5 november 2008

Gemeente sleept fietsen

Ondanks onze waarschuwing dat de gemeente haar bevoegdheden onrechtmatig uitoefent wanneer zij fietsen wegsleept die geen gevaar of hinder veroorzaken, zijn er vorige week fietsen weggesleept bij station Driebergen-Zeist. Om onze stelling te controleren dat er onvoldoende klemmen beschikbaar zijn, hebben we vandaag nogmaals een telling gehouden. Hieruit bleek dat er slechts een overschot van 14 klemmen was, te weinig om gegrond te kunnen zeggen dat er voldoende fietsklemmen zijn. De volledige resultaten leest u elders op de site.

Inmiddels hebben we ook de eerste klachten binnen van inwoners. Zowel van mensen waarvan hun fiets weggehaald is, als van mensen die op hun tocht naar het perron struikelen over wild gestalde fietsen. Voor de duidelijkheid wil de Fietsersbond stellen dat fietsen die de toegankelijkheid belemmeren of gevaar opleveren weggesleept mogen worden. Andere fietsen (het merendeel dus) mag de gemeente niet weghalen! De jurisprudentie is hier duidelijk over, maar kennelijk nog niet bij de gemeente bekend. In een eerste reactie per mail stelt zij "blijf van mening dat regelmatig ruimen noodzakelijk is om de toegankelijkheid van het station te kunnen waarborgen". 

Dus als mensen gewenst gedrag vertonen (met de fiets naar de trein komen inplaats van de auto te gebruiken) moet dat "beloond worden" door de extra aanwas aan fietsen weg te slepen? Worden fietsen weggehaald die niemand in de weg staan? En waarom worden goedwillende reizigers niet verwezen naar de klemmen aan de Odijkse zijde? Graag vernemen wij uw reactie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten