18 februari 2012

Zichtbaarheid van het fietspad

De provincie doet op een paar plaatsen proeven met betere zichtbaarheid van het fietspad. Op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum van de Hoogstraat tot de Maarsbergse weg zijn "lichtgevende" doppen aangebracht. Leden van de Fietsersbond werd gevraagd om te kijken of deze attributen een toegevoegde waarde hebben. We hebben verschillende keren gekeken, hieronder onze bevindingen.

Bij het kruispunt bij Leersum waren nagenoeg alle doppen op de as van het fietspad ofwel verdwenen of zwaar beschadigd. Het gevolg van eerder sneeuwruimen? Een stuk verderop, richting Doorn is de traxys op stukjes langs de rand van het fietspad aangebracht. Deze zagen er schoon uit, de meeste dopjes waren geheel in tact. In het licht van mijn goede fietsverlichting waren ze goed te zien, maar het oplichtende effect was zeer gering. Het werd bovendien volledig overschaduwd door het licht van automobilisten die op de donkere weg vaak groot licht voerde tijdens deze donkere avond. Ik denk dan ook dat goede belijning/wegenverf (ononderboken brede witte lijn langs de berm van het fietspad) een beter alternatief is. Ik heb dat op diverse plaatsen op donkere wegen op de Veluwe wel gezien, je ziet prima hoe het pad loopt. Het is dan wel zaak om goede verlichting te voeren, maar daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Is sowieso nodig in duisternis tijdens rijden in bosgebieden, zeker over bochtige wegen.

"Ik werd overvallen door nagenoeg het enige buitje van Nederland, en had als brildrager dus de ideale testomstandigheden te pakken. Mijn ervaringen komen overeen met die van jou, ze lichten niet op. Maar mijn voorlicht is behoorlijk zwak en heeft veel strooilicht, daarmee zag ik de doppen aan de zijkant wel reflecteren. De reflectie was net zo groot als de gewone middenstreep en de lege blikjes Red Bull in de berm. De doppen lijken me dan wat duur als markering, gewone wegenverf zal goedkoper zijn om de overgang tussen fietspad en berm te markeren. Dat laatste is trouwens geen overbodige luxe, het autoverkeer dat onderweg was, wist mij op een zeer effectieve manier te verblinden."

Onze conclusie: Leuk bedacht en hulde aan de provincie voor het uitvoeren van dit experiment, maar helaas is dit niet effectief voor fietsers. Wie zelf wil gaan kijken kan volgens de provincie de TraxEyes op de volgende locaties vinden:

 • N229 van hm. 11.03 (achter parkeerplaats Werkhoven rechts) tot hm.11.615 (Korte Zuwe), middenas [wij hebben ze daar niet gevonden]
 • N225 tussen Doorn en Leersum van de Hoogstraat tot de Maarsbergse weg Van hm. 23.6 tot 23.8, 2 zijden Van hm. 24.230 tot 24.350, 2 zijden Van hm. 24.530 tot 24.830, midden Van hm. 25.190 tot 25,430 midden
 • 3 februari 2012

  Fietspadbreedte bij station

  De stationsplannen beginnen zeer definitieve vormen aan te nemen. Op de website staan de plannen en op 18 januari werden ze toegelicht. Het ziet er al goed uit, maar het kan nog wel wat beter. Namens de afdelingen Zeist en Utrechtse Heuvelrug van de Fietsersbond heeft Herbert Tiemens, in het dagelijks leven beleidsmedewerker Verkeer bij de gemeente Houten en Internationaal Fietsambassadeur voor het Fietsberaad, bij de gemeenteraad van Zeist ingesproken. Hieronder de kern van onze bijdrage.

  Ons hoofdpunt raakt aan het al door de heren Schuler en Lisman genoemde volgordelijkheid van besluitvorming. De projectnota en Baseline 3 worden al vastgesteld, en het bestemmingsplan wordt voor inspraak opengesteld. Het gaat al best goed met de plannenmakerij voor de fiets, maar er zitten nog wat juridische haken en ogen aan wat de raden gaan vaststellen. Toen vorig jaar het eerste ontwerp gepresenteerd was, zat de fiets er nog wat magertjes in. Gezamenlijk met de projectorganisatie hebben we onderzocht hoeveel fietsers er door het stationsgebied gaan, dat blijken er dagelijks 14.000 te zijn. Op de tekeningen is er al veel verbeterd, en de projectleider is ook van goede wil. Op de informatie-avond 2 weken geleden werd toegezegd dat de fietspaden 4 meter worden, maar dat heeft geen juridische waarde, want staat niet op papier (er werd geen verslag gemaakt). Ik heb er absoluut vertrouwen in dat het goed kan komen, maar we weten niet hoe het vervolg van het project zal zijn. Het zou kunnen dat de minister ineens geen geld heeft en het project stil legt, of een aannemer gaat failliet. Het enige dat dan telt zijn de afspraken zoals die op papier staan. Er wordt dan teruggegrepen naar het bestemmingsplan.

  Het huidige voorontwerp-bestemmingsplan is een globaal plan, het is heel ruim en verwijst snel naar de bijlagen, die nu ter vaststelling voorliggen. Maar dan moeten de bijlagen wel kloppen. In de nota Baseline 3.0 staat “circa 3,5 m voor tweerichtingenfietspaden in de onderdoorgangen.” Als er meer dan 200 fietsers in het spitsuur zijn, geven de richtlijnen (publicatie CROW 230) een breedte van 4,00 m weer [bewerking: zie onder]. Wat de Fietsersbond betreft een punt van aanpassing.

  Recent heeft de Raad van State een bestemmingsplan vernietigd omdat de gemeente (Haarlemmerliede in dit geval) afweek van de richtlijnen voor de breedte van een weg zoals die door het CROW zijn opgesteld. Het lijkt me dat de raad niet verantwoordelijk wil zijn voor dat risico.

  De wethouder zegde toe om schriftelijk terug te komen op de status van de CROW-normen. Na afloop vroeg de behandelend ambtenaar om de technische details. Voor de volledigheid staan die hieronder:

 • Verwijsblad 3 van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW publicatie 230), pagina 146 geeft de maatvoering voor solitaire 2 richtingsbromfietspaden. Bij spitsuurintensiteiten hoger dan 100 (brom-) fietsers per uur is de breedte 4,00 m. [Let op het ontbreken van een eventuele minimale maatvoering tussen haakjes en de cijfers achter de komma.]
 • Zie ook Verwijsblad 68 (pagina 284), waar voor de maatvoering in tunnels het volgende is opgenomen: Een fietspad in een tunnel, zonder voetpad van tenminste 1,00 m heeft de breedte van het toeleidende fietspad + 2 x 0,625 m (obstakelafstand gesloten wand), met als minimum 3,50m. [De minimale breedte is alleen van toepassing op toeleidende fietspaden die smaller dan 3,50m zijn].
 • Wat betreft de zwaarte van de verkeerskundige norm in relatie tot het bestemmingsplan:

  Vakblad Verkeerskunde behandelt de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan “Woongebied SpaarneBuiten”. Onderdeel 2.7.7.3. behandelt de CROW-richtlijnen en vernietigt het bestemmingsplan.