27 december 2006

De Fietsersbond wenst u een gezond 2007

Ook voor 2007 wensen wij u veel gezondheid toe, dus gewoon blijven fietsen, dan komt de rest vanzelf.

10 november 2006

Knooppuntbewegwijzering in Utrecht

Van de provincie ontvingen wij het bericht dat zij het project bewegwijzering van fietspaden middels knooppunten is gestart.

In de gehele provincie Utrecht zal op basis van bestaande of geplande wegen en paden bepaald worden welke trajecten worden opgenomen in een netwerk. Alle trajecten worden op elkaar aangesloten waardoor een spinnenweb ontstaat dat het gehele gebied zal beslaan. De bewegwijzering middels knooppunten is dan niet meer het bewegwijzeren van (volledige) fietsroutes, maar het bewegwijzeren van een aantal zorgvuldig geselecteerde fietspaden, die als geheel een netwerk vormen, waarbij de kruisingen van fietspaden als knooppunt worden gemarkeerd. Elk knooppunt heeft een uniek nummer. Door telkens bij een knooppunt een traject te kiezen naar weer een volgend knooppunt kan de fietser naar eigen inzicht zelf een tocht samenstellen, tussentijds verlengen of inkorten.

Verwijzingsborden met daarop de knooppuntnummers leiden fietsers van knooppunt naar knooppunt. De bewegwijzering van de trajecten zal altijd in twee richtingen zijn bewegwijzerd. Het plannen van een tocht gebeurt via overzichtkaarten (op het plaatje een voorbeeld uit Belgie). De recreant vindt deze zowel bij de knooppunten zelf in de vorm van vaste informatiepanelen als in de vorm van routekaarten. Ook zullen de knooppunten in de fietsrouteplanner worden opgenomen.

Het is vanuit zowel landschappelijk, maatschappelijk en economisch belang zeer wenselijk om ook in de provincie Utrecht een fietsknooppuntensysteem te realiseren. Het systeem van de provincie Utrecht zal aansluiten op de routesystemen van de omliggende regio's. Bovendien is het realiseren van een fietsknooppuntensysteem een goed vervolg op de door de provincie gerealiseerde fietsprojecten uit Agenda 2010, de ontwikkelde toeristische knooppunten van de recreatieschappen en de wensen vanuit diverse regio's."

Inmiddels is het eerste ontwerp van het netwerk gereed en deze zal worden besproken met de alle gemeenten binnen de provincie Utrecht.

1 november 2006

Fietswrakken moeten weg

Onder de kop dat fietswrakken weg moeten, wordt in het AD/UN gemeld dat fietsen tbv de verbouwing van de stalling van Driebergen-Zeist verwijderd worden. De vraag is natuurlijk of er tijdens de verbouwing voldoende plek overblijft om de fiets te zetten. De Fietsersbond stemt overigens van harte in met de verbouwing.

woensdag 01 november 2006

Fietswrakken moeten weg

UTRECHTSE HEUVELRUG - Binnenkort begint de gemeente Utrechtse Heuvelrug een actie met het doel her en der geparkeerde fietsen bij station Driebergen-Zeist te verwijderen. Omdat op 13 november wordt gestart met de bouw van nieuwe fietsenstallingen bij het station, moeten alle oude fietsen en fietswrakken weg. Door middel van stickers op fietsen worden fietseigenaren verzocht hun fietsen weg te halen. Mochten na een tijd nog steeds fietsen rondslingeren buiten de fietsenstallingen, dan worden die verwijderd. Gedurende de bouw van nieuwe fietsenstallingen door Prorail, zullen tijdelijke stallingen worden geplaatst.

16 oktober 2006

Goed werk aan de weg

De provincie werkt in de komende maand aan verbetering van de N226, de provinciale weg tussen Leersum en Maarsbergen. Het asfalt wordt vernieuwd, niet alleen van de weg, maar ook van het fietspad. Ook wordt de oversteek voor het Let de Stigterpad gemaakt. Voorlopig nog gelijkvloers, in de toekomst wordt er een tunnel aangelegd. Op de site van de gemeente lazen we hoe de werkzaamheden worden aangepakt en viel ons oog op het volgende:

Mooi dat de provincie ook op deze manier aan de fietsers denkt. We horen graag de ervaringen met deze fietstaxi.

