

  Ook in de winter van 2001/2002 heeft de Fietsersbond in samenwerking met politie, ROV en 3VO een fietsverlichtingsactie gehouden. Fietsers weren gecontroleerd op het voeren van verlichting. Was het licht in orde dan ontving de fietser een beloning, werkte het licht niet dan kwam de politie in actie.

  Op 8 november 2001 werd de gezamenlijke actie gehouden. Ondanks de koude avond waren er nog heel wat fietsers op pad. Gelukkig waren velen voorzien van licht, zodat we snel door de voorraad presentjes heen waren. Ongeveer 80 mensen voerden licht, er werden 19 bekeuringen uitgeschreven.

  In 2003 werden twee verlichtingsacties gehouden, opnieuw in samenwerking met de politie. Ook nu werden fietsers met licht beloond met een kleinigheidje. Daarnaast werd nog een keer actie gevoerd zonder dat de politie direct verbaliserend optrad. Het viel ons op dat er nog maar weinig mensen zonder licht fietsten. Dit succes zal ook in 2004 nog een paar keer herhaald worden.

  Wat is goede verlichting?

  Gelukkig wordt fietsverlichting steeds beter, fabrikanten zijn er achter gekomen dat haperende verlichting een veel voorkomende ergernis is en goede verlichting iets is waar een fiets beter mee verkoopt. Door al die vernieuwingen wordt het wel moeilijk om het juiste lampje uit te kiezen. De Consumentenbond test fietsverlichting op duurzaamheid en lichtopbrengst. In deze rapportage lees je de uitkomsten over fietsverlichting en fietssloten (© Consumentenbond).