13 maart 2006

Nieuwe fietsstallingen op station

In de krant van vrijdag lazen we het volgende bericht. Zou het er dan toch echt van komen? Het lijkt er wel op, want ook de Beerschoten-stalling, die al een paar jaar geleden wegens sociale veiligheid gesloten is, is nu zijn dak kwijtgeraakt. Langzaam maar zeker komt er dus schot in.

DRIEBERGEN/ZEIST - De plannen voor nieuwe fietsenstallingen op station Driebergen-Zeist gaan door. Ook komen er meer plekken voor fietsen van reizigers.

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug startten in 2004 samen een project om de rijwielstallingen te verbeteren. De plekken op Zeister grondgebied worden voor de zomer gerealiseerd. In het najaar worden ook de stallingen in Driebergen vernieuwd. Daartoe vraagt de gemeente Utrechte Heuvelrug nu een bouwvergunning aan bij de provincie Utrecht.

Alle bestaande openbare fietsenklemmen zullen tijdens de uitvoering van het project worden weggehaald. Dat zijn er achthonderd. Deze lage houten rijwielstallingen zijn verouderd. Bovendien is er op en rond het station veel vandalisme en fietsendiefstal. De twaalfhonderd nieuwe NS-stallingen zijn daarom hoger en van glas: door die transparantie neemt de sociale veiligheid volgens deskundigen toe, omdat iedereen de fietsen kan zien. Ook zullen fietssloten beter te bevestigen zijn aan de nieuwe standaardklemmen. De fietsenkluizen op het station zullen verdwijnen, tot teleurstelling van sommige gebruikers.

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt de komende tijd ingrijpend opgeknapt. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor reizigers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten