28 september 2006

Heuveltrapper volgt Driewieler op

Na ons jarenlang te moeten behelpen met een Driewieler om het nieuws tot de leden te brengen, zijn we dan nu toch echt gevorderd tot de Heuveltrapper. In het laatste nummer van de Driewieler werd een prijsvraag aangekondigd voor een originele inzending voor het ledenblad.

Verschillende lezers namen het toetsenbord ter hand en verzonnen klinkende namen. Een Driebergse lezer vroeg of "Ventieleren" een passende nieuwe naam voor het periodiek kunnen zijn. Daarnaast kwamen suggesties binnen als de Heuvelrug Fietser en de Heuvelrug Velo. Omdat we graag iets van de Heuvelrug terug wilden laten komen in de nieuwe naam is het uiteindelijk "de Heuveltrapper" geworden. Ons lid E.J. van Hoorn uit Maarn tekende voor deze naam en is inmiddels in het bezit van het prijzenpakket: een verzameling fietstochten langs het water, uitgegeven door het landelijk fietsplatform.

Ook is de Heuveltrapper inmiddels bij de leden verschenen. In het eerste nummer met de nieuwe naam is onder andere nieuws te vinden over de Fietsbalans en de Fietsrouteplanner op internet, maar ook een mooi artikel over het verkeer en het gedrag van fietsers en automobilisten. Binnenkort ook op de website te vinden en door het toenemen van de bandbreedte beschikbaar in PDF-formaat.

5 september 2006

Rotonde is het beste

dinsdag 05 september 2006
Door HELEEN DE BRUIJN

UTRECHTSE HEUVELRUG - Een rotonde op het grote kruispunt in Doorn moet een oplossing bieden voor de verkeersproblemen in het centrum van Doorn.

Het grote kruispunt in Doorn. Voor ongeveer een miljoen euro kan er een rotonde van worden gemaakt.FOTO HANS ROGGEN
Dat is de belangrijkste conclusie uit de Netwerkstudie Zuidelijke Heuvelrug, die de provincie Utrecht heeft laten uitvoeren. In de studie is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het verkeer in het gebied zo te bundelen dat de leefbaarheid wordt vergroot en versnippering wordt tegengegaan. De voorkeur ging daarbij uit naar een bundeling op de A227. Maar zonder aanvullende maatregelen pakt die bundeling negatief uit voor de leefbaarheid in Doorn, omdat de A227 immers dwars door Doorn loopt. Daarom is gekeken of een oostelijke randweg om Doorn, in combinatie met andere verkeersmaatregelen óf het doortrekken van de N226 (Leersum - Wijk bij Duurstede) goede opties zijn. Belangrijkste conclusie: de randweg leidt nauwelijks tot bundeling op de A227 en het tast natuur en landschap aan. Doortrekken van de N226 is ongunstig voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de N226. De onderzoekers adviseren dan ook om geen grootschalige ingrepen in het wegennet te doen en de verkeersproblemen lokaal op te lossen, met name het centrale kruispunt in Doorn. De studie geeft twee mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in Doorn: een rotonde of een compacte kruising met vervanging van de verkeersregelinstallatie. Volgens een woordvoerder van de provincie is het woord nu aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug omdat die de kruising in Doorn in beheer heeft.

4 september 2006

Fietsersbond paraat op Grietmarkt!

Komende zaterdag is het weer Grietmarkt in Amerongen. Ieder jaar wordt het drukker op deze markt, waar (biologische) streekproducten en kunst- en ambachtsvoorwerpen aan de man worden gebracht. Zonder maatregelen zou de Grietmarkt aan zijn eigen succes ten onder gaan. De organisatie was genoodzaakt om drastische verkeersmaatregelen te nemen, door onder andere de Droststraat af te sluiten voor autoverkeer en een apart terrein voor autoparkeren aan te wijzen. Voor fietsers is op het Grietmarktterrein een speciale stalling ingericht. Een prachtig initiatief van de organisatie, dat prima past bij de sfeer van onthaasting die de Grietmarkt zo kenmerkt.

De Fietsersbond heeft aangeboden om de stalling gratis te bewaken, op de wijze die ook al bekend is van de vrijmarkt op Koninginnedag op Rijsenburg. De organisatie heeft dit aanbod van harte aangenomen, waardoor ook wij bij de Grietmarkt ons weer kunnen laten zien.