25 januari 2011

Nadenken over de fiets

In Nederland geldt: fietsen doé je, daar denk je niet over na. Als er al over wordt nagedacht, dan gebeurt het door verkeerskundigen. In de wereld van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen krijgt de fiets in Nederland tot verdriet van de Fietsersbond vaak niet of nauwelijks aandacht. De redactie van het tijdschrift AGORA, magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, verdient dan ook alle lof voor het samenstellen van een themanummer over fietsen.

AGORA doet in deze editie een geslaagde poging te reflecteren op de rol van de tweewieler. Met Nederlandse, Vlaamse en internationale bijdragen poogt AGORA de fietsrevival te duiden. Er wordt ingegaan op de rol van ruimte en cultuur en er worden handvatten voor beleid aangereikt. De editie bestaat onder andere uit beschrijvingen van fietsonderzoek, opiniestukken die conventionele aannames over fietsen ter discussie stellen en een interview met Amsterdamse politici. De rode draad in de bijdragen is het verkennen van de verhouding tussen fietsgebruik, ruimtelijke omgeving, infrastructuur, attitude en leefstijlen.

Al met al een bijzonder interessant nummer, dat de discussie over het verder stimuleren van het fietsgebruik in Nederland een welkome kwaliteitsimpuls geeft. Op de website van AGORA is het magazine gratis te downloaden.

overgenomen van het weblog van Wim Bot

14 januari 2011

Hoe voorbij de Vrije School?

DRIEBERGEN - Voor de oplossing van de slepende 'fietspad-kwestie' bij de Vrije School aan de Faunalaan in Driebergen liggen momenteel drie varianten ter tafel. Geen enkele van deze varianten is met applaus ontvangen. De eerste variant wordt bekritiseerd door de omwonenden, de tweede wordt door de gemeente als onwenselijk beschouwd en de derde wordt door de school als nadelig omschreven. Lees verder in De Kaap/Stichtse Courant.

12 januari 2011

Fietsen als kinderopvang!

In Driebergen was het vandaag tijd voor een feestje. De BuitenBSO (BuitenSchoolse Opvang) kon haar groepsfiets in ontvangst nemen. Vanaf 1 februari kunnen maximaal 11 kinderen en een begeleider samen naar het bos fietsen om daar leuke dingen te gaan doen. Klik voor meer informatie over de buitenBSO

De groepsfiets is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang. Het prototype is in Nijmegen gebouwd, voor de buitenschoolse opvang van het bedrijf Struin. Toen het idee van de groepsfiets was ontstaan heeft de oprichter van Struin – Matthijs de Gruijter – eerst contact gezocht met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij heeft de stichting gevraagd of een groepsfiets vanuit veiligheidsoogpunt een geschikt transportmiddel is om kinderen mee te vervoeren. De stichting is van mening dat vervoer per groepsfiets veiliger is dan het fietsen van de kinderen op hun eigen fiets en zeker net zo veilig als het vervoer bij de ouders achterop. Op basis van dit inzicht is Struin op zoek gegaan naar een fietsenmaker die de groepsfiets zou kunnen maken. Samen met De Caféracer – een fietsenmaker uit Aalten die al bekend was met het ontwerpen van groepsfietsen is vervolgens een passende groepsfiets ontwikkeld. Voorin is plek voor tweekleinere kinderen (4 en 5-jarigen). Zij hoeven niet te trappen. De rest van de kinderen en hun begeleider trappen allemaal wel mee om de fiets te laten rijden. Om te voorkomen dat het trappen te zwaar is voor de kinderen is de fiets uitgerust met een electrisch motortje voor trapondersteuning.

11 januari 2011

Gemeenteraad praat over dood Virginie

Vanavond bespreekt de gemeenteraad, nog zonder politierapport, de dood van Virginie. Wat ons betreft een goede zaak. Volgens RTV Utrecht wordt er nog niet over voorstellen om de situatie te verbeteren gesproken. Het enkele feit dat de raadscommissie wel over dit dodelijke ongeval praat en niet over andere doden in onze gemeente, maakt duidelijk dat ze weet dat er op de Hoofdstraat wat moet gebeuren.

