4 december 2005

Dag mevrouw, mogen we even uw bandenspanning controleren?

Neen, geen practical joke van Banana Split, maar regelrecht de waarheid op de Traaij in Driebergen. Op zaterdag 3 december was van 11 tot 1 uur de eerste bandencontrole van de lokale afdeling. De vrijwilligers van de afdeling hadden hun handen vol aan het aanhouden van fietsers en het oppompen van hun banden. Voorzien van fietspompen met manometers was dat een fluitje van een cent.

Veel fietsers rijden met te zachte banden, wat niet alleen onconfortabel is, maar ook nog eens tot snellere slijtage aan de band leidt. De moderne banden hebben vaak anti-leklagen, waardoor bij te zachte banden de zijkant van de band gauw uitscheurt. Het publiek reageerde over het algemeen heel enthousiast, mensen die met graagte hun band lieten oppompen, "omdat ze het altijd vergaten", niet wisten dat deze zo hard moet, of gewoon geen tijd of zin hadden om de band op te pompen. Voor de vrijwilligers een goede gelegenheid om zich lekker warm te pompen en een praatje aan te knopen met de fietser in kwestie. Naast de zachte banden passeerden dan ook de echte ongemakken van fietsers de revu, zoals de afstelling van verkeerslichten en de stallingssituatie bij het station. Een enkele band kon niet hard opgepompt worden, omdat de band te slecht was. Met een welgemeend advies om de band snel te (laten) vervangen, konden zij hun weg vervolgen.

Door de vele positieve reacties zullen we deze actie in het voorjaar of zomer nog eens herhalen.

28 november 2005

Verkiezingsprogramma's naast elkaar gezet

Woensdag worden de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Heuvelrug gehouden. Om de zwevende kiezer een steuntje te kunnen geven, heeft de Fietsersbond de verschillende verkiezingsprogramma's voor het onderdeel Verkeer en Vervoer op rij gezet.

Terugkerende thema's zijn de toegankelijkheid van de stations en de drukte op de doorgaande wegen door Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn en Maarsbergen. Ook het daadwerkelijk inrichten als 30km gebied van woonwijken, het vergroten van verkeersveiligheid bij scholen en oversteekvoorzieningen en tegengaan van verkeer in het Langbroekerweteringgebied komen vaker terug. Het bevorderen van het fietsgebruik wordt door een paar partijen expliciet genoemd.

1 november 2005

Kennismakingsavond geslaagd

Ondanks het regenachtige weer konden we op 24 oktober toch nog wat belangstellenden in Doorn verwelkomen. Zowel uit Maarn, Maarsbergen, Doorn, Amerongen en Leersum toonden fietsers zich betrokken bij het verbeteren van de situatie voor fietsers.

Na een persoonlijke kennismaking en een kennismaking met de Fietsersbond en de activiteiten van de afdeling Driebergen in de afgelopen jaren, was het tijd om de situatie voor fietsers onder de loep te nemen. Veel knelpunten werden genoemd, zoals de smalle fietsstroken in Doorn, enkele gevaarlijke kruispunten, te smalle fietspaden, onvoldoende bladruimen op het fietspad (waardoor de stoeprand niet meer te zien is). Ook het nieuw aan te leggen fietspad door de bossen van de Heuvelrug kwam ter sprake. Hoewel het traject niet helemaal bekend is, lijkt het er op dat er hele steile hellingen in komen, waardoor het voor veel fietsers onbruikbaar wordt. Hier gaan we zeker achteraan!

Op deze avond konden we ook nog een nieuw lid verwelkomen, terwijl 1 persoon zich meldde als correspondent voor Doorn. Anderen wilden wel op ad hoc basis aan de slag, bijvoorbeeld bij een braderie of iets dergelijks. Een uitgebreid verslag volgt in de Driewieler, die vanaf heden ook bij de nieuwe afdelingsleden in de bus valt.