5 oktober 2006

Driebergen-Zeist: voortaan alleen doordeweeks open.

Onderaan onze OV-fietsfactuur zagen we het volgende bericht: Nu ook OV-fietsen huren in Steenwijk en Velsen Zuid (bij steiger Fast Flying Ferries Amsterdam - Velsen). Velsen Zuid is een OV-fietsbox: neem uw pincode van OV-fiets mee of vraag hem op via www.OV-fiets.nl mijn OV-fiets. Arnhem: stalling op nieuw adres. Driebergen-Zeist: voortaan alleen doordeweeks open. Voorburg: voortaan dicht vanwege automatisering door NS. Zutphen: vanaf 14 oktober langer open.

Wanneer en waarom de stalling niet meer in het weekend open zou zijn weten we niet. De site van U-stal zwijgt nog in alle talen over vermindering van de dienstverlening. De ervaring van veel fietsers is juist dat de stalling net te kort open is, vooral op zaterdag sluiten de sluitingstijden niet aan op de winkeltijden in Utrecht.

Update 06-10-06: de beheerder van de stalling bevestigt inderdaad de weekendsluiting van de stalling.

De openingstijden zijn dus nu:

Openingstijden:
Maandag: 07.00 - 20.00
Dinsdag: 07.00 - 20.00
Woensdag: 07.00 - 20.00
Donderdag: 07.00 - 20.00
Vrijdag: 07.00 - 20.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten
Feestdagen: Aangepaste openingstijden
Prijzen:
Fiets per dag: € 1,10
Bromfiets per dag: € 3,10
Helm/Tas: € 1,10
Kortingen:
10 Strippenkaart: € 9,90
Jaarkaart Fiets: € 87,00
Jaarkaart Bromfiets: € 176,00
Stalling NS Station Driebergen/Zeist Stationsweg 6 3972 KA Driebergen Tel: 0343 - 51 10 18 bron: site U-stal:

28 september 2006

Heuveltrapper volgt Driewieler op

Na ons jarenlang te moeten behelpen met een Driewieler om het nieuws tot de leden te brengen, zijn we dan nu toch echt gevorderd tot de Heuveltrapper. In het laatste nummer van de Driewieler werd een prijsvraag aangekondigd voor een originele inzending voor het ledenblad.

Verschillende lezers namen het toetsenbord ter hand en verzonnen klinkende namen. Een Driebergse lezer vroeg of "Ventieleren" een passende nieuwe naam voor het periodiek kunnen zijn. Daarnaast kwamen suggesties binnen als de Heuvelrug Fietser en de Heuvelrug Velo. Omdat we graag iets van de Heuvelrug terug wilden laten komen in de nieuwe naam is het uiteindelijk "de Heuveltrapper" geworden. Ons lid E.J. van Hoorn uit Maarn tekende voor deze naam en is inmiddels in het bezit van het prijzenpakket: een verzameling fietstochten langs het water, uitgegeven door het landelijk fietsplatform.

Ook is de Heuveltrapper inmiddels bij de leden verschenen. In het eerste nummer met de nieuwe naam is onder andere nieuws te vinden over de Fietsbalans en de Fietsrouteplanner op internet, maar ook een mooi artikel over het verkeer en het gedrag van fietsers en automobilisten. Binnenkort ook op de website te vinden en door het toenemen van de bandbreedte beschikbaar in PDF-formaat.

5 september 2006

Rotonde is het beste

dinsdag 05 september 2006
Door HELEEN DE BRUIJN

UTRECHTSE HEUVELRUG - Een rotonde op het grote kruispunt in Doorn moet een oplossing bieden voor de verkeersproblemen in het centrum van Doorn.

Het grote kruispunt in Doorn. Voor ongeveer een miljoen euro kan er een rotonde van worden gemaakt.FOTO HANS ROGGEN
Dat is de belangrijkste conclusie uit de Netwerkstudie Zuidelijke Heuvelrug, die de provincie Utrecht heeft laten uitvoeren. In de studie is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het verkeer in het gebied zo te bundelen dat de leefbaarheid wordt vergroot en versnippering wordt tegengegaan. De voorkeur ging daarbij uit naar een bundeling op de A227. Maar zonder aanvullende maatregelen pakt die bundeling negatief uit voor de leefbaarheid in Doorn, omdat de A227 immers dwars door Doorn loopt. Daarom is gekeken of een oostelijke randweg om Doorn, in combinatie met andere verkeersmaatregelen óf het doortrekken van de N226 (Leersum - Wijk bij Duurstede) goede opties zijn. Belangrijkste conclusie: de randweg leidt nauwelijks tot bundeling op de A227 en het tast natuur en landschap aan. Doortrekken van de N226 is ongunstig voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de N226. De onderzoekers adviseren dan ook om geen grootschalige ingrepen in het wegennet te doen en de verkeersproblemen lokaal op te lossen, met name het centrale kruispunt in Doorn. De studie geeft twee mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in Doorn: een rotonde of een compacte kruising met vervanging van de verkeersregelinstallatie. Volgens een woordvoerder van de provincie is het woord nu aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug omdat die de kruising in Doorn in beheer heeft.

4 september 2006

Fietsersbond paraat op Grietmarkt!

Komende zaterdag is het weer Grietmarkt in Amerongen. Ieder jaar wordt het drukker op deze markt, waar (biologische) streekproducten en kunst- en ambachtsvoorwerpen aan de man worden gebracht. Zonder maatregelen zou de Grietmarkt aan zijn eigen succes ten onder gaan. De organisatie was genoodzaakt om drastische verkeersmaatregelen te nemen, door onder andere de Droststraat af te sluiten voor autoverkeer en een apart terrein voor autoparkeren aan te wijzen. Voor fietsers is op het Grietmarktterrein een speciale stalling ingericht. Een prachtig initiatief van de organisatie, dat prima past bij de sfeer van onthaasting die de Grietmarkt zo kenmerkt.

De Fietsersbond heeft aangeboden om de stalling gratis te bewaken, op de wijze die ook al bekend is van de vrijmarkt op Koninginnedag op Rijsenburg. De organisatie heeft dit aanbod van harte aangenomen, waardoor ook wij bij de Grietmarkt ons weer kunnen laten zien.

28 augustus 2006

Nog een fietsroute over de Heuvelrug

Op een fietstochtje tussen de buien door zagen we in de omgeving van Maarn een nieuw fietsbordje. Het was volgens de gebruikelijke 6-hoekige vorm, maar de kleur toch wat anders.

Inplaats van het gebruikelijke ANWB-groen was er dit keer gekozen voor bruin, niet echt een standaard voor fietsroutes. Het formaat, en de afbeelding van een fietsje lieten echter geen twijfel bestaan: een nieuwe fietsroute is uitgezet over de Heuvelrug. Helaas hebben we nog niet meer informatie. Het op het bordje vermelde webadres http://www.heeldeheuvelrug.nl biedt wel veel informatie over de Utrechtse Heuvelrug en allerlei herstelplannetjes, maar meer berichten over de fietsroute ontbreken. Volgens het bordje zijn er in ieder geval 2 rondes, maar over afstand, parcours en combinatiemogelijkheden met andere routes is ons (nog) niets bekend.

18 augustus 2006

De vakantie is voorbij, Fietsersbond weer aan de slag

Na een welverdiende (fiets)vakantie is het weer de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Eeder heeft al een kennismaking met de afdeling Zeist in oprichting plaatsgevonden, we vinden elkaar als het over het station en de stationsomgeving gaat. Verder laten we ons nog zien bij lokale evenementen en gaan we met de gemeente in gesprek. Het al lang beloofde verkeersberaad, waarin belangengroepen hun mening over plannetjes kunnen geven, moet nu echt van de grond komen.

En we zijn druk doende om een nieuw nummer van ons afdelingsblad - met een nieuwe naam - bij de leden in de brievenbus te krijgen. Kopij is nog welkom.

30 mei 2006

De Fietsersbond komt naar je toe deze zomer

We kondigden het al eerder aan, maar nu kunnen we wat meer nieuws melden. De Fietsersbond gaat deze zomer de boer op om de naamsbekendheid te vergroten en kennis te maken met de nieuwe leden.

Op zaterdag 10 juni zijn we van de partij bij het fietsfeest op de Laan in Amerongen van de stichting Fiets d'r uit. Voor meer informatie over deze feestelijke bijeenkomst, met fietstochten voor het hele gezin verwijzen wij graag naar de website.

Verder maken wij op 20 juni kennis met de buurafdeling Zeist, die lange tijd een wat slapend bestaan heeft geleid. De ontwaking van deze schone slaapster is een feit en in de komende tijd zullen we voornamelijk bezien of samenwerking op het grensgebied van Zeist en Utrechtse Heuvelrug vorm kan krijgen. Onderwerpen waar aan gedacht wordt zijn uiteraard het stationsgebied en de Breullaan, maar mogelijk ook het te smalle fietspad langs de Traayweg naar Austerlitz.

29 april 2006

Fietsersbond op Koninginnedag in Driebergen van de partij

Net als andere jaren had de Fietsersbond ook dit jaar weer een fietsenstalling ingericht bij de vrijmarkt in Driebergen. Vanaf ongeveer negen uur 's morgens tot een uur of 3 in de middag was de stalling aan de Drieklinken bewaakt. Deze gratis service werd dankbaar gebruikt door zo'n 270 fietsers. Helaas waren we dit jaar de verwijzingsbordjes op de Hoofdstraat vergeten, anders hadden we vast nog wat meer bezoekers kunnen verwelkomen. De fietsers die wel bij ons terecht kwamen waren allemaal positief over dit gebaar, een groot aantal had hier nog een financiele bijdrage voor over.

Overzicht bewaakte fietsenstalling Drieklinken

26 maart 2006

"Fietspad" Dorpstraat wordt vernieuwd!

De grootste ergenis voor fietsers in Doorn wordt eindelijk aangepakt. De klinkers in het fietspad van de Dorpstraat worden vervangen door kleine tegels. Helaas blijkt het voor de gemeente niet mogelijk te zijn om asfalt aan te leggen, maar we hopen dat deze verbetering ook al tot meer fietscomfort leidt.

Het fietspad scoort hoog in de ergernissen-top en komt ook terug in de actie "mijn slechtste fietspad" van de Fietsersbond. Of het daar helemaal uit zal verdwijnen nu de oude klinkers worden vervangen door tegels weten we niet. Het autoverkeer blijft angstwekkend dichtbij razen, er is geen stoeprand of andere afscherming tussen rijbaan en fietspad. De kans op autoverkeer over het fietspad, met alle verzakkingen en plassen tot gevolg, blijft dus groot. We hopen dat we het hier pessimistisch inzien, maar waarschuwen dus bij deze de gemeente.

16 maart 2006

Functiewijziging Traaij Driebergen

De gemeente heeft aangekondigd om de functie van de Traaij in Driebergen te wijzigen van potentiele erftoegangsweg in gebiedsontsluitingsweg. Zie het uitgebreide bericht.

Uiteraard zal de Fietsersbond van de gelegenheid gebruik maken om een reactie te geven. In het verleden hebben wij in het Driebergse verkeersberaad al aangegeven dat een inrichting met fietsstroken niet in overeenstemming is met het concept gebiedsontsluitingsweg, zoals dat in de visie Duurzaam Veilig is gepresenteerd.

