1 december 2010

Een avond met veel vragen

Op een druk bezochte avond over het stationsgebied werd duidelijk dat er veel nog niet duidelijk is. Goed, de grote lijnen liggen vast, maar de "details" die moeten nog ingevuld worden. "Details" omdat die juist voor fietsers en voetgangers zo belangrijk zijn. Veel mensen hadden zorgen over de fietsroute tussen Zeist en Driebergen en Zeist en Odijk en de vele scholieren die het stationsgebied moeten doorkruisen.

Duidelijk is dat de maatvoering van de tunnelbak al vrij snel vast zal liggen, en dat dan alle "details" zoals de breedte van fietspaden, niet meer veranderd kan worden. Wij blijven in de gaten houden of de stationsomgeving wel voldoet aan de eisen zoals die door fietsers worden gesteld en in de handboeken zijn vastgelegd.