14 oktober 2005

24 oktober: Kennismakingavond voor MALDD-fietsers

In de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de actieve afdeling van de Fietsersbond uit Driebergen een inbreng blijven leveren. Op maandag 24 oktober organiseert de Fietsersbond een kennismakingsavond voor de actieve fietsers in zalencentrum Koningshof in Doorn. Meewerken aan fietsbelangen De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietsers door heel Nederland. Lokale afdelingen behartigen deze belangen intensief op gemeentelijk niveau, ondersteund door de landelijke organisatie. Momenteel heeft Driebergen als enige van de MALDD gemeentes een actieve regionale afdeling van de fietsersbond. Vanaf 1 januari 2006 zitten we allemaal in dezelfde Heuvelrug gemeente. De Fietsersbond wil een volwaardige gesprekspartner blijven voor de gemeente en zoekt daarvoor mensen die de fiets een warm hart toedragen en verstand hebben van lokale verkeerssituaties in Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn. In het verleden heeft de Fietsersbond haar steentje bijgedragen aan het verbeteren van de bewaakte fietsenstalling bij het station Driebergen-Zeist en de herinrichting van verschillende wegen in Driebergen. Daarnaast behartigt de Fietsersbond de belangen van fietsers in het verkeersberaad, een officiële adviescommissie van de gemeente Driebergen. Geïnteresseerd in een beter fietsklimaat? Wanneer U de activiteiten van de fietsersbond wilt ondersteunen zijn daar de volgende mogelijkheden voor: • U kunt actief lid worden van de fietsersbond afdeling ‘Heuvelrug’, • U kunt zich aanmelden als vrijwilliger om bij bepaalde activiteiten deel te nemen, • Of U kunt steunlid worden van de Fietsersbond. • Kennismakingsavond De kennismakingsavond vindt plaats op maandag 24 oktober om 20.00 in zalencentrum Koningshof (Kerkplein 1 in Doorn). Voor meer informatie zijn we te bereiken via telefoon 0343-512752 (Johan de Roo) of e-mail: driebergen@fietsersbond.nl.

12 oktober 2005

Licht in de aanbieding

Het donkere jaargetijde breekt weer aan, tijd om de verlichting op de fiets te controleren.  Slippende wieltjes van de dynamo moeten voorzien worden van een nieuw dopje en ook de bedrading kan nog wel een controle gebruiken. Heb je helemaal geen verlichting op je fiets of zijn alle onderdelen zo kapot dat je beter iets nieuws kunt kopen dan heeft de Aldi deze week een mooie aanbieding.  Fietsverlichtingsset
 
per set
4.79
  • voor- en achterlicht
  • achterlicht met 5 lichtdioden
  • compleet met bevestigings-
    materiaal en batterijen
  • eenvoudige montage

2 oktober 2005

September 2005 - actie op voeten en fietsen naar school !

Hierbij het stukje dat Ellen van der Plas gestuurd heeft naar ons allen. Aan de dames en heren die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan de actie 'op voeten en fietsen naar school'. De actie 'op voeten en fietsen naar school' is weer voorbij. Er is van alle kanten weer flink meegewerkt, wij kunnen trots zijn op onszelf, op ons dorp, op onze gemeenschap of op hoe u het ook wilt noemen! Met z'n allen hebben we weer flink de aandacht gelegd op de verkeers(on)veiligheid rond en bij de scholen. De jeugdbrandweer hielp met ballonnen blazen en dit jaar stonden voor het eerst ook IVAstudenten bij de dranghekken (naast de 'gewone' vrijwilligers) ? deze groepen mogen wel even apart genoemd worden. Waar je zegt "de jeugdbrandweer deed mee" wordt iedereen enthousiast, hetzelfde - maar dan nog iets sterker - geldt voor het meedoen van de IVAstudenten! Wat deden we zoal : de scholen gaven extra aandacht in de lessen aan verkeersveiligheid en meedoen in het verkeer; er zijn ballonnen geblazen voor de versiering van de scholen; er waren weer de dranghekken om autoverkeer bij de scholen te weren - één dag waarop de kinderen zonder gevaar voor leven, zo maar voor de school konden lopen en/of oversteken; er waren leuke cadeautjes van de gemeente; er zijn lekkere verrassingen verzorgd voor de leerlingen van alle groepen; voor alle kleuters waren er reflectoren voor aan hun fietsen en op twintigtal kleuterfietsen prijkt een nieuwe heuse kleuterfietsvlag! Wat deden de kinderen zelf: ze hebben hun lessen gekregen en heel veel leerlingen/groepen hebben weer meegedaan aan een wedstrijd. Ze hebben werkstukken geleverd waarin onveiligheid, (nieuw ontworpen) verkeersborden, allerlei gevaarlijke plekken in ons dorp en kinderen op fietsen zijn uitgebeeld, er zijn ook boeken met brieven erin of allerlei foto's (gemaakt op enge plekken bij school) en er is zelfs een verkeerspostzegelboek gemaakt. Ze deden het weer op een bijzondere manier ? er zijn weer echte kunstwerken bij. Ieder jaar is dat weer zeer verrassend! De jury heeft bepaald dat de Valkenheuvelschool ? groep 4 ? de gemeenteprijs heeft gekregen (met de hele groep naar het zwembad). Enkele kunstwerken hangen tot vrijdagmiddag in de hal van het gemeentekantoor en vanaf vrijdagmiddag tot 13 oktober is er een expositie van alle werken in de bibliotheek ? zeer de moeite waard om te gaan kijken! Daarna gaan de stukken naar de landelijke jury die de 3VO prijzen regelt. Burgemeester Kozijn heeft het startsein gegeven, mevrouw Schravesande heeft de gemeenteprijs uitgereikt. Het voltallige college was tijdens de actie zeer betrokken, ook enkele raadsleden waren actief die dag, zij bezochten de groepen enz. Dat vinden/vonden de kinderen geweldig! Als je bezig bent met veiligheid voor kinderen, je ziet wat er gebeurt rond de scholen, je hoort het nodige van de leerkrachten en je krijgt dat allemaal bevestigd door kinderen? op briefjes of in tekeningen - en je weet hoeveel kinderen er landelijk jaarlijks verongelukken voor of dicht bij hun school, dan probeer je er naast de actie meer aan te doen, zeker ook om te voorkomen dat zoiets hier ook gebeurt. Dan kom je uit bij meer veiligheidsmaatregelen laten treffen door de gemeente en als je dan raadslid bent, kun je een motie indienen voor het uitvoeren van die maatregelen en dat heb ik gedaan. Die motie is overgenomen door het college, er hoefde niet eens over gestemd te worden? alle partijen waren vóór, dus er gaat echt iets veranderen. Er kunnen komen: stoeptegels met kindervoeten of met een mannetje met een wijzende vinger erop, die tegels kunnen worden gelegd op plekken waar de kinderen het best kunnen oversteken, het kan ook een schoolzone worden of een 'kindlint', de plannen ervoor moeten nog verder worden uitgewerkt met leerkrachten en kinderen? samen met de verkeersambtenaar van de gemeente en de voorzitter van 3VO. Het begin van die verbeteringen is dit jaar in ons dorp? de Damhertlaan wordt in de herfst gereconstrueerd, dus daar kan het gelijk (dat is voordeliger) voor de Valkenheuvelschool en Dolfijn, daarna de Traay en omgeving voor de Zonheuvelschool en Dolfijn en dan binnen een paar jaar is het hopelijk bij alle scholen veiliger. De motie vraagt het college ook dit 'nieuwe' beleid door de Heuvelrug-gemeenteraad te laten voortzetten, zodat ook de schoolkinderen in de nu nog andere gemeentes er straks voordeel van hebben. Meer veiligheid voor de kinderen, dat is eigenlijk alles wat we willen! Daar moeten we aan blijven werken! U hebt in ieder geval laten merken, dat het u ernst is, u hebt er zelf tijd aan besteed en er daarmee ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank! Dank ook aan de sponsors: Fietsplus De Kruif, fietsenhandel Van Velzen, de Fietsersbond, autorijschool Noordam en de RABObank ? want daardoor konden we veel leuke dingen doen! Met vriendelijke groet, mede namens de de heer Kromhout - voorzitter van 3VO, Ellen van der Plas-Emondt - CDAgemeenteraadslid Dr. Schaepmanlaan 5 3972 ET Driebergen-Rijsenburg Tel. 0343 51 35 64 eMail info@victorie.nl

13 september 2005

Op voeten en fietsen in de Week van de Vooruitgang

Vanaf komende vrijdag is het weer Week van de Vooruitgang. Iedere dag heeft een speciaal thema, dat tot doel heeft om andere vervoerswijze dan de auto onder de aandacht te brengen. Op woensdag 21 september is het tijd om naar het werk te fietsen, op donderdag 22 september mogen kinderen op Voeten en Fietsen naar school.

