30 mei 2011

Praktisch verkeersexamen in Driebergen

Na het schriftelijke examen op 17 april wordt morgen het jaarlijkse praktische verkeersexamen weer afgenomen in Driebergen. Bijna alle leerlingen van groep 7 staan dan weer paraat om hun fiets te laten keuren en een route af te leggen met verschillende verkeerssituaties. Gestart wordt bij Park Seminarie, waarna de Hoofdstraat, de Arnhemse Bovenweg, de Loolaan en aantal straten in De Wildbaan befietst worden. Met het verkeersexamen moeten kinderen aantonen dat ze klaar zijn om zelfstandig door het verkeer te bewegen. Klaar om volgend jaar naar de middelbare school in Doorn of Zeist te gaan.

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door de Fietsersbond, met medewerking van VVN, de politie en de gemeente.

22 mei 2011

Fietsen naar de heide

De ingang van het Leersummerveld, een belangrijk natuurgebied, heeft een parkeerplaats, waar het in het weekeinde vol staat met auto’s. Dit is aan de provinciale weg van Maarsbergen naar Leersum. Vaak is het daar zelfs te vol, dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Wij denken dat als daar extra mogelijkheden komen voor een fietsparkeerplaats, dat het meer mensen motiveert om per fiets te komen en dan te gaan wandelen (en in de winter schaatsen). Dat kan simpel en goedkoop, zoals je wel vaker in de natuur aantreft. Houten palen met dwarsbalken er tussen, waar je je fiets aan vast kunt zetten. Binnenkort zullen wij dit idee met Staatsbosbeheer gaan bespreken.

19 mei 2011

Nieuwe stationsplannen

Gisteravond werd in een goed gevuld tuinhuisje op de Reehorst de tweede schets van het stationsontwerp voor Driebergen-Zeist gepresenteerd. Het ontwerp was meer uitgewerkt dan in december. We zagen enkel grote verbeteringen, maar ook nog een paar onmogelijke verkeersoplossingen.

Eerst de verbeteringen:

 • Concentratie van al het fietsparkeren onder het station vlak bij de trap naar het perron. Hiermee wordt het voor reizigers heel aantrekkelijk om de fiets te gaan gebruiken om naar het station te gaan. De hoeveelheid plaatsen was nog niet helemaal duidelijk.
 • Het fietspad aan de oostkant van de Hoofdstraat moet een fietspad in twee richtingen worden, vooral om de vele scholieren vanaf De Breul een praktische route naar Driebergen te geven. Omdat we hier te maken hebben met een provinciale hoofdfietsroute een goede zaak.
 • In de verkeersregeling bij de Breullaan zijn mogelijkheden om fietsers 2x per cyclus groen te geven, de wachttijd voor dit verkeerslicht wordt hierdoor kort gehouden.
 • Tot zover het goede nieuws. De punten die nog niet verbeterd waren:

