26 maart 2006

"Fietspad" Dorpstraat wordt vernieuwd!

De grootste ergenis voor fietsers in Doorn wordt eindelijk aangepakt. De klinkers in het fietspad van de Dorpstraat worden vervangen door kleine tegels. Helaas blijkt het voor de gemeente niet mogelijk te zijn om asfalt aan te leggen, maar we hopen dat deze verbetering ook al tot meer fietscomfort leidt.

Het fietspad scoort hoog in de ergernissen-top en komt ook terug in de actie "mijn slechtste fietspad" van de Fietsersbond. Of het daar helemaal uit zal verdwijnen nu de oude klinkers worden vervangen door tegels weten we niet. Het autoverkeer blijft angstwekkend dichtbij razen, er is geen stoeprand of andere afscherming tussen rijbaan en fietspad. De kans op autoverkeer over het fietspad, met alle verzakkingen en plassen tot gevolg, blijft dus groot. We hopen dat we het hier pessimistisch inzien, maar waarschuwen dus bij deze de gemeente.

16 maart 2006

Functiewijziging Traaij Driebergen

De gemeente heeft aangekondigd om de functie van de Traaij in Driebergen te wijzigen van potentiele erftoegangsweg in gebiedsontsluitingsweg. Zie het uitgebreide bericht.

Uiteraard zal de Fietsersbond van de gelegenheid gebruik maken om een reactie te geven. In het verleden hebben wij in het Driebergse verkeersberaad al aangegeven dat een inrichting met fietsstroken niet in overeenstemming is met het concept gebiedsontsluitingsweg, zoals dat in de visie Duurzaam Veilig is gepresenteerd.

15 maart 2006

Nieuw fietspad op de Heuvelrug: Let de Stigterpad

Op woensdag 8 maart 2006 werd het Let de Stigterpad gepresenteerd in restaurant d'Arthuizen in Leersum. Door circa 40 belangstellenden werd kennis genomen van de plannen van de provincie Utrecht en het nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Het fietspad ligt nu nog op de tekentafel, maar moet aan het einde van het jaar grotendeels gereed zijn. Het pad is ruim 18 kilometer lang en loopt van Driebergen tot Rhenen. Het doorsnijdt dus de hele gemeente en loopt over de flanken van de Heuvelrug. Op sommige plaatsen gaat het ook nog een stuk omhoog, zodat de hoogteverschillen in de Heuvelrug goed te ervaren zijn. Het pad krijgt een toeristische uitstraling, hier en daar komen wat scherpe bochten om racefietsen te ontmoedigen. Ook de verharding wordt hier op aangepast, er komt geen asfalt of beton, maar een halfverharding.

Hellingen

Hellingen mogen niet al te steil worden, om de oudere recreant ook op de fiets boven te laten komen en te voorkomen dat het pad bij een stevige regenbui wegspoeld. Op veel plaatsen wordt gebruik gemaakt van bestaande paden en boswegen, soms ook wordt er een nieuw stukje door het bosgebied aangelegd. Vreemd genoeg gebeurd dit nog niet bij de Veenweg in Amerongen. Hier wordt de fietser vanuit Amerongen eerst de berg op geleid, mag hij een stukje afdalen en moet een scherpe bocht terug gevolgd worden. Volgens de lokaal bekenden zou logischer zijn om hier een kleine doorsteek te maken. Wij kunnen ons als Fietsersbond hier bij aansluiten, temeer omdat we al geregeld klachten binnenkrijgen over de smalte en kwaliteit van de Veenseweg. Dit deel van het pad is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het pad wordt overal ongeveer 2 meter breed, tenzij er bomen in de weg staan, dan wordt het wat smaller. Met minimaal 1,25 meter blijft het breder dan veel paden die over de Heuvelrug lopen.

Oversteken

De Fietsersbond had nog wel wat zorgen over de oversteken bij de provinciale wegen. Voor de meest gevaarlijke oversteek, tussen Leersum en Maarsbergen tast de provincie diep in de buidel. Er komt een tunnel onder de weg door. Een goede stap, die veel fietsers zullen kunnen waarderen!

13 maart 2006

Nieuwe fietsstallingen op station

In de krant van vrijdag lazen we het volgende bericht. Zou het er dan toch echt van komen? Het lijkt er wel op, want ook de Beerschoten-stalling, die al een paar jaar geleden wegens sociale veiligheid gesloten is, is nu zijn dak kwijtgeraakt. Langzaam maar zeker komt er dus schot in.

DRIEBERGEN/ZEIST - De plannen voor nieuwe fietsenstallingen op station Driebergen-Zeist gaan door. Ook komen er meer plekken voor fietsen van reizigers.

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug startten in 2004 samen een project om de rijwielstallingen te verbeteren. De plekken op Zeister grondgebied worden voor de zomer gerealiseerd. In het najaar worden ook de stallingen in Driebergen vernieuwd. Daartoe vraagt de gemeente Utrechte Heuvelrug nu een bouwvergunning aan bij de provincie Utrecht.

Alle bestaande openbare fietsenklemmen zullen tijdens de uitvoering van het project worden weggehaald. Dat zijn er achthonderd. Deze lage houten rijwielstallingen zijn verouderd. Bovendien is er op en rond het station veel vandalisme en fietsendiefstal. De twaalfhonderd nieuwe NS-stallingen zijn daarom hoger en van glas: door die transparantie neemt de sociale veiligheid volgens deskundigen toe, omdat iedereen de fietsen kan zien. Ook zullen fietssloten beter te bevestigen zijn aan de nieuwe standaardklemmen. De fietsenkluizen op het station zullen verdwijnen, tot teleurstelling van sommige gebruikers.

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt de komende tijd ingrijpend opgeknapt. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor reizigers.

8 maart 2006

Inloopavond Let de Stigterpad

De provincie Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseren op woensdagavond 8 maart een inloopavond over het fietspad ‘Let de Stigterpad’. Dit fietspad wordt gerealiseerd tussen de gemeenten Driebergen en Rhenen en loopt dwars door het Nationaal Park. Tijdens de inloopavond zijn alle betrokkenen van het project aanwezig om informatie te geven over de plannen voor de aanleg van het Let de Stigterpad.

De Inloopavond is op woensdag 8 maart in restaurant d’Arthuizen, Rijksstraatweg 315 in Leersum. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Uiteraard zal de Fietsersbond ook een kijkje nemen, want tot op heden was de informatievoorziening over dit nieuwe fietspad minimaal. We zijn vooral nieuwsgierig naar de verkeersveiligheid bij de oversteken van de provinciale wegen, de breedte van het nieuwe fietspad en de steilte van de hellingen.

Update: lees hier onze bevindingen.