26 mei 2009

Pleidooi voor beter onderhoud

In het lokale blad zagen wij dat de gemeenteraad komende donderdag o.a. over het beheersplan wegen debatteert. Door omstandigheden heeft de Fietsersbond zich niet eerder kunnen informeren, ook werd het beheersplan niet in het verkeersberaad aan de orde gesteld.

Het voorstel is om de beheersplannen "budgetneutraal" vast te stellen. Dwz dat er geen extra geld beschikbaar komt om achterstand in de kwaliteit van verharding in de toekomst weg te werken. Financieel gezien waarschijnlijk voor de hand liggend, maar inhoudelijk is er nog wel wat op af te dingen. Gezien de gemeten tekortkomingen vindt de Fietsersbond dat met name voor fietspaden een gemiste kans. Denk bijvoorbeeld aan de hobbels op de Arnhemse Bovenweg vanaf Zeist tot in Doorn, achter Sparrendaal in Driebergen en de Austerlitzeweg in Doorn. Zie ook het meldpunt van de Fietsersbond en vervolgens filteren op gemeente voor een uitgebreidere lijst.

Wij vragen de fracties om te overwegen of er voor het onderhoud van fietspaden in de toekomst een extra inspanning geleverd kan worden. Want fietsers hebben over het algemeen geen vering, hobbels en kuilen kosten energie. Bovendien is het voor de verkeersveiligheid beter als fietsers hun aandacht bij het verkeer kunnen houden, en niet bij de kuilen in de weg. Tot slot geeft de gemeente aan dat door het extra onderhoud aan fietspaden fietsers meetellen als gewaardeerde weggebruikers.

25 mei 2009

Fietsinformatiemiddag senioren Maarn

De Fietsinformatiedag voor senioren wordt op dinsdag 9 juni 2009 in Maarn gehouden. Het is een praktische, informatieve en gezellige dag voor senioren die van fietsen houden en willen blijven fietsen. Deelname is gratis voor inwoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De fiets is een handig, snel, gezond en sportief vervoermiddel. Met de fiets kun je zo makkelijk even boodschappen doen, een bezoekje afleggen of een lekker tochtje maken in de natuur. Het ROV-Utrecht en de Fietsersbond bieden u deze dag gezamenlijk aan. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Gezond en veilig blijven fietsen, daar gaat het om.

Waar en hoe laat? Locatie: Kantine SWMM, Sportpark De Buurtsteeg, Buurtsteeg 9 , Maarn Tijd: van 10.00 uur – 15.30 uur.

Programma: U komt op uw eigen fiets naar de cursuslocatie. Een fietsdeskundige bekijkt of de fietsen veilig zijn en goed zijn afgesteld. Hij geeft tips om de fiets nog veiliger en comfortabeler te maken en geeft informatie over aangepaste fietsen. Na de kennismaking gaan we verder met een verkeersquiz. Tevens praten we over wat er in het verkeer in de afgelopen tijd veranderd is. We gaan een route fietsen met een aantal moeilijke verkeerssituaties en bespreken hoe we daar op een veilige manier mee om kunnen gaan. Voor we vertrekken doen we fietsgymnastiek. Daardoor worden de spieren en de gewrichten wat losgemaakt, dat fietst makkelijker. Indien gewenst kunnen gehoor, ogen en reactiesnelheid worden getest.De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en ook gezellig is. Bij de afsluiting krijgt u een certificaat.

Meer informatie of aanmelden Meer informatie vindt u op de speciale site van de fietsersbond. Daar kunt u zich tevens aanmelden. Vragen kunt u stellen aan Wendy Zander.

18 februari 2009

Evaluatie kruising Doorn

Op verzoek van enkele verontruste leden heeft de Fietsersbond de gereconstrueerde kruising in Doorn aan een nadere beschouwing onderworpen. Na heel wat publiciteit, waar ook de Fietsersbond in figureerde, werd de kruising in de politiek besproken. De Fietsersbond sprak in bij de commissie Ruimte en stelde haar bevindingen en aanbevelingen op schrift. Van wethouder Salverda ontving de Fietsersbond de uitnodiging om ter plaatse te kijken en te bespreken welke aanpassingen er nog mogelijk zijn. Erkend werd dat de gebruikskwaliteit voor fietsers vaak in kleine zaken zit.

