10 november 2006

Knooppuntbewegwijzering in Utrecht

Van de provincie ontvingen wij het bericht dat zij het project bewegwijzering van fietspaden middels knooppunten is gestart.

In de gehele provincie Utrecht zal op basis van bestaande of geplande wegen en paden bepaald worden welke trajecten worden opgenomen in een netwerk. Alle trajecten worden op elkaar aangesloten waardoor een spinnenweb ontstaat dat het gehele gebied zal beslaan. De bewegwijzering middels knooppunten is dan niet meer het bewegwijzeren van (volledige) fietsroutes, maar het bewegwijzeren van een aantal zorgvuldig geselecteerde fietspaden, die als geheel een netwerk vormen, waarbij de kruisingen van fietspaden als knooppunt worden gemarkeerd. Elk knooppunt heeft een uniek nummer. Door telkens bij een knooppunt een traject te kiezen naar weer een volgend knooppunt kan de fietser naar eigen inzicht zelf een tocht samenstellen, tussentijds verlengen of inkorten.

Verwijzingsborden met daarop de knooppuntnummers leiden fietsers van knooppunt naar knooppunt. De bewegwijzering van de trajecten zal altijd in twee richtingen zijn bewegwijzerd. Het plannen van een tocht gebeurt via overzichtkaarten (op het plaatje een voorbeeld uit Belgie). De recreant vindt deze zowel bij de knooppunten zelf in de vorm van vaste informatiepanelen als in de vorm van routekaarten. Ook zullen de knooppunten in de fietsrouteplanner worden opgenomen.

Het is vanuit zowel landschappelijk, maatschappelijk en economisch belang zeer wenselijk om ook in de provincie Utrecht een fietsknooppuntensysteem te realiseren. Het systeem van de provincie Utrecht zal aansluiten op de routesystemen van de omliggende regio's. Bovendien is het realiseren van een fietsknooppuntensysteem een goed vervolg op de door de provincie gerealiseerde fietsprojecten uit Agenda 2010, de ontwikkelde toeristische knooppunten van de recreatieschappen en de wensen vanuit diverse regio's."

Inmiddels is het eerste ontwerp van het netwerk gereed en deze zal worden besproken met de alle gemeenten binnen de provincie Utrecht.

1 opmerking:

  1. Hier een interview met de mevrouw die bij provincie Utrecht de aanzet gaf tot het ontstaan van het Utrechtse fietsknooppuntennetwerk:
    http://zilvervis.net/2013/02/04/impliciet-promoten-fietsknooppunten-de-omgeving/

    BeantwoordenVerwijderen