28 mei 2005

1 juni: straatspeeldag

Voor 1 middag is de straat weer van de kinderen. De televisie gaat op zwart en auto's kunnen niet verder rijden. Kinderen komen terug op straat om samen te spelen. Ook in Driebergen wordt de jaarlijkse straatspeeldag gevierd. Onder andere op de Marterkamp worden spelletjes georganiseerd en houden kinderen een fietsversierwedstrijd. Meer info op de eigen website.

25 mei 2005

Fietsersbond verijdelt fietsdiefstal

Gisteravond bekeken actieve leden van de Fietsersbond de mogelijkheden voor korte termijn verbeteringen voor fietsers bij het station. Al discussierend viel het oog van een van de aanwezigen op een paar jongens die aan een fiets stonden te morrelen en wat in een GSM schreeuwden. Toen de Fietsersbondleden opzichtig naar de jongelui keken, en zij dat in de gaten kregen, dropen ze af, met achterlating van de fiets. Waren ze hun fietssleutel kwijt, of waren ze van plan de fiets "te lenen"? Wij houden het op het laatste.

Over de korte termijn verbeteringen: Wij zien kansen voor onder andere het verplaatsen van het hekje bij de spoorwegovergang dat nu op het trottoir staat en voetgangers het fietspad op dwingt; Ook denken we dat er fietssuggestiestroken op de Stationsweg geschilderd kunnen worden en dat de oversteek vanuit Driebergen naar het station verbeterd kan worden; Gelijktijdig kan de oversteek vanaf het stationsplein linksaf richting Zeist en rechtdoor het bospad richting Arnhemsebovenweg aangepast worden. Binnenkort gaan we ook met het Verkeersberaad kijken.