23 juni 2004

Winkelen met de Fiets

In september wordt opnieuw de week van de vooruitgang georganiseerd. De Fietsersbond neemt op zaterdag 18 september de actie "Winkelen met de Fiets" voor zijn rekening. Met een aantal winkeliers zijn we nog in onderhandeling voor een aardig programma op deze dag. Binnenkort volgt meer.

16 juni 2004

Update site

De site is weer eens ge-update. Met name de pagina "Verbindingen" heeft een nieuw jasje gekregen, en enkele toevoegingen.

14 juni 2004

Een waslijst aan kleine opmerkingen,

Nu de reconstructie Hoofdstraat bijna gereed is, hebben we het resultaat bekeken op fietsvriendelijkheid. Alle oneffendheden, putjes in de strook waar het meest gefietst wordt en overbodige markering hebben we geïnventariseerd. Ook hebben we ons verbaasd over de verkeerslichten in aanleg. Dit ziet er heel anders uit dan wat er op tekening voor het verkeersberaad was gezet. Wij vrezen dat verkeerslichten voor de hele kruising iets teveel van het goede is en dat veel fietsers door rood zullen rijden.

6 juni 2004

Gezamenlijke reactie op snelwegplannen verzonden

In overleg met de afdelingen Utrecht en Zeist hebben we een reactie geschreven op de snelwegplannen van Rijkswaterstaat. Elders op de site is de volledige reactie te vinden.