 • De te smalle tweerichtingenfietspaden. Wanneer brommers op het (brom)fietspad rijden en er meer dan 100 fietsers per uur rijden, schrijft de Ontwerpwijzer Fietsverkeer een fietspadbreedte van 4,00m voor (pagina 175). Een logische maat, zeker wanneer bedacht wordt dat fietsen steeds breder en sneller worden.
 • Haakse bochten bij de kruising bij De Breul en de kruising in het Stationsplein. Deze bochten zijn door het fietsverkeer in twee richtingen gevaarlijk en door onderhoudsverkeer (o.a. zoutstrooiers) niet te nemen. De minimale maat van de bochten bij een kruising is R = 12 (pagina 232), op wegvakken geldt een ontwerpsnelheid voor hoofdfietsroutes van 30 km/u.
 • Het fietspad in het Stationsplein ligt te dicht op de Stationsweg zelf. Hoe de voorrang geregeld wordt is nog niet duidelijk, maar automobilisten kunnen niet anticiperen op afslaand fietsverkeer en fietsers kunnen niet even wachten om over te steken, wachtruimte ontbreekt. Volgens het handboek (pagina 232) moet de afstand tussen hoofdrijbaan en fietspad 4 à 5 m binnen de bebouwde kom zijn, 6 à 7 m daarbuiten. Hoe de stationsomgeving precies beschouwd moet worden, weten we nog niet.
 • Ook ontbreekt opstelruimte bij de kruising met de Breullaan. De fietspaden liggen te dicht tegen de weg aan om de fietspaden vrij te kunnen houden voor afslaand verkeer. Tenminste 1 fietser moet vrij kunnen staan, met de hiervoor genoemde 4 à 5 m moet dat geen probleem zijn.
 • De neergaande helling bij het stationsplein ligt te dicht op de kruising naar het station. De Ontwerpwijzer zegt: Aandachtspunt bij neergaande hellingen is de snelheid van de dalende fietser.(..) Daarom moet onderaan hellingen voldoende uitlooplengte aanwezig zijn; er mag zich daar niet direct een kruispunt, scherpe bocht of ander obstakel bevinden. (pagina 53). Of de helling niet te steil is, konden we nog niet beoordelen, wel is helder dat het vanaf het station onmogelijk is om via een haakse bocht voldoende vaart te maken om het te smalle fietspad omhoog te rijden.
 • Op de avond werd duidelijk dat de ontwerpers nog onvoldoende aandacht aan deze punten hebben besteed. Ook voor voetgangers en gehandicapten (blinden, rolstoelers) was nog onvoldoende nagedacht. Er werd toegezegd om een aparte ontwerpavond te organiseren, waarop belangstellenden en deskundigen samen het ontwerp kunnen verbeteren. Wij blijven dit natuurlijk aandachtig volgen. In oktober/november 2011 zou het ontwerp door alle betrokken overheden vastgesteld moeten worden.

  15 mei 2011

  Fiets en stalling opgepompt

  Gisteren hebben we weer eens een wildpompactie gehouden. Het procede is bekend, op een druk punt wordt aan fietsers aangeboden om de bandenspanning te checken. Dit keer waren we bij Albert Heijn in Driebergen, in het verleden een notoir knelpunt voor fietsers, vanwege het ontbreken van klemmen bij de deur. Om de hoek, uit de loop waren wel wat klemmen neergezet, maar toen bleek dat die nauwelijks gebruikt werden, zijn er toch maar klemmen voor de deur gezet. Het was nog steeds flink druk, zowel met fietsen als auto's. De meningen van fietsers was zeer verschillend, sommigen haalden hun schouders op, anderen vonden het een chaos. En dat terwijl Albert Heijn recent 50 klemmen extra heeft neergezet om de fietsen een beetje te reguleren.

  Wij vinden het nog steeds verbazingwekkend waarom zelfs op het stukje tussen Traaij en ingang van Albert Heijn het trottoir te krap is. Daar een paar autoparkeerplaatsen opheffen, zou tot heel veel extra plek voor fietsers leiden. Bijna alle fietsers komen vanaf de Traaij, uit onderzoeken blijkt dat fietsers per saldo net zo veel uitgeven als automobilisten.

  Met die boodschap konden wij ook nog de toevallig passerende"AH manager" van extra lucht in zijn voorband voorzien. Hij heeft een fraaie electrische fiets en rijdt regelmatig in 40 minuten naar de Maliebaan in Utrecht.

  13 mei 2011

  Leuke activiteiten

  De komende weken zijn er weer volop leuke fietsactiviteiten, hopelijk wordt het weer lekker weer.

