28 november 2005

Verkiezingsprogramma's naast elkaar gezet

Woensdag worden de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Heuvelrug gehouden. Om de zwevende kiezer een steuntje te kunnen geven, heeft de Fietsersbond de verschillende verkiezingsprogramma's voor het onderdeel Verkeer en Vervoer op rij gezet.

Terugkerende thema's zijn de toegankelijkheid van de stations en de drukte op de doorgaande wegen door Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn en Maarsbergen. Ook het daadwerkelijk inrichten als 30km gebied van woonwijken, het vergroten van verkeersveiligheid bij scholen en oversteekvoorzieningen en tegengaan van verkeer in het Langbroekerweteringgebied komen vaker terug. Het bevorderen van het fietsgebruik wordt door een paar partijen expliciet genoemd.

1 november 2005

Kennismakingsavond geslaagd

Ondanks het regenachtige weer konden we op 24 oktober toch nog wat belangstellenden in Doorn verwelkomen. Zowel uit Maarn, Maarsbergen, Doorn, Amerongen en Leersum toonden fietsers zich betrokken bij het verbeteren van de situatie voor fietsers.

Na een persoonlijke kennismaking en een kennismaking met de Fietsersbond en de activiteiten van de afdeling Driebergen in de afgelopen jaren, was het tijd om de situatie voor fietsers onder de loep te nemen. Veel knelpunten werden genoemd, zoals de smalle fietsstroken in Doorn, enkele gevaarlijke kruispunten, te smalle fietspaden, onvoldoende bladruimen op het fietspad (waardoor de stoeprand niet meer te zien is). Ook het nieuw aan te leggen fietspad door de bossen van de Heuvelrug kwam ter sprake. Hoewel het traject niet helemaal bekend is, lijkt het er op dat er hele steile hellingen in komen, waardoor het voor veel fietsers onbruikbaar wordt. Hier gaan we zeker achteraan!

Op deze avond konden we ook nog een nieuw lid verwelkomen, terwijl 1 persoon zich meldde als correspondent voor Doorn. Anderen wilden wel op ad hoc basis aan de slag, bijvoorbeeld bij een braderie of iets dergelijks. Een uitgebreid verslag volgt in de Driewieler, die vanaf heden ook bij de nieuwe afdelingsleden in de bus valt.