11 mei 2011

Kritisch meekijken bij de stationsplannen

Om de gemeenteraad op de hoogte brengen van onze zorg over de toekomstige stationsomgeving, hebben we gisteravond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hieronder de bijdrage die Herbert Tiemens uitsprak.

Graag wil ik hier namens de Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug het woord voeren vanwege twee punten die niet op de agenda staan.

In de eerste plaats omdat ik hiertwee maanden geledenook stond, om in te spreken over de situatie op de Hoofdstraat in Driebergen. De wethouder beloofde toen dat er binnen 2 weken een uitnodiging zou komen om met alle betrokkenen en belangstellenden om tafel te gaan en te bezien hoe de Hoofdstraat verkeersveiliger kan worden. Die bijeenkomst is er gekomen, er was een hoge opkomst en de mensen waren betrokken. Wethouder Homan gaf aan niet direct geld te hebben voor een ingrijpende reconstructie, maar hij wil zich er wel sterk voor maken. Later hebben wij hem in een al eerder gepland kennismakingsgesprek suggesties aan de hand gedaan om de Hoofdstraat in Driebergen veiliger en prettiger te maken.

In dat gesprek werd ons ook duidelijk dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de toekomstige fietssituatie rond het station Driebergen-Zeist. Dat brengt mij op ons tweede punt. In december vorig jaar werd een eerste ontwerp gepresenteerd. In het Verkeersberaad bekritiseerden we het lijstje met uitgangspunten die voor het ontwerp gebruikt worden. Het lijstje is door alle bij het stationsontwerp betrokken partijen vastgesteld en is bruikbaar voor een grove schets. Wanneer het echter op de details aankomt die voor fietsers zo belangrijk zijn, is het lijstje onbruikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de breedte van fietspaden in combinatie met obstakels als relingen, stoepranden en tunnelwanden, en het toepassen van hellingen. In de eerste schets troffen we fundamentele fouten aan die het stationsgebied onbruikbaar maken voor fietsers. Deze fundamentele fouten zijn het gevolg van het blind toepassen van het lijstje van uitgangspunten. Om openbare ruimte te ontwerpen die bruikbaar is voor fietsers is een lijvig handboek beschikbaar, de Ontwerpwijzer fietsverkeer, publicatie 230 van het CROW, hèt Nederlandse kenniscentrum voor alles wat met weg- en waterbouw te maken heeft.

Op de informatieavond in december toonden de technisch ontwerpers zich ontvankelijk voor onze zorgen, maar konden ze niet van het eerder genoemde lijstje afwijken, dat was hun door opdrachtgevers meegegeven. In het gesprek van 31 maart maakte de wethouder duidelijk dat hij geen extra eisen aan het ontwerp wil stellen, omdat eventuele meerkosten dan voor rekening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen. Vanuit financieel oogpunt verstandig, maar vanuit gebruikskwaliteit onvergefelijk. Het station en de omliggende wegen worden in beton gegoten, fundamentele fouten kunnen er niet meer hersteld worden. En als u bedenkt dat op dit moment ongeveer 40% van de treinreizigers per fiets komt en de landelijke trend is dat dit percentage groeit, is een verfijning van het ontwerp noodzakelijk. Dan moeten alle partijen de handen ineen slaan om onherstelbare ontwerpfouten te vermijden, en zich niet achter procedures verschuilen.

Volgende week wordt een verder uitgewerkte versie van het ontwerp aan het publiek getoond. De Fietsersbond zal kritisch meekijken, in de hoop dat de fundamentele fouten in de details die voor fietsers zo belangrijk zijn, er uit zijn gehaald. Wij verwachten dat u, als uiteindelijke verantwoordelijke, ook kritisch mee zult kijken, omdat u niet verantwoordelijk wilt zijn voor fundamentele fouten.

Gevraagd werd nog of wij onze bevindingen aan de commissie willen medelen, dat hebben we uiteraard toegezegd.

Update 13/5: Daags na de inspraak konden we contact krijgen met de gemeenteambtenaar die belast is met de stationsontwikkeling. Hij was bereid om de nieuwste tekeningen van het voorlopig ontwerp op onze bestuursvergadering uit te leggen. Geweldige service! De plannen zien er al een heel stuk beter en uitgewerkt uit, we hebben afgesproken nog even met ons commentaar te wachten tot de officiele presentatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten