1 december 2010

Een avond met veel vragen

Op een druk bezochte avond over het stationsgebied werd duidelijk dat er veel nog niet duidelijk is. Goed, de grote lijnen liggen vast, maar de "details" die moeten nog ingevuld worden. "Details" omdat die juist voor fietsers en voetgangers zo belangrijk zijn. Veel mensen hadden zorgen over de fietsroute tussen Zeist en Driebergen en Zeist en Odijk en de vele scholieren die het stationsgebied moeten doorkruisen.

Duidelijk is dat de maatvoering van de tunnelbak al vrij snel vast zal liggen, en dat dan alle "details" zoals de breedte van fietspaden, niet meer veranderd kan worden. Wij blijven in de gaten houden of de stationsomgeving wel voldoet aan de eisen zoals die door fietsers worden gesteld en in de handboeken zijn vastgelegd.

25 november 2010

Stationsplannen: laat uw stem horen!

Op 1 december presenteert de projectgroep van het station het ontwerp voor het nieuwe station Driebergen-Zeist. Aan het begin van de maand mochten wij al een blik op de plannen werpen. Wij zijn geschrokken over de manier waarop er met voetgangers en fietsers omgesprongen wordt. Als de plannen doorgezet worden, wordt er voor hen een onbruikbaar station gebouwd. Kom dus op 1 december om 20:00 uur naar de informatiemarkt in Antropia (gebouw op De Reehorst tegenover het busstation) en laat uw stem horen.

Onze eerste reactie staat hieronder:

Het station moet een uitstraling krijgen die past bij de Stichtse Lustwarande. Daarom moet er ruimte ingebouwd worden. Ruimte die nu op gaat aan een grote verdiepte bak met een kruising. Is deze verdiepte kruising nu de uitstraling die pas bij de SLW? Ga eens kijken hoe zoiets functioneert in Ede (station Ede-Wageningen) of Helmond. Een verdiepte kruising voor autoverkeer heeft geen verblijfskwaliteit en voegt dus niets toe aan het idee van de SLW. Het voorgestelde terrasje in de "artist impression" zal met zekerheid leeg blijven, veel te lawaaiig en winderig.

Door de verdiepte kruising moeten fietsers lastige capriolen uithalen om bij het station te komen, of om er weer weg te komen. Met name het fietspad aan de westzijde (Antropia) is een gotspe. Een helling van 5 % in een tweerichtingenfietspad van 3m (effectieve breedte is 2m, vanwege stoepranden en obstakelvrije zone) is een garantie voor fouten. Door de sterke helling en de scherpe bocht beneden kunnen dalende fietsers de Stationslaan niet oversteken. Fietsers vanuit de richting Zeist kunnen niet meer omhoog richting Driebergen, zij moeten vanuit nagenoeg stilstand omhoog fietsen. Fietsers zullen hier gedwongen worden om de rijbaan te gebruiken om via het verkeerslicht omhoog te fietsen.

Een fatsoenlijk fietspad op deze plaats hoort vanwege het bromfietsverkeer en de fietsintensiteiten een effectieve breedte van 4,0 m te hebben. Daarbij geen hoge trottoirbanden en een obstakelvrije afstand van 0,75 m. Bij hellingen met een groter hoogteverschil dan 5 m (dat wordt hier verwacht) is maximaal 2% toegestaan (p120 Tekenen voor de Fiets, CROW 74). Waarom worden de rijbanen voor het autoverkeer niet versmald tot 2,7m? Kennelijk mag er alleen voor fietsverkeer van de norm worden afgeweken? Oh nee, ook bussen mogen niet hoger zijn dan 3,6m. Niet zo handig als er treinvervangend busvervoer nodig is of er touringcars vertrekken naar exotische bestemmingen. Ook kunnen niet alle hulpdiensten van de busbaan gebruik maken.

De fietsroute van Zeist richting Driebergen door het stationsgebied is bijzonder ongelukkig. Behalve de wonderlijke bochten moeten fietsers opeens rekening gaan houden met overstekende reizigers die hun trein willen halen, fietsers die op het fietspad afstappen om de stalling in te gaan. Een fietsenstalling voor busreizigers op deze plek is overbodig. Busreizigers zullen veel dichter bij huis een bushalte vinden waar ze op kunnen stappen (en waar ze al dan niet te fiets naar toe gaan).

De fietsbrug over de Hoofstraat is te smal om comfortabel te kunnen fietsen. In verband met de leuningen moet met een obstakelafstand gerekend worden van 0,5 m aan weerszijden. Breedte van de brug moet dus minimaal 3,5 + 2x 0,5 = 4,5m zijn.

De oplossingsrichtingen voor de fietsenstallingen voldoen matig. Het aantal is te laag en de bereikbaarheid matig. In 2008 telde de fietsersbond al een behoefte aan 1711 onbewaakte klemmen. Bij een jaarlijkse groei van 5% verwachten we voor 2030 (10 jaar toekomstvast na realisatie) bijna 4500 stallingsplaatsen. Binnen de maximale loopafstanden zal dit niet meer te maken zijn. Een belangrijke reden om te zoeken naar een nieuw concept: integratie van bewaakte en onbewaakte stallingsplaatsen onder het perron. Stallen onder toezicht, zoals bij de stations in Zutphen, Groningen en binnenkort ook in Houten heeft de toekomst. Laagdrempelig, afschrikking tegen diefstal en prettig voor reizigers. Zie ook het recent verschenen rapport over nieuwe stallingsoplossingen.

27 augustus 2010

Fietspad verdwenen!?

Op de Hoofdstraat in Driebergen is ter hoogte van Nijendal een nieuw bord geplaatst. Gezien de staat van het wegdek van het oorspronkelijke fietspad wel begrijpelijk. Maar fietsers worden nu formeel gedwongen om gebruik te maken van de rijbaan. Wij zullen bij de gemeente informeren of dit de bedoeling is. Voor de zekerheid, en eventuele claims bij ongevallen te kunnen bewijzen, hebben we het alvast bij politie gemeld.

Update: Na een belletje met de gemeente werd het bord 2 weken later vervangen door het orginele bord. De slechte staat van het fietspad werd niet verbeterd.

31 mei 2010

Praktisch verkeersexamen 24 juni

In Driebergen organiseert de afdeling Utrechtse Heuvelrug van de Fietsersbond het praktisch verkeersexamen op donderdag 24 juni. Hierbij zoeken we nog assistentie van een hulpouder van school voor de voorbereiding en op de dag zelf. Het gaat hierbij om: route uitpijlen op de ochtend zelf, assisteren in de fietscontrole bij de start, het ophalen van de beoordelingsforulieren aan het einde van de ronde. Wij helpt ons uit de brand? Aanmelden bij Patrick Nootebos.

20 april 2010

Afstelling verkeerslichten Station

Een van onze leden schreef ons:

Al 11 jaar fiets ik dagelijks van Driebergen naar Zeist en terug. Sinds een paar maanden zijn de stoplichten in werking bij het station Driebergen-Zeist. Wie dit verzonnen heeft!! Dagelijks maak ik mee dat als je vanuit Zeist naar Driebergen rijdt, tijdens het spitsuur tussen 17.00 en 17.30 uur, de fietsers nadat de spoorbomen weer zijn opengegaan meteen weer stil mogen staan voor een rood fietsstoplicht, terwijl het 2e fietsstoplicht een paar meter verderop op groen staat. De autos en bussen rijden vrolijk door terwijl een enkele fietser braaf voor het 1e stoplicht stil blijft staan, ook als er helemaal geen bussen in aantocht zijn. Dit leidt dus tot levensgevaarlijke situaties, omdat het gros van de fietsers nu dwars door het rood rijdt en een enkeling vol ergenis voor "Jan Doedel" staat te wachten. Mag je dan vervolgens doorrijden, staat het 2e licht op rood!!!. Wat mij betreft was de oude situatie veel veiliger dan wat het nu is. Ik vraag me af of degene die deze contructie heeft verzonnen het ooit zelf in de praktijk heeft uitgetest. Ik vraag de Fietsersbond dan ook wat jullie van deze situatie vinden, en of er een betere stoplicht afstemming voor de fietser kan komen nadat de spoorbomen open zijn gegaan.

Wij namen een kijkje en zagen het volgende (let vooral op rond 1:20).

We hebben de gemeente om opheldering gevraagd, maar nog niets gehoord.