6 januari 2011

In herinnering aan Virginie Valk

Vandaag wordt Virginie Valk begraven. De 14-jarige scholiere werd vorige week doodgereden door een vrachtwagen op de Hoofdstraat in Driebergen. Onze gedachten gaan uit naar haar ouders, die nu alleen achterblijven.

Op de plaats van het fatale ongeluk is een spontaan bloemenmonument ontstaan. Veel mensen en klasgenoten betuigen op deze manier hun medeleven.

De Fietsersbond kreeg telefoon van bezorgde fietsers. Hoewel wij ons in het verleden sterk gemaakt hebben voor het visueel versmallen van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, wilde de gemeente dat toen niet doen. Het is vreselijk om op deze manier gelijk te krijgen.

In 2003 schreven we over de vernieuwing van de kruising Hoofdstraat/Traaij het volgende: Verderop de Hoofdstraat (richting Doorn) dringen we sterk aan op verbreding van de fietsstroken. Dat kan door de breedte van de autorijbaan te verminderen tot 5.50 m. Voor de veiligheid van de fietser pleiten we verder voor het niet aanbrengen van de asstreep, waardoor automobilisten niet/ minder de neiging hebben om op de fietsstrook te gaan rijden.

De gemeente had toen het volgende antwoord: In het kader van duurzaam veilig is asmarkering van belang. Op verzoek van Connexxion is de rijbaanbreedte op 6 meter gezet. Bij een smallere rijbaan zal vrachtverkeer en bussen eerder gebruik maken van de fietsstrook wat zeer onwenselijk is. Bij de uitvoering zullen we er voor zorgen dat de fietsstrook 1,2 m is zonder markering.

Ook nu nog begrijpen we de redenatie van de gemeente niet, de weg is niet breed genoeg voor een profiel dat aan Duurzaam Veilig beantwoord. Om zachte verkeersdeelnemers te beschermen, is snelheidsremming van gemotoriseerd verkeer noodzakelijk. Met een visueel versmalde rijbaan zullen automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten