5 oktober 2008

Kruising Doorn nader bekeken

Op verzoek van een van onze leden hebben we vandaag de situatie in Doorn onder de loep genomen. De nieuwe stroken op de weg naar Leersum zijn nog smaller dan we gedacht hadden.

Het begint aan de Driebergse zijde met een fietspad van 1,65m, dat is 15 centimeter onder de minimale maat van 1,80m van de richtlijnen van het CROW, het kenniscentrum voor alles dat met verkeer te maken heeft. In het fietspad is een verkeersbord geplant, de ruimte wordt hiermee tot 1,50m versmald. Na de kruising gaat het fietspad over in een smalle rode strook. De aanduiding fietsstrook ontbreekt, er is geen fietssymbool geschilderd. Ook hangt er geen bord met een fietser er op. Wij vragen ons af wat de juridische status van deze strook is. In de richtlijnen of aanbevelingen kunnen wij geen status vinden, kennelijk moet er op de zwarte rijbaan gefietst worden. De rode strook is te smal om als fietsstrook te kunnen fungeren. In de richtlijnen van CROW is 1,50m als standaard-maat opgegeven. Dit is juist voldoende om als ouder naast een kind te kunnen fietsen. In de praktijk is de strook nog niet de helft, 70 centimeter nog verder versmallend tot 50 centimeter.

Aan de overzijde, komend van de richting Leersum, is de strook even smal. Waar minstens 1,50m noodzakelijk is, is een strook van 70-65 centimeter rood gemaakt. Ook hier ontbreken borden of markeringen, waardoor de juridische status onduidelijk is. Door putten in de rode strook op te nemen wordt deze versmald tot 50 centimeter. Een brandkraanput ligt midden in de rode strook, waardoor 25 centimeter beschikbaar blijft. Het asfalt ligt hier circa 2 centimeter hoger dan de put, over de put fietsen is hierdoor gevaarlijk.

De rijstroken voor het autoverkeer hebben een breedte van 2,70m (richting Leersum) 3,00 (richting Driebergen) en 3,25m (richting Cothen). Om voldoende ruimte voor de fiets te kunnen maken dient het linksafvak samengevoegd te worden met de andere rijstrook.

De kruising zelf valt op doordat er al driemaal een stopstreep op de rode strook is aangebracht. Kennelijk weten de ontwerpers ook niet precies hoe het bedoeld is. Bijzonder is de doorsteek rechtsaf richting de Amersfoortseweg. Fietsers moeten hier gebruik maken van een fietspad van 1,20m, terwijl 1,80m de norm is. Waarom dit fietspad er is, is ook onduidelijk. Na 5 meter moeten fietsers de rijbaan op, dat had dus ook meteen op de kruising gekund. Opstelruimte voor voetgangers ontbreekt. Met een kinderwagen of rollator is het niet mogelijk om veilig de drukknop te bereiken. De drukknop bevindt zich tussen fietspad en rijbaan in een strook van 60 centimeter. Er moet of op het fietspad, of op de weg worden gewacht. Dit geldt zowel komende vanuit Leersum als komende vanuit Langbroek richting Amersfoortseweg.

Auto's komende vanuit Leersum in de richting van Cothen staan in de weg voor de tegenrichting. Het trottoir op de hoek is kapot gereden door voertuigen die noodgedwongen de bocht te krap nemen. De ANWB-wegwijzer naar Driebergen is vanuit de richting Amersfoort niet helemaal leesbaar, de wegwijzer staat achter de mast van het verkeerslicht.

Conclusie

Wij hebben ernstige fouten aangetroffen in maatvoering, juridische aanduiding en detaillering. Het is beschamend dat een project dat bedoeld is om de veiligheid van fietser en voetganger te verbeteren, op zo'n manier wordt uitgevoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten