15 juli 2004

Herinrichting Hoofdstraat

De gemeente is nagenoeg klaar met de herinrichting van de Hoofdstraat tussen Bosstraat en de uitrit van de parkeerplaatsen bij C1000 en de benzinepomp BP. Voordat de plannen werden vastgesteld heeft de Fietsersbond in het verkeersberaad haar mening over de plannen gegeven. Op dit moment zijn kleine details, die voor fietsers o zo belangrijk zijn, nog onderwerp van gesprek met de gemeente. Het fietscomfort is er, door de toepassing van tegels en vele typen stoepranden en asfalt niet echt op vooruit gegaan. Het lijkt er op dat in de afwerking nog veel kleine hoogteverschillen overwonnen moeten worden.

We gingen met de gemeente op stap om de volgende zaken te bespreken:

 • De putten voor de afvoer van het (regen)water zitten op enkele plaatsen aan de rechterkant van het fietspad. Dit dwingt fietsers (soms onbewust) naar links en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Een mooi voorbeeld ligt voor de ING bank.
 • De fietsstrook is te smal (is al eerder door ons gesignaleerd) en niet overal voorzien van het fietssymbool.
 • Het stoplicht op de Korte Dreef (een verrassing trouwens!) en het stoplicht op de Traay graag voorzien van een bordje "rechtsaf voor fietsers vrij".
 • De goot langs de Hoofdstraat is nu al te diep. Dat zal door verzakking nog dieper worden.
 • Rijdend langs de Hoofdstraat blijken de overgangen bij de Bosstraat wel erg hinderlijk! Het is een kleine moeite de afwatering op een andere manier te regelen. Overgangen van tegels naar asfalt naar tegels en weer asfalt en tenslotte tegels is niet alleen hinderlijk maar ook ondoordacht.
 • Het middeneiland bij de kruising Hoofdstraat/ Bosstraat aan de zijde van de kerk zou verlengd moeten worden (met de bocht naar de Engweg mee) om rechtsaf slaan van auto's echt onmogelijk te maken.
 • De bocht Hoofdstraat, komend vanuit de richting Zeist, naar de Engweg is onnodig scherp voor fietsers.
 • Waar mogelijk middenstreep doortrekken, b.v. tussen Sanburys en La Provence.
 • Slordig straatwerk.
 • Het resultaat leest u in de Driewieler van september 2004.

  Overigens blijkt uit een reactie die we ontvingen dat niet alle fietsers weten hoe ze zich moeten of kunnen gedragen rijdend over de Hoofdstraat uit de richting van het Postkantoor en linksaf de Traay op. Moet je dan tussen het autoverkeer linksaf oversteken? Of moet je eerst de Korte Dreef in om achter het licht op te stellen? Omdat aanwijzingen ontbreken mag je het als fietser uitzoeken naar wat je het best uitkomt:

 • tussen een gaatje in het autoverkeer door oversteken naar de Traaij;
 • Bij het voetgangersverkeerslicht wachten tot dit groen wordt en oversteken.
 • Het lijkt ons niet helemaal legaal, of aan alle gebruikers duidelijk, maar onder het motto "doorrijden als het kan en drukken als het moet!" is het wel zo flexibel voor de fietser.

  13 juli 2004

  Duurzaam veilig in het buitengebied

  Bij een tochtje in het Langbroekerweteringgebied bleek dat ook de gemeente Driebergen al weer heel wat aan de weg heeft getimmerd. Op de kruisingen van de Sterkenburgerlaan en de Dwarsweg en de Langbroekerwetering en de Rijsenburgselaan zijn snelheidsremmende plateaus aangebracht. Verder hebben veel wegen kantmarkering gekregen. De Rijsenburgselaan heeft buiten de bebouwde kom nieuw asfalt gekregen, een paar drempels en graskeien om er voor te zorgen dat er geen gaten in de berm komen. De fietsstroken zijn als suggestiestroken terug gekomen en lijken iets smaller geworden te zijn. Maar de hele weg is iets smaller geworden, dus het ziet er eigenlijk wel logisch uit. We zijn benieuwd hoe het autoverkeer op deze vernieuwingen reageert.

  1 juli 2004

  Reactie met afdeling Utrecht op het RVVP

  Samen met de afdeling Utrecht van de Fietsersbond reageren we op het Regionale Verkeers- en Vervoerplan van het Bestuur Regio Utrecht. Hieronder de inbreng van onze afdeling.

  Het onderscheid in kernnet en regionale fietsnet is onduidelijk. De beide netwerken sluiten niet op elkaar aan, je zou denken dat er een regionaal fietsnet is, waarbij het kernnet prioriteit krijgt of zoiets. De logica in het opnemen van routes ontbreekt. Daarnaast ontbreken er verbindingen op de kaarten, vooral binnen de bebouwde kom van Driebergen waar veel op gefietst wordt. In het oude Fietsplan uit 1998 (?) staan deze routes er wel in. Voorbeelden zijn de Traaij en de Breullaan, twee onmisbare schakels in het hoofdnetwerk voor fietsers.

  Ook lijkt het ons een goede zaak om naast bestaande routes te verbeteren op een paar plaatsen nieuwe routes aan te leggen. Wij denken dan aan: Rijnwijck-route, verlengde van Tiendweg in gem. Zeist naar station Driebergen-Zeist (alleen uit te voeren als de spoorlijn vernieuwd wordt en er een tunneltje oid komt). Snelfietsroute Driebergen-Odijk-Bunnik-Utrecht. Grote delen van deze route zijn al aanwezig parallel aan de snelweg A12. Bij Odijk zou een snelfietspad langs de A12 gelegd kunnen worden, als er toch aan de A12 gewerkt gaat worden. Dat voorkomt een spaakbrekende route door Odijk, waar steeds voor zijstraten voorrang verleend moet worden. Algemeen geldt dat fietspaden aangelegd moeten worden parallel aan aan te leggen of te verbreden hoofdinfrastructuur. Er is mogelijk weinig gebruik in aanvang, maar er zijn relatief weinig kosten aan verbonden en het geeft veel profijt in de toekomst.

  Tot slot zien we graag een route terugkeren uit het oude plan: Driebergen-Werkhoven via Kloosterlaan en De Laan Beverweert, vooral toeristisch interessant, maar ook voor woon-werkfietsers tussen Driebergen en Werkhoven/Houten.