15 maart 2006

Nieuw fietspad op de Heuvelrug: Let de Stigterpad

Op woensdag 8 maart 2006 werd het Let de Stigterpad gepresenteerd in restaurant d'Arthuizen in Leersum. Door circa 40 belangstellenden werd kennis genomen van de plannen van de provincie Utrecht en het nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Het fietspad ligt nu nog op de tekentafel, maar moet aan het einde van het jaar grotendeels gereed zijn. Het pad is ruim 18 kilometer lang en loopt van Driebergen tot Rhenen. Het doorsnijdt dus de hele gemeente en loopt over de flanken van de Heuvelrug. Op sommige plaatsen gaat het ook nog een stuk omhoog, zodat de hoogteverschillen in de Heuvelrug goed te ervaren zijn. Het pad krijgt een toeristische uitstraling, hier en daar komen wat scherpe bochten om racefietsen te ontmoedigen. Ook de verharding wordt hier op aangepast, er komt geen asfalt of beton, maar een halfverharding.

Hellingen

Hellingen mogen niet al te steil worden, om de oudere recreant ook op de fiets boven te laten komen en te voorkomen dat het pad bij een stevige regenbui wegspoeld. Op veel plaatsen wordt gebruik gemaakt van bestaande paden en boswegen, soms ook wordt er een nieuw stukje door het bosgebied aangelegd. Vreemd genoeg gebeurd dit nog niet bij de Veenweg in Amerongen. Hier wordt de fietser vanuit Amerongen eerst de berg op geleid, mag hij een stukje afdalen en moet een scherpe bocht terug gevolgd worden. Volgens de lokaal bekenden zou logischer zijn om hier een kleine doorsteek te maken. Wij kunnen ons als Fietsersbond hier bij aansluiten, temeer omdat we al geregeld klachten binnenkrijgen over de smalte en kwaliteit van de Veenseweg. Dit deel van het pad is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het pad wordt overal ongeveer 2 meter breed, tenzij er bomen in de weg staan, dan wordt het wat smaller. Met minimaal 1,25 meter blijft het breder dan veel paden die over de Heuvelrug lopen.

Oversteken

De Fietsersbond had nog wel wat zorgen over de oversteken bij de provinciale wegen. Voor de meest gevaarlijke oversteek, tussen Leersum en Maarsbergen tast de provincie diep in de buidel. Er komt een tunnel onder de weg door. Een goede stap, die veel fietsers zullen kunnen waarderen!

13 maart 2006

Nieuwe fietsstallingen op station

In de krant van vrijdag lazen we het volgende bericht. Zou het er dan toch echt van komen? Het lijkt er wel op, want ook de Beerschoten-stalling, die al een paar jaar geleden wegens sociale veiligheid gesloten is, is nu zijn dak kwijtgeraakt. Langzaam maar zeker komt er dus schot in.

DRIEBERGEN/ZEIST - De plannen voor nieuwe fietsenstallingen op station Driebergen-Zeist gaan door. Ook komen er meer plekken voor fietsen van reizigers.

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug startten in 2004 samen een project om de rijwielstallingen te verbeteren. De plekken op Zeister grondgebied worden voor de zomer gerealiseerd. In het najaar worden ook de stallingen in Driebergen vernieuwd. Daartoe vraagt de gemeente Utrechte Heuvelrug nu een bouwvergunning aan bij de provincie Utrecht.

Alle bestaande openbare fietsenklemmen zullen tijdens de uitvoering van het project worden weggehaald. Dat zijn er achthonderd. Deze lage houten rijwielstallingen zijn verouderd. Bovendien is er op en rond het station veel vandalisme en fietsendiefstal. De twaalfhonderd nieuwe NS-stallingen zijn daarom hoger en van glas: door die transparantie neemt de sociale veiligheid volgens deskundigen toe, omdat iedereen de fietsen kan zien. Ook zullen fietssloten beter te bevestigen zijn aan de nieuwe standaardklemmen. De fietsenkluizen op het station zullen verdwijnen, tot teleurstelling van sommige gebruikers.

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt de komende tijd ingrijpend opgeknapt. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor reizigers.

8 maart 2006

Inloopavond Let de Stigterpad

De provincie Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseren op woensdagavond 8 maart een inloopavond over het fietspad ‘Let de Stigterpad’. Dit fietspad wordt gerealiseerd tussen de gemeenten Driebergen en Rhenen en loopt dwars door het Nationaal Park. Tijdens de inloopavond zijn alle betrokkenen van het project aanwezig om informatie te geven over de plannen voor de aanleg van het Let de Stigterpad.