Het comite "Aangenaam Driebergen", met als belangrijkste motor het CDA-raadslid Ellen van der Plas heeft de 22e september geadopteerd. Alle schoolomgevingen in Driebergen worden gedurende de ochtenspits afgesloten voor autoverkeer, ouders worden uitgenodigd om hun kinderen met de fiets of te voet te brengen. De Fietsersbond draagt bij aan deze actie door het beschikbaar stellen van pamfletten voor op de dranghekken en speciale fietsdrop voor alle 2000 basisschoolleerlingen in Driebergen. 

2 juni 2005

Wie heeft er voorrang op de asfaltdrempel?

De gemeente is bezig geweest om de drempels van de Arnhemse Bovenweg te vernieuwen. Ze waren verzakt en zijn daarom nu in asfalt uitgevoerd. Het bovenvlak, waar vaak een oversteek op gelegen is, is echter in rood uitgevoerd. Zonder dat het met borden of haaientanden is geregeld, denken fietsers voorrang te hebben. Zo schreef een lid ons: vanavond zag ik dat dus vlak voor m´n neus bijna fout gaan: er rijd een auto voor, keurig rustig. Komt er een fietser aan, ook rustig en die rijdt na te kijken gewoon de weg op. Is vervolgens hoogstverbaasd dat de auto niet stopte. We zullen in de rondvraag van het verkeersberaad volgende week vragen of er borden en haaientanden geplaatst kunnen worden, uiteraard ten gunste van het fietsverkeer. Hierdoor wordt de snelheid van het autoverkeer ook weer geremd. De nieuwe drempels zijn een stuk minder steil dan de oude, waardoor er harder gereden wordt.

28 mei 2005

1 juni: straatspeeldag

Voor 1 middag is de straat weer van de kinderen. De televisie gaat op zwart en auto's kunnen niet verder rijden. Kinderen komen terug op straat om samen te spelen. Ook in Driebergen wordt de jaarlijkse straatspeeldag gevierd. Onder andere op de Marterkamp worden spelletjes georganiseerd en houden kinderen een fietsversierwedstrijd. Meer info op de eigen website.

25 mei 2005

Fietsersbond verijdelt fietsdiefstal

Gisteravond bekeken actieve leden van de Fietsersbond de mogelijkheden voor korte termijn verbeteringen voor fietsers bij het station. Al discussierend viel het oog van een van de aanwezigen op een paar jongens die aan een fiets stonden te morrelen en wat in een GSM schreeuwden. Toen de Fietsersbondleden opzichtig naar de jongelui keken, en zij dat in de gaten kregen, dropen ze af, met achterlating van de fiets. Waren ze hun fietssleutel kwijt, of waren ze van plan de fiets "te lenen"? Wij houden het op het laatste.

Over de korte termijn verbeteringen: Wij zien kansen voor onder andere het verplaatsen van het hekje bij de spoorwegovergang dat nu op het trottoir staat en voetgangers het fietspad op dwingt; Ook denken we dat er fietssuggestiestroken op de Stationsweg geschilderd kunnen worden en dat de oversteek vanuit Driebergen naar het station verbeterd kan worden; Gelijktijdig kan de oversteek vanaf het stationsplein linksaf richting Zeist en rechtdoor het bospad richting Arnhemsebovenweg aangepast worden. Binnenkort gaan we ook met het Verkeersberaad kijken.

30 april 2005

Bewaakte stalling groot succes

Al bij de start van de vrijmarkt om 8 uur bleek de bewaakte fietsenstalling in een grote behoefte te voorzien. Rond een uur of 10 was de stalling vol en was het noodzakelijk om mensen een plekje in de directe omgeving te wijzen. Gelukkig gaf dit geen problemen. Wat later keerden wat vroege vogels huiswaarts, waardoor er opnieuw ruimte ontstond voor fietsers. In totaal hebben we aan ruim 300 fietsers een bewaarbewijs kunnen uitreiken. De reacties van de fietsers was zonder uitzondering vol lof. Ook passsanten, die hun auto ver weg neer hadden moeten zetten, en andere voetgangers, spraken met waardering over dit leuke initiatief. Hoewel een financiele bijdrage niet verplicht was, werd geregeld een vrijwillige donatie in onze geldbak gedaan. Het was een mooie gelegenheid om de activiteiten van de Fietsersbond op een aangename manier onder de aandacht te brengen. De fietsroute, die dit jaar langs de Driebergse sprengen leidde, kreeg minder aandacht, maar werd door de liefhebbers met genoegen in de stuurtas of het mandje gestopt.