9 januari 2011

Geen woorden, maar daden

Met dat verzoek gaat de Fietsersbond maandag naar het Verkeersberaad. Op de agenda staat onder andere een notitie over de uitvoering van de projecten voor 2011. In de notitie staan vooral projecten die dit jaar niet uitgevoerd worden. Een greep uit de lijst van projecten die niet doorgaan:

 • Onderzoek completeren buslijnen
 • Uitbreiden openstelling bewaakte fietsenstalling Driebergen-Zeist
 • Netwerk oplaadpunten elektrische fietsen opzetten
 • Uitbreiding onbewaakte fietsenstalling bij station Maarn
 • Fietsenstalling bij bushalte Doorn Postkantoor en OV-fiets aanbieden
 • Uitbreiding aantal fietsenklemmen bij bushaltes
 • Verbetering doorstroming kruising Doorn
 • Verbetering fietsklemmen bij publieksaantrekkende functies
 • Buitengebied autoluw maken door (spits) afsluitingen aan te brengen
 • Wat gebeurt er wel?

 • Lobby voor Intercitystatus Driebergen-Zeist en stoptrein naar Ede-Wageningen
 • Instellen 60km/u zone op Traaij, Driebergen
 • Herinrichting Woestduinlaan en Willem de Zwijgerlaan en aanpassen verkeerscirculatie, Doorn
 • Aanpassing Loolaan, Driebergen
 • Vrachtwagenverbod in Amerongen voorbereiden
 • Schoolroute Jagerspad Driebergen verbeteren (niet opgenomen in GVVP)
 • Schoolomgeving Vrije School Driebergen verbeteren (niet opgenomen in GVVP)
 • Onderzoek rond de aansluiting A12 in Driebergen doen
 • Kruis op de weg zetten bij Palmstad/Oude Rijksstraatweg
 • Educatieprojecten, zoals Jongleren in het verkeer, rijvaardigheidstraining voor ouderen, fietsvaardigheid voor ouderen en brede voorlichting verkeersveiligheid.
 • Als we de lijst doornemen valt ons op dat veel geld gaat zitten in projecten waar buurtbewoners van zich hebben laten horen. Het loont dus om als buurtbewoners van je te laten horen. Opvallend is ook dat het parkeren van fietsen echt een ondergeschoven kindje is. Blijkbaar wordt er nog niet genoeg geklaagd door fietsers, winkelend publiek en voorbijgangers (waaronder bewoners van Bartimeus).

  6 januari 2011

  In herinnering aan Virginie Valk

  Vandaag wordt Virginie Valk begraven. De 14-jarige scholiere werd vorige week doodgereden door een vrachtwagen op de Hoofdstraat in Driebergen. Onze gedachten gaan uit naar haar ouders, die nu alleen achterblijven.

  Op de plaats van het fatale ongeluk is een spontaan bloemenmonument ontstaan. Veel mensen en klasgenoten betuigen op deze manier hun medeleven.

  De Fietsersbond kreeg telefoon van bezorgde fietsers. Hoewel wij ons in het verleden sterk gemaakt hebben voor het visueel versmallen van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, wilde de gemeente dat toen niet doen. Het is vreselijk om op deze manier gelijk te krijgen.

  In 2003 schreven we over de vernieuwing van de kruising Hoofdstraat/Traaij het volgende: Verderop de Hoofdstraat (richting Doorn) dringen we sterk aan op verbreding van de fietsstroken. Dat kan door de breedte van de autorijbaan te verminderen tot 5.50 m. Voor de veiligheid van de fietser pleiten we verder voor het niet aanbrengen van de asstreep, waardoor automobilisten niet/ minder de neiging hebben om op de fietsstrook te gaan rijden.

  De gemeente had toen het volgende antwoord: In het kader van duurzaam veilig is asmarkering van belang. Op verzoek van Connexxion is de rijbaanbreedte op 6 meter gezet. Bij een smallere rijbaan zal vrachtverkeer en bussen eerder gebruik maken van de fietsstrook wat zeer onwenselijk is. Bij de uitvoering zullen we er voor zorgen dat de fietsstrook 1,2 m is zonder markering.

  Ook nu nog begrijpen we de redenatie van de gemeente niet, de weg is niet breed genoeg voor een profiel dat aan Duurzaam Veilig beantwoord. Om zachte verkeersdeelnemers te beschermen, is snelheidsremming van gemotoriseerd verkeer noodzakelijk. Met een visueel versmalde rijbaan zullen automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.