 • Zondagmiddag wordt in Doorn een Bakfietsrally gehouden. Bakfietsliefhebbers gaan gezamenlijk een stuk fietsen voor het goede doel. Het inschrijfgeld gaat naar de kankerbestrijding van de Dr. Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op http://www.bakfietsrally.nl
 • De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert de Duurzame Dagen, die in het teken staan van water en watermanagement. Er zijn verschillende fietstochten en op zaterdag 21 mei zijn enkele watergerelateerde installaties open voor het publiek, zoals de waterproductie en waterzuivering in Driebergen en de grote Lekstuw van Amerongen. Een mooie bestemming om op de fiets naar toe te gaan!
 • Voor de snelle beslissers is morgen de Grietmarkt in Amerongen nog een aanrader. Veel kunst en cultuur en ambachtelijke producten in een aantrekkelijke omgeving. Bij de najaars-Grietmarkt zorgt de Fietsersbond altijd voor een gratis bewaakte stalling. Morgen gaan we echter banden pompen bij Albert Heijn in Driebergen en mensen vragen of ze tevreden zijn met de stallingsvoorzieningen.
 • 11 mei 2011

  Kritisch meekijken bij de stationsplannen

  Om de gemeenteraad op de hoogte brengen van onze zorg over de toekomstige stationsomgeving, hebben we gisteravond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hieronder de bijdrage die Herbert Tiemens uitsprak.

  Graag wil ik hier namens de Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug het woord voeren vanwege twee punten die niet op de agenda staan.

  In de eerste plaats omdat ik hiertwee maanden geledenook stond, om in te spreken over de situatie op de Hoofdstraat in Driebergen. De wethouder beloofde toen dat er binnen 2 weken een uitnodiging zou komen om met alle betrokkenen en belangstellenden om tafel te gaan en te bezien hoe de Hoofdstraat verkeersveiliger kan worden. Die bijeenkomst is er gekomen, er was een hoge opkomst en de mensen waren betrokken. Wethouder Homan gaf aan niet direct geld te hebben voor een ingrijpende reconstructie, maar hij wil zich er wel sterk voor maken. Later hebben wij hem in een al eerder gepland kennismakingsgesprek suggesties aan de hand gedaan om de Hoofdstraat in Driebergen veiliger en prettiger te maken.

  In dat gesprek werd ons ook duidelijk dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de toekomstige fietssituatie rond het station Driebergen-Zeist. Dat brengt mij op ons tweede punt. In december vorig jaar werd een eerste ontwerp gepresenteerd. In het Verkeersberaad bekritiseerden we het lijstje met uitgangspunten die voor het ontwerp gebruikt worden. Het lijstje is door alle bij het stationsontwerp betrokken partijen vastgesteld en is bruikbaar voor een grove schets. Wanneer het echter op de details aankomt die voor fietsers zo belangrijk zijn, is het lijstje onbruikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de breedte van fietspaden in combinatie met obstakels als relingen, stoepranden en tunnelwanden, en het toepassen van hellingen. In de eerste schets troffen we fundamentele fouten aan die het stationsgebied onbruikbaar maken voor fietsers. Deze fundamentele fouten zijn het gevolg van het blind toepassen van het lijstje van uitgangspunten. Om openbare ruimte te ontwerpen die bruikbaar is voor fietsers is een lijvig handboek beschikbaar, de Ontwerpwijzer fietsverkeer, publicatie 230 van het CROW, hèt Nederlandse kenniscentrum voor alles wat met weg- en waterbouw te maken heeft.

  Op de informatieavond in december toonden de technisch ontwerpers zich ontvankelijk voor onze zorgen, maar konden ze niet van het eerder genoemde lijstje afwijken, dat was hun door opdrachtgevers meegegeven. In het gesprek van 31 maart maakte de wethouder duidelijk dat hij geen extra eisen aan het ontwerp wil stellen, omdat eventuele meerkosten dan voor rekening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen. Vanuit financieel oogpunt verstandig, maar vanuit gebruikskwaliteit onvergefelijk. Het station en de omliggende wegen worden in beton gegoten, fundamentele fouten kunnen er niet meer hersteld worden. En als u bedenkt dat op dit moment ongeveer 40% van de treinreizigers per fiets komt en de landelijke trend is dat dit percentage groeit, is een verfijning van het ontwerp noodzakelijk. Dan moeten alle partijen de handen ineen slaan om onherstelbare ontwerpfouten te vermijden, en zich niet achter procedures verschuilen.

