23 mei 2004

Uitnodiging om fietsvriendelijkheid van Traaij/Hoofstraat te testen

Van de gemeente hebben we de uitnodiging ontvangen om de nieuw aangelegde kruising van de Hoofdstraat en de Traaij op fietsvriendelijkheid te testen. Dit naar aanleiding van klachten van leden van de Fietsersbond, die wij doorspeelden aan de gemeente. Binnenkort fietsen we dus even door de nieuwe straat. Opmerkingen nemen we graag mee.

20 mei 2004

Traay/Hoofdstraat

Per e-mail hebben we de gemeente om opheldering gevraagd. We zijn benieuwd wat de reactie zal zijn.

19 mei 2004

Kruising Traay/Hoofdstraat vraagt om actie

De nieuwe inrichting van de kruising Traay/Hoofdstraat is zeer fietsonvriendelijk geworden. Veel richels en randen zorgen voor veel hobbels voor fietsers. Het is niet ondenkbaar dat fietsers door de oneffenheden ten val komen. Bij een nieuw aangelegde situatie mag dat niet voorkomen. We gaan actie voeren om tot verbeteringen te komen. Eerst maar eens de gemeente vragen of ze zelf tot oplossingen wil komen.

2 mei 2004

Koninginnedag een succes

Ieder jaar staat ook de Fietsersbond op de vrijmarkt in Driebergen. Naast het mensen interesseren in de Fietsersbond en het verstrekken van informatie hebben we ieder jaar een fietsroute. Als nieuwtje hadden we dit jaar een gratis bewaakte fietsenstalling naast onze kraam op de Drieklinken. De gemeente stelde dranghekken beschikbaar (waarvoor dank), de Fietsersbond verzorgde de uitgifte en inname van stallingsbewijzen.

Betalen was niet verplicht, maar een vrijwillige bijdrage was van harte welkom. Aan het einde van de dag bleek dat heel wat mensen onze service wat waard vonden. Bovendien kregen we over de dag verspreid al heel wat complimenten. De stalling bleek hierdoor een leuke manier om met onze doelgroep in gesprek te komen. Want natuurlijk was er ook volop promotiemateriaal van de Fietsersbond aanwezig en we hadden ook dit jaar een toeristische fietsroute beschikbaar.

Dank zij het fantastische weer en de slechte bereikbaarheid van de vrijmarkt per auto (de Hoofdstraat was nog steeds opgebroken, die mag ieder jaar wel worden afgesloten), kwamen veel mensen op de fiets. Door het plaatsen van bordjes op strategische punten, werden heel wat mensen tot het stallen van hun fiets verleid. Enkelen geloofden niet dat je echt gratis je fiets kon stallen, ze dachten aan een oplichtingstruc. Maar uiteraard zagen zij dat bij het scheiden van de markt iedereen het geliefde rijwiel weer terug kreeg.