De Inloopavond is op woensdag 8 maart in restaurant d’Arthuizen, Rijksstraatweg 315 in Leersum. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Uiteraard zal de Fietsersbond ook een kijkje nemen, want tot op heden was de informatievoorziening over dit nieuwe fietspad minimaal. We zijn vooral nieuwsgierig naar de verkeersveiligheid bij de oversteken van de provinciale wegen, de breedte van het nieuwe fietspad en de steilte van de hellingen.

Update: lees hier onze bevindingen.

6 februari 2006

NS automatiseert enkele fietsenstallingen

Van de site van OV-fiets plukten we onderstaand bericht. We hopen dat dit probleem zich in Driebergen niet voor zal doen, het station moet daar ook nog op de schop.

Om te kunnen besparen op personeelskosten automatiseert NS de toegang tot enkele kleinere stationsstallingen. Helaas gebeurt dat zonder overleg met OV-fiets. Het gevolg is dat klanten van OV-fiets (en dus ook van NS) opeens voor een dichte deur kunnen komen te staan. Tot onze grote spijt kunt u dus voorlopig géén OV-fietsen huren in deze fietsenstallingen:

Beverwijk Harderwijk Utrecht Overvecht

Dat vinden we ontzettend vervelend voor u. Hopelijk lukt het u om tijdelijk een andere oplossing te vinden om uw bestemming te bereiken. Kijk bijvoorbeeld voor een reisadvies op www.9292ov.nl.

Om ervoor te zorgen dat u vanuit de geautomatiseerde stationsstallingen binnenkort toch weer OV-fietsen kunt huren, gaat OV-fiets zo snel mogelijk overleggen met NS. We proberen dan praktische oplossingen te vinden, zoals automatische verhuur van OV-fietsen of verhuur via bijvoorbeeld de Wizzl. Ook vragen we de betrokken gemeenten een brief te sturen aan NS. Zelf kunt u OV-fiets óók helpen dit probleem op te lossen door een briefje te schrijven aan of een telefoontje te plegen met:

NS Klantenservice Postbus 2025 3500 HA UTRECHT

NS Klantcontactcenter: 0900 20 21 163 (0,10 euro per minuut) maandag - vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

We houden u op de hoogte via de homepage van deze website, de nieuwsbrief voor pashouders en de mededelingen op de facturen die u van ons ontvangt. We hopen samen met u dat u snel weer overal OV-fietsen kunt huren!

27 januari 2006

Ook een afdeling in Zeist

Hoewel de afdeling Zeist al jaren bestaat, heeft deze de afgelopen tijd een wat sluimerend bestaan gehad. Binnenkort komt daar weer verandering in. Op 8 februari wordt de afdeling nieuw leven ingeblazen met een kennismakingsavond voor geinteresseerde fietsersbondleden. De avond wordt afgesloten met een presentatie over de fietsrouteplanner voor de provincie Utrecht in ontwikkeling.

7 januari 2006

De nieuwe Driewieler is onderweg

Het ledenblad van de afdeling ligt bij de drukker. Volgende week valt het bij iedereen in huis, nu ook bij onze leden in Maarn, Doorn, Maarsbergen, Leersum en Amerongen.

In dit nummer: Mijn slechtste fietspad, comfortabele bereikbaarheid van Driebergen-Zeist, een terugblik op onze bandenpompactie, het onderscheid in fietsstroken of fietssuggestiestroken, nieuws over rotondes, lange afstandfietsroutes, een prijsvraag en berichten uit het verkeersberaad.

Er staat niets in over de nieuwste aanwinst in onze bibliotheek: de gids met 10 fiets- en wandelroutes die de nieuwe gemeente bij iedereen huis-aan-huis heeft laten bezorgen om kennis te maken met de nieuwe gemeente. Gezien de weersomstandigheden zal een uitgebreide bespreking van de beschreven routes nog wel even op zich laten wachten. Maar er zitten een paar routes bij waarbij de plaatjes uitnodigen om direct in het zadel te springen. Nog even geduld oefenen dus.