9 april 2005

Fietsersbond paraat op Koninginnedag

Ook in 2005 zal de Fietsersbond een gratis bewaakte stalling verzorgen op de Koninginnemarkt in Driebergen. Op het grasveld aan de Drieklinken, goed bereikbaar via het Jagerspad, zal een stalling worden ingericht. Het stallen van fietsen is gratis, maar een bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Tegelijkertijd geeft de Fietsersbond informatie over de werkzaamheden van de Fietsersbond in Driebergen. Voor de liefhebbers is een aangename fietsroute in de omgeving beschikbaar. De fietsroute heeft een actueel thema en zal na 30 april nog via de site beschikbaar zijn.

30 maart 2005

Stationssituatie is weer beter

Met het aanpassen van de Kwekerijweg is het voor fietsers weer veilig geworden. De lantaarnpalen zijn uit het fietspad verdwenen en ook de bus richting Zeist kan weer voor het station stoppen. Voorlopig is een einde gekomen aan het gevaarlijke halteren op de Hoofdstraat, waarbij reizigers op het fietspad terecht komen. Maar er zijn al weer plannen in de maak om de stationsomgeving opnieuw op de schop te nemen. Vooral busreizigers zouden van de nieuwe situatie moeten profiteren. De bouwaanvraag om de nieuwe fietsenstallingen te kunnen plaatsen ligt inmiddels ter inzage, dus dat zal binnenkort ook starten.

10 februari 2005

Bus rijdt over Arnhemse Bovenweg

Sinds 7 februari 2005 rijdt de bus over de Arnhemse Bovenweg. Hiermee komt een einde aan de soap rond de verbetering van de verkeersveiligheid van de Melvill van Carnbeelaan. Na veel gesteggel, in zowel de buurt als in de gemeenteraad, wordt de oorspronkelijk geplande afsluiting door middel van een bussluis toch niet gemaakt. Vertegenwoordigers uit de straat en aangrenzende straten hebben al in 2003 geadviseerd om het busverkeer uit de straat te halen. Hierdoor kunnen er extra snelheidsremmende maatregelen komen, in de vorm van drempels en plateaus. De gemeenteraad was in eerste instantie nog niet overtuigd dat dit de beste oplossing was, maar ging tenslotte accoord. Daarna moest de rechter er nog aan te pas komen om de bushaltes op de Arnhemse Bovenweg mogelijk te maken, bewoners vreesden een toename van het verkeer. Nu is het dus eindelijk zo ver, en worden de extra drempels en plateau's op de Melvill van Carnbeelaan aangelegd. Kunnen meteen de inmiddels al verzakte drempels worden aangepast.

23 januari 2005

Nieuwe Driewieler is onderweg

De eerste Driewieler van 2005 ligt bij de drukker. In ons eigen afdelingsblad is weer veel informatie opgenomen over ons overleg met de gemeente, eenrichtingsverkeer voor de Engweg?, het vervolg op onze opmerkingen over de kruising Traay/Hoofdstraat en nog veel meer. Deze week bij alle leden van de Fietsersbond in Driebergen op de deurmat, wat later zal de Driewieler ook leesbaar zijn op de website.

17 januari 2005

Lekker fietsweer

Het stralende winterweer lokte vandaag veel mensen naar buiten. Wandelen of fietsen was de favoriete bezigheid. Diverse fietskarren werden gespot (een zelfs achter een racefiets) en ook een kindertandem (met het kind voorop) was gezien. In de omgeving van Rhijnauwen en Amelisweerd was het file-fietsen en wandelen.

15 januari 2005

perronverlenging brengt verwarring voor fiets en bus

Te snel gewerkt? Lantaarnpalen op het fietspad!Hoewel opengesteld brengt de nieuwe spoorwegovergang Odijkerweg heel wat problemen met zich mee. Lantaarnpalen staan in het fietspad, de bus richting Zeist kan de draai over de overweg niet maken. Het halteren moet dus noodgedwongen op de Hoofdstraat plaatsvinden, inplaats van voor het station. Reizigers kunnen de bussen niet meer vinden en fietsers naar het station of de richting Zeist komen hierdoor met busreizigers in conflict. Bovendien ligt de vorig jaar voor veel geld en moeite verlengde linksafstrook c.q. busbaan er verlaten bij. Zonde van het geld, het wordt tijd om vragen te stellen over de verspilling van belastinggeld rond het station.