30 maart 2005

Stationssituatie is weer beter

Met het aanpassen van de Kwekerijweg is het voor fietsers weer veilig geworden. De lantaarnpalen zijn uit het fietspad verdwenen en ook de bus richting Zeist kan weer voor het station stoppen. Voorlopig is een einde gekomen aan het gevaarlijke halteren op de Hoofdstraat, waarbij reizigers op het fietspad terecht komen. Maar er zijn al weer plannen in de maak om de stationsomgeving opnieuw op de schop te nemen. Vooral busreizigers zouden van de nieuwe situatie moeten profiteren. De bouwaanvraag om de nieuwe fietsenstallingen te kunnen plaatsen ligt inmiddels ter inzage, dus dat zal binnenkort ook starten.