23 januari 2005

Nieuwe Driewieler is onderweg

De eerste Driewieler van 2005 ligt bij de drukker. In ons eigen afdelingsblad is weer veel informatie opgenomen over ons overleg met de gemeente, eenrichtingsverkeer voor de Engweg?, het vervolg op onze opmerkingen over de kruising Traay/Hoofdstraat en nog veel meer. Deze week bij alle leden van de Fietsersbond in Driebergen op de deurmat, wat later zal de Driewieler ook leesbaar zijn op de website.

17 januari 2005

Lekker fietsweer

Het stralende winterweer lokte vandaag veel mensen naar buiten. Wandelen of fietsen was de favoriete bezigheid. Diverse fietskarren werden gespot (een zelfs achter een racefiets) en ook een kindertandem (met het kind voorop) was gezien. In de omgeving van Rhijnauwen en Amelisweerd was het file-fietsen en wandelen.

15 januari 2005

perronverlenging brengt verwarring voor fiets en bus

Te snel gewerkt? Lantaarnpalen op het fietspad!Hoewel opengesteld brengt de nieuwe spoorwegovergang Odijkerweg heel wat problemen met zich mee. Lantaarnpalen staan in het fietspad, de bus richting Zeist kan de draai over de overweg niet maken. Het halteren moet dus noodgedwongen op de Hoofdstraat plaatsvinden, inplaats van voor het station. Reizigers kunnen de bussen niet meer vinden en fietsers naar het station of de richting Zeist komen hierdoor met busreizigers in conflict. Bovendien ligt de vorig jaar voor veel geld en moeite verlengde linksafstrook c.q. busbaan er verlaten bij. Zonde van het geld, het wordt tijd om vragen te stellen over de verspilling van belastinggeld rond het station.