10 maart 2014

Moet je op de fiets naar de stembus?


Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur moet je weer een keuze maken tussen de verschillende partijen. Maar waar moet je als fietsliefhebber voor kiezen? De Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug is daarom in de pen geklommen om een helder overzicht te maken.

Een duidelijk overzicht bleek niet eenvoudig. Het is goed om te zien dat de fiets in verschillende verkiezingsprogramma’s wordt genoemd. Het blijken echter zelden vergelijkbare onderwerpen en meestal blijft de invulling steken in algemene termen over veiligheid en bereikbaarheid. Een positieve uitzondering is D66. In het partijprogramma is hun visie over het fietsbeleid duidelijk beschreven en er worden zelfs concrete punten genoemd. Ze hebben hun verkiezingscampagne blijkbaar niet voor niets op de fiets ‘afgetrapt’. 

De afdeling Utrechtse Heuvelrug van de Fietsersbond heeft zich tot doel gesteld om de kiezers goed te kunnen informeren over de plannen van de verschillende politieke partijen voor de komende vier jaar. Daartoe hebben we tien vragen gesteld over onderwerpen als veiligheid, snelheid en comfort en de combinatie van fiets en trein. Dit zijn ook de onderwerpen waarover wij regelmatig met de gemeente overleggen. Deze vragen zijn naar elke partij gestuurd met het vriendelijk verzoek zo concreet mogelijk te antwoorden. Met deze antwoorden in de hand wilden we een helder overzicht maken van de standpunten op dit kleine maar belangrijke deel van ons dagelijks leven.

Respons
Van de acht partijen die meedoen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we van slechts drie partijen respons gehad. De SP en GL/PvdA hebben alle vragen beantwoord en teruggestuurd. Van het CDA kregen we het bericht dat ze de vragen helaas niet konden beantwoorden en verwezen vervolgens naar hun verkiezingsprogramma. De partijen VVD, CU, SGP en BVH hebben na het ontvangen van de vragen niets meer van zich laten horen. D66 die in haar partijprogramma uitgebreid de fiets aan bod laat komen, heeft zelfs na drie herhaalde verzoeken helemaal niet thuis gegeven.

Resultaat
Het resultaat is dus een ratjetoe aan verkiezingsprogramma’s en twee partijen die de moeite hebben genomen hier serieus op te antwoorden. Een duidelijk overzicht hebben we dus niet, maar we kunnen wel de gedachtegang van de verschillende partijen te schetsen.

GroenLinks/PvdA hebben serieus werk gemaakt van gestelde vragen. Nog meer dan de andere partijen spreekt hier een progressief fietsbeleid uit wat naast veiligheid ook de voordelen van de fietser optimaal wil benutten. Aspecten als comfort en snelheid komen meerdere malen terug en er wordt nog een waslijst aan mogelijke stimuleringsmaatregelen genoemd welke niet in onze vragen besloten lagen.

De SP wil het fietsgebruik vooral veiliger maken, maar wijst ook op de beperkingen van sommige maatregelen. Over de invulling van enkele technische details, blijkt de SP nog weinig kennis te hebben (zoals asfalt of tegels op fietspaden), maar het biedt een goede basis voor een gematigd progressief fietsbeleid.

Zoals al eerder aangehaald heeft D66 het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma. Het is daarom extra spijtig (en een gemiste kans) dat ze totaal niet reageren op onze vragen. Op basis van het verkiezingsprogramma is ook bij D66 is een duidelijk progressief fietsbeleid te verwachten.

CU, SGP en het CDA hebben enkele algemene verkeersmaatregelen opgenomen in het verkiezingsprogramma. Geen springt er echt uit en gezien het feit dat onze concrete vragen onbeantwoord blijven is de vraag of deze partijen een serieus fietsbeleid wel in de planning hebben.

Tenslotte hebben we bij BVH en de VVD totaal niets kunnen vinden wat ook maar enigszins op een fietsbeleid wijst. Bij de VVD komen ze in het verkeersbeleid niet veel verder dan ‘ophouden met autootje pesten’ en op de vraag aan een VVD-promotor (met snor, ballonnen en folders) wat hun fietsbeleid voor de komende periode is, was het antwoord na lang nadenken; ‘We zijn natuurlijk niet tegen fietsen!’

Teleurstelling
Al met al is het niet eenvoudig om de kiezer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een beknopt en helder overzicht te presenteren, waarin staat wat de verschillende partijen voor ons de komende periode in petto hebben. Verkiezingsprogramma’s die daarin zeer uiteenlopen en slechts twee van de acht partijen, die vragen van een belangengroepering uit hun gemeente beantwoorden is een teleurstellend resultaat.

Als er al in verkiezingstijd geen antwoord wordt gegeven op vragen die wij van belang achten, hoe kunnen we dan een duidelijk keuze maken op 19 maart? Misschien geeft het gebrek aan respons wel meer informatie voor ons stemgedrag dan alle partijprogramma’s en debatten bij elkaar. Geen wonder dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen jaar op jaar blijft dalen.

Desalniettemin roept de Fietsersbond u op om te stemmen en ‘makkelijk, betaalbaar, groen en gezond’ mee te laten wegen in uw beslissing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten