25 november 2010

Stationsplannen: laat uw stem horen!

Op 1 december presenteert de projectgroep van het station het ontwerp voor het nieuwe station Driebergen-Zeist. Aan het begin van de maand mochten wij al een blik op de plannen werpen. Wij zijn geschrokken over de manier waarop er met voetgangers en fietsers omgesprongen wordt. Als de plannen doorgezet worden, wordt er voor hen een onbruikbaar station gebouwd. Kom dus op 1 december om 20:00 uur naar de informatiemarkt in Antropia (gebouw op De Reehorst tegenover het busstation) en laat uw stem horen.

Onze eerste reactie staat hieronder:

Het station moet een uitstraling krijgen die past bij de Stichtse Lustwarande. Daarom moet er ruimte ingebouwd worden. Ruimte die nu op gaat aan een grote verdiepte bak met een kruising. Is deze verdiepte kruising nu de uitstraling die pas bij de SLW? Ga eens kijken hoe zoiets functioneert in Ede (station Ede-Wageningen) of Helmond. Een verdiepte kruising voor autoverkeer heeft geen verblijfskwaliteit en voegt dus niets toe aan het idee van de SLW. Het voorgestelde terrasje in de "artist impression" zal met zekerheid leeg blijven, veel te lawaaiig en winderig.

Door de verdiepte kruising moeten fietsers lastige capriolen uithalen om bij het station te komen, of om er weer weg te komen. Met name het fietspad aan de westzijde (Antropia) is een gotspe. Een helling van 5 % in een tweerichtingenfietspad van 3m (effectieve breedte is 2m, vanwege stoepranden en obstakelvrije zone) is een garantie voor fouten. Door de sterke helling en de scherpe bocht beneden kunnen dalende fietsers de Stationslaan niet oversteken. Fietsers vanuit de richting Zeist kunnen niet meer omhoog richting Driebergen, zij moeten vanuit nagenoeg stilstand omhoog fietsen. Fietsers zullen hier gedwongen worden om de rijbaan te gebruiken om via het verkeerslicht omhoog te fietsen.

Een fatsoenlijk fietspad op deze plaats hoort vanwege het bromfietsverkeer en de fietsintensiteiten een effectieve breedte van 4,0 m te hebben. Daarbij geen hoge trottoirbanden en een obstakelvrije afstand van 0,75 m. Bij hellingen met een groter hoogteverschil dan 5 m (dat wordt hier verwacht) is maximaal 2% toegestaan (p120 Tekenen voor de Fiets, CROW 74). Waarom worden de rijbanen voor het autoverkeer niet versmald tot 2,7m? Kennelijk mag er alleen voor fietsverkeer van de norm worden afgeweken? Oh nee, ook bussen mogen niet hoger zijn dan 3,6m. Niet zo handig als er treinvervangend busvervoer nodig is of er touringcars vertrekken naar exotische bestemmingen. Ook kunnen niet alle hulpdiensten van de busbaan gebruik maken.

De fietsroute van Zeist richting Driebergen door het stationsgebied is bijzonder ongelukkig. Behalve de wonderlijke bochten moeten fietsers opeens rekening gaan houden met overstekende reizigers die hun trein willen halen, fietsers die op het fietspad afstappen om de stalling in te gaan. Een fietsenstalling voor busreizigers op deze plek is overbodig. Busreizigers zullen veel dichter bij huis een bushalte vinden waar ze op kunnen stappen (en waar ze al dan niet te fiets naar toe gaan).

De fietsbrug over de Hoofstraat is te smal om comfortabel te kunnen fietsen. In verband met de leuningen moet met een obstakelafstand gerekend worden van 0,5 m aan weerszijden. Breedte van de brug moet dus minimaal 3,5 + 2x 0,5 = 4,5m zijn.

De oplossingsrichtingen voor de fietsenstallingen voldoen matig. Het aantal is te laag en de bereikbaarheid matig. In 2008 telde de fietsersbond al een behoefte aan 1711 onbewaakte klemmen. Bij een jaarlijkse groei van 5% verwachten we voor 2030 (10 jaar toekomstvast na realisatie) bijna 4500 stallingsplaatsen. Binnen de maximale loopafstanden zal dit niet meer te maken zijn. Een belangrijke reden om te zoeken naar een nieuw concept: integratie van bewaakte en onbewaakte stallingsplaatsen onder het perron. Stallen onder toezicht, zoals bij de stations in Zutphen, Groningen en binnenkort ook in Houten heeft de toekomst. Laagdrempelig, afschrikking tegen diefstal en prettig voor reizigers. Zie ook het recent verschenen rapport over nieuwe stallingsoplossingen.