  Volgende week wordt een verder uitgewerkte versie van het ontwerp aan het publiek getoond. De Fietsersbond zal kritisch meekijken, in de hoop dat de fundamentele fouten in de details die voor fietsers zo belangrijk zijn, er uit zijn gehaald. Wij verwachten dat u, als uiteindelijke verantwoordelijke, ook kritisch mee zult kijken, omdat u niet verantwoordelijk wilt zijn voor fundamentele fouten.

  Gevraagd werd nog of wij onze bevindingen aan de commissie willen medelen, dat hebben we uiteraard toegezegd.

  Update 13/5: Daags na de inspraak konden we contact krijgen met de gemeenteambtenaar die belast is met de stationsontwikkeling. Hij was bereid om de nieuwste tekeningen van het voorlopig ontwerp op onze bestuursvergadering uit te leggen. Geweldige service! De plannen zien er al een heel stuk beter en uitgewerkt uit, we hebben afgesproken nog even met ons commentaar te wachten tot de officiele presentatie.

  8 mei 2011

  Ontwerp Driebergen-Zeist verbeterd?

  Terug van vakantie lag een uitnodiging van de provincie op de mat voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe station Driebergen-Zeist. Op 18 mei wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd in de tuinzalen van Antropia. Wij zijn benieuwd of de opmerkingen die we op 1 december gemaakt hebben, zijn verwerkt. Concreet gaat het ons om de volgende dingen:

 • Tweerichtingen bromfietspad minstens 4 m breed
 • Bochtstralen ontworpen met een ontwerpsnelheid van 30km/u
 • Hellingen niet steiler dan 3%, is het hoogteverschil groter dan 5 m dan hellingen niet steiler dan 2%
 • Opstelruimte van 5 m voor kruisingen
 • Bij hellingen uitrolruimte van 25 m voor een oversteek
 • In het verslag van de informatieavond van 1 december is gemeld dat de aandachtspunten worden meegenomen. Wij zijn benieuwd, want tijdens onze afspraak met wethouder Homan op 31 maart konden wij niet gerust worden gesteld. Hij durfde de maatvoering van allerlei fiets"details" niet meer ter discussie te stellen, omdat hij dan extra geld op tafel zou moeten leggen. Daarmee zouden de behoeften van 40 % van de treinreizigers genegeerd worden en een onbruikbaar station ontworpen worden.

  Alle maten zijn afkomstig uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW publicatie 230. Illustratie van de website http://www.stationsgebieddriebergenzeist.nl

  1 mei 2011

  Fietsenstalling weer geslaagd

  Met dank aan het prachtige weer kon de Fietsersbond weer vele fietsers verwelkomen in de gratis bewaakte fietsenstalling bij de vrijmarkt in Driebergen. De Fietsersbond biedt deze service aan om het gebruik van de fiets naar de vrijmarkt te stimuleren en op een vriendelijke manier in contact te komen met het publiek.

  Ook werd bewezen dat veel vrijwilligers licht werk maken. Nadat we onze leden hadden aangeschreven, waren er heel wat helpende handen om fietsers te ontvangen en gesprekken met bezoekers aan te knopen. Gesprekken over de verkeerssituatie in Driebergen, de mooie fietsomgeving maar ook de stationsplannen en de zeer karige positie voor fietsers en voetgangers die daar uit tevoorschijn komt.

  Hoewel we tevreden waren over de hoeveelheid fietsers die we een plekje konden geven, denken we dat het beter kon. Zo startte de vrijmarkt wat verder weg op de Drieklinken en waren er meer activiteiten op de Hoofdstraat. Op het terrein tussen Schaepmanmonument en Sparrendaal zagen we heel wat vrije ruimte, waar nu ook heel veel mensen hun fiets hadden gestald.

  Ook zagen we kansen om nog meer mensen op de fiets te krijgen, vooral op de Damhertlaan en Nijendal zagen we gevaarlijke situaties ontstaan doordat mensen met de auto waren gekomen en deze op de (verboden) fietsstrook of in de berm van de weg parkeerden. Als al die mensen nu ook eens op de fiets zouden gaan.....