16 maart 2011

inspreken over Hoofdstraat

Gisteravond heeft de afdeling, bij monde van Herbert Tiemens, ingesproken bij de commissie Ruimte van de gemeenteraad over de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat. De wethouder had eerder aangegeven dat nu het feitenrapport over het tragisch ongeval van december vorig jaar beschikbaar zou zijn, maar dat was niet gelukt. De commissie steggelde daarom nog even of er uberhaupt wel over de verkeersveiligheid gesproken zou worden, maar omdat er drie insprekers waren, wilde zij deze graag horen. Onze inspraak:

De Fietsersbond heeft in het verleden regelmatig met de gemeente overleg gevoerd en commentaar gegeven op de doorgaande weg door onze gemeente. Op onze website, www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug, kunt u dit terugvinden onder het label "As van het kwaad". Een term die wij niet zelf bedacht hebben, maar wel geadopteerd hebben, om duidelijk te maken waar we hier mee te maken hebben. Het overleg heeft bitter weinig opgeleverd. We worden -soms- ontvangen, we maken -soms- een rondgang langs opgeleverde nieuwe werken, er wordt -soms- wat opgeschreven, maar er wordt niets van geleerd. Keer op keer zien we dezelfde fouten terugkomen. Discussies in het Verkeersberaad hoeven wat ons betreft niet tot een eenstemmig advies te leiden. Ze moeten wel argumenten geven waar het college en raad hun standpunten op kunnen baseren. Wij willen graag heldere standpunten, ook als de Fietsersbond zijn zin niet krijgt.

Als we over de Hoofdstraat rijden dan zien we een gedateerde en sleetse weginrichting. Een weginrichting uit het begin van de jaren '80, gebaseerd op het zo snel mogelijk afvoeren van zoveel mogelijk auto's. En dat terwijl in alle beleidsstukken staat dat mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten in de centra van de dorpen. Voetgangers en fietsers horen dus voorop te staan, ook bij de inrichting van de weg. Helaas is dit in Driebergen, Doorn en in mindere mate in Leersum niet het geval. Voetgangers en fietsers zijn in de marge aangewezen op slecht ontworpen en slecht onderhouden voorzieningen. Te smalle fietspaden en fietsstroken hebben hoogteverschillen, onzorgvuldige waterafvoer en ondoordachte bochten. Bladeren, regenwater en sneeuw blijven hier lang liggen. De gemeente stelt er meer eer in om de fietspaden in het Rijsenburgse Bos bladvrij te houden, dan om de Hoofdstraat, de belangrijkste fietsroute vlak en schoon te houden.

Driebergen en Doorn voldoen niet aan de basiseisen van Duurzaam Veilig. Volgens hedendaagse normen dienen 50km-wegen een rijbaan van 6,5 m breed te hebben en vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig is geen garantie voor veiligheid, maar het maakt ongevallen een stuk minder waarschijnlijk en in geval van een ongeval, een stuk minder ernstig. In plaats van scheiding van autoverkeer en fietsverkeer worden in Driebergen en Doorn fietsstroken of fietssuggestiestroken gebruikt, waarbij de maatvoering aan geen enkele richtlijn voldoet. Gebouwen slopen is geen optie, dus de snelheid moet naar beneden. 30 km/uur en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten liggen meer voor de hand. En ja, dat zal ten kostte gaan van de doorstroming van het autoverkeer. Maar ook in Driebergen is meer dan de helft van de verplaatsingen korter dan 7 kilometer, voor zo'n afstand is de snelheid van de auto geen reden om deze te pakken.

De inrichting van de Hoofdstraat is gedateerd en versleten. Het is alleen al vanuit technische overwegingen nodig om binnen niet al te lange termijn omvangrijke wegwerkzaamheden uit te voeren. Nu de A12 onder handen wordt genomen, is het tijd om ook plannen voor de Hoofdstraat te gaan maken. Plannen, waarmee u kunt kiezen, kiezen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid, of kiezen voor doorstroming van het autoverkeer. Maar bedenk dat als u een verkeersriool ontwerpt, weggebruikers zich als ratten zullen gedragen. Mijn vraag aan u is om te investeren in de openbare ruimte. Investeren in de kwaliteit van het ontwerp, investeren in de uitvoering, investeren in het beheer.

Andere sprekers, waaronder de Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, waren ook van mening dat de inrichting van de Hoofdstraat moet veranderen en verkeersveiliger moet worden. De inrichting tot 30km zone zou best mogelijk moeten zijn.

De wethouder zegde op zijn beurt toe dat het feitenrelaas zeer binnenkort beschikbaar zou komen, maar ook dat er een uitnodiging komt aan alle betrokkenen en betrokken organisaties om samen na te gaan denken over de herinrichting van de Hoofdstraat. Over 2 jaar staat groot onderhoud gepland, waardoor het nu tijd is om plannen te maken, en te gaan sparen.

1 opmerking:

  1. Ik woon in de gemeente Utrechtse Heuvelrug; in een 30 km zone. Er wordt hier vaak veel harder dan 30 gereden en dit is een landelijk fenomeen. Ik betwijfel sterk of het inrichten tot een 30 km gebied de doelstelling bereikt dat fietsers en voetganger elkaar meer kunnen ontmoeten.
    Verder zijn de fietsstroken in Doorn belachelijk smal. Waarschijnlijk smal gemaakt omdat er een afslagbaan voor auto's tussen moest. En ik fiets vaak over de rotonde tussen de Rijksstraatweg en de Maarsbergseweg. Als fietser heb ik hier voorrang (rotonde in de bebouwde kom, voorrang aangegeven met haaientanden.) Al heel vaak heb ik vol in de ankers moeten knijpen, omdat ik geen voorrang kreeg. Tot nu toe gelukkig zonder erg, maar zeer ergerlijk. Een andere oplossing voor dit punt dan een tunneltje, weet ik niet, maar dat zal wel te duur zijn.

    BeantwoordenVerwijderen