Op 4 december was het zo ver, op een natte donderdagmiddag nam de Fietsersbond met de wethouder en enkele ambtenaren een kijkje. Het bleek dat enkele punten inmiddels al verbeterd waren. Zo hoeven voetgangers niet meer tussen fietsers en automobilisten te wachten om over te steken en zijn borden in het fietspad al weggehaald. Besproken werden de onlogische hoogteverschillen voor voetgangers en de scherpe bochten voor fietsers, bijvoorbeeld komende uit de richting Amersfoort richting Langbroek. De gemeente deed de toezegging om deze aan te passen. Ook het smalle paadje naast de boom op de Amersfoortseweg zal worden aangepast.

Het gebruik van een wachttijdvoorspeller wordt door de Fietsersbond op deze plaats niet nuttig gevonden. Een wachttijdvoorspeller is nuttig als er veel door rood wordt gereden (dat laat je hier wel uit je hoofd) en de voorspelde wachttijd ook klopt. Door de invloed van de bus op de verkeerslichten is dit ook niet logisch. Wanneer er toch iets fancy aan de verkeerslichten zou moeten worden gehangen, zou radardetectie voor langzame voetgangers logischer zijn.

Fietsersbond en gemeente blijven verschillen van mening over de breedte van de rode stroken naar Leersum. De gemeente is van mening dat fietsers niet naast elkaar mogen fietsen. De Fietsersbond is van mening dat de rijbaan voor autoverkeer onnodig breed is. Er zijn voorbeelden in de gemeente waar autoverkeer en fietsverkeer met een suggestiestrook samen de rijbaan delen. In het centrum van een dorp, tussen 30 km/zones lijkt ons dat beter. De breedte van de rode stroken is nog eenvoudig aan te passen door een coating aan te brengen, zoals bijvoorbeeld op de Loolaan in Driebergen. Wel zal de gemeente de putten in de rode stroken op hoogte brengen, zodat het gevaar verminderd wordt.

Actiepunten: De gemeente brengt de commissie op de hoogte van de bevindingen in het gesprek met de Fietsersbond.

18 januari 2009

Gesprek over station

Nadat het al eerder aangekondigd was, hadden we vrijdag een gesprek met de wethouders Salverda en Waltmann over het fietsen slepen bij het station. Basis was de actie op 30 oktober, onze brief van 23 oktober en onze inspraakreactie bij de commissie Middelen op 24 november.

Het gesprek begon meteen goed, de gemeente betwiste dat er een stallingstekort is, volgens eigen tellingen zouden er voldoende klemmen zijn. Cijfers had de gemeente niet paraat, maar worden nog toegezonden. Curieus was dat wij het zelfs met de gemeente niet eens zijn over het aantal klemmen, iets wat toch gemakkelijk is na te zoeken. Om het gesprek niet meteen te beeindigen hebben we aangenomen dat de gemeente gelijk heeft. Uiteraard hebben we wel onze twijfels uitgesproken. De wethouders moesten ons, na wat praktijkvoorbeelden gelijk geven over het criterium dat gehanteerd is om fietsen weg te slepen. Fietsen die buiten de klemmen staan, maar geen gevaar opleveren of de doorgang belemmeren zouden niet weggehaald hoeven te worden. Met ambtenaren gaan we kijken of er nog hoekjes gevuld kunnen worden met klemmen. Verder werd ons toegezegd dat de verwijzing naar de Odijkse kant verbeterd wordt en dat het stallingsverbod beter zal worden aangegeven. Ook zullen fietswrakken die nu de stalling vervuilen vaker verwijderd worden.

Tot slot hebben we even over de toekomst van het station gesproken. Wethouder Waltmann schrok zichtbaar toen wij hem de verwachte groei van het aantal fietsen bij het station voorschilderden. Gelukkig is er nu nog kans om de plannen bij te stellen.

1 januari 2009

De Fietsersbond wenst u een gezond 2009!

De Fietsersbond wenst u een gezond 2009. Ook dit jaar zal de Fietsersbond weer klaar staan om de belangen van fietsers voor u onder de aandacht te brengen.