25 januari 2011

Nadenken over de fiets

In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

AGORA doet in deze editie een geslaagde poging te reflecteren op de rol van de tweewieler. Met Nederlandse, Vlaamse en internationale bijdragen poogt AGORA de fietsrevival te duiden. Er wordt ingegaan op de rol van ruimte en cultuur en er worden handvatten voor beleid aangereikt. De editie bestaat onder andere uit beschrijvingen van fietsonderzoek, opiniestukken die conventionele aannames over fietsen ter discussie stellen en een interview met Amsterdamse politici. De rode draad in de bijdragen is het verkennen van de verhouding tussen fietsgebruik, ruimtelijke omgeving, infrastructuur, attitude en leefstijlen.

Al met al een bijzonder interessant nummer, dat de discussie over het verder stimuleren van het fietsgebruik in Nederland een welkome kwaliteitsimpuls geeft. Op de website van AGORA is het magazine gratis te downloaden.

overgenomen van het weblog van Wim Bot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten