10 augustus 2004

Verbetering instelling verkeerslichten Hoofdstraat/Loolaan/Nijendal

In maart van dit jaar vroeg de Medenzeggenschapsraad van basisschool "De Kring" aan de Fietsersbond om in het verkeersberaad aandacht te vragen voor de situatie op de Nijendal/Hoofdstraat en (Klein)Loolaan/Hoofdstraat. Fietsers staan hier in de verdrukking te wachten om over te steken en moeten in een aantal gevallen gelijktijdig met autoverkeer oversteken. Vooral voor scholieren een complexe situatie die heel verkeersonveilig is.

Omdat het verkeersberaad niet wekelijks bij elkaar komt, duurde het even voordat wij het verzoek konden indienen en het ook echt besproken kon worden. De gemeente deed de toezegging dat de suggesties om de situatie voor fietsers te verbeteren onderzocht zou worden. Het was inmiddels vakantieperiode geworden, waardoor er bij de gemeente nog geen volledig inzicht is ontstaan in het verkeersgedrag op de kruising. Wel ziet zij nog mogelijkheden om de afstelling van de stoplichten te verbeteren. Aan de leverancier wordt gevraagd om de instellingen voor de stoplichten te onderzoeken en een advies te geven over het verkeersveilig en fietsvriendelijk verbeteren.