2 oktober 2005

September 2005 - actie op voeten en fietsen naar school !

Hierbij het stukje dat Ellen van der Plas gestuurd heeft naar ons allen. Aan de dames en heren die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan de actie 'op voeten en fietsen naar school'. De actie 'op voeten en fietsen naar school' is weer voorbij. Er is van alle kanten weer flink meegewerkt, wij kunnen trots zijn op onszelf, op ons dorp, op onze gemeenschap of op hoe u het ook wilt noemen! Met z'n allen hebben we weer flink de aandacht gelegd op de verkeers(on)veiligheid rond en bij de scholen. De jeugdbrandweer hielp met ballonnen blazen en dit jaar stonden voor het eerst ook IVAstudenten bij de dranghekken (naast de 'gewone' vrijwilligers) ? deze groepen mogen wel even apart genoemd worden. Waar je zegt "de jeugdbrandweer deed mee" wordt iedereen enthousiast, hetzelfde - maar dan nog iets sterker - geldt voor het meedoen van de IVAstudenten! Wat deden we zoal : de scholen gaven extra aandacht in de lessen aan verkeersveiligheid en meedoen in het verkeer; er zijn ballonnen geblazen voor de versiering van de scholen; er waren weer de dranghekken om autoverkeer bij de scholen te weren - één dag waarop de kinderen zonder gevaar voor leven, zo maar voor de school konden lopen en/of oversteken; er waren leuke cadeautjes van de gemeente; er zijn lekkere verrassingen verzorgd voor de leerlingen van alle groepen; voor alle kleuters waren er reflectoren voor aan hun fietsen en op twintigtal kleuterfietsen prijkt een nieuwe heuse kleuterfietsvlag! Wat deden de kinderen zelf: ze hebben hun lessen gekregen en heel veel leerlingen/groepen hebben weer meegedaan aan een wedstrijd. Ze hebben werkstukken geleverd waarin onveiligheid, (nieuw ontworpen) verkeersborden, allerlei gevaarlijke plekken in ons dorp en kinderen op fietsen zijn uitgebeeld, er zijn ook boeken met brieven erin of allerlei foto's (gemaakt op enge plekken bij school) en er is zelfs een verkeerspostzegelboek gemaakt. Ze deden het weer op een bijzondere manier ? er zijn weer echte kunstwerken bij. Ieder jaar is dat weer zeer verrassend! De jury heeft bepaald dat de Valkenheuvelschool ? groep 4 ? de gemeenteprijs heeft gekregen (met de hele groep naar het zwembad). Enkele kunstwerken hangen tot vrijdagmiddag in de hal van het gemeentekantoor en vanaf vrijdagmiddag tot 13 oktober is er een expositie van alle werken in de bibliotheek ? zeer de moeite waard om te gaan kijken! Daarna gaan de stukken naar de landelijke jury die de 3VO prijzen regelt. Burgemeester Kozijn heeft het startsein gegeven, mevrouw Schravesande heeft de gemeenteprijs uitgereikt. Het voltallige college was tijdens de actie zeer betrokken, ook enkele raadsleden waren actief die dag, zij bezochten de groepen enz. Dat vinden/vonden de kinderen geweldig! Als je bezig bent met veiligheid voor kinderen, je ziet wat er gebeurt rond de scholen, je hoort het nodige van de leerkrachten en je krijgt dat allemaal bevestigd door kinderen? op briefjes of in tekeningen - en je weet hoeveel kinderen er landelijk jaarlijks verongelukken voor of dicht bij hun school, dan probeer je er naast de actie meer aan te doen, zeker ook om te voorkomen dat zoiets hier ook gebeurt. Dan kom je uit bij meer veiligheidsmaatregelen laten treffen door de gemeente en als je dan raadslid bent, kun je een motie indienen voor het uitvoeren van die maatregelen en dat heb ik gedaan. Die motie is overgenomen door het college, er hoefde niet eens over gestemd te worden? alle partijen waren vóór, dus er gaat echt iets veranderen. Er kunnen komen: stoeptegels met kindervoeten of met een mannetje met een wijzende vinger erop, die tegels kunnen worden gelegd op plekken waar de kinderen het best kunnen oversteken, het kan ook een schoolzone worden of een 'kindlint', de plannen ervoor moeten nog verder worden uitgewerkt met leerkrachten en kinderen? samen met de verkeersambtenaar van de gemeente en de voorzitter van 3VO. Het begin van die verbeteringen is dit jaar in ons dorp? de Damhertlaan wordt in de herfst gereconstrueerd, dus daar kan het gelijk (dat is voordeliger) voor de Valkenheuvelschool en Dolfijn, daarna de Traay en omgeving voor de Zonheuvelschool en Dolfijn en dan binnen een paar jaar is het hopelijk bij alle scholen veiliger. De motie vraagt het college ook dit 'nieuwe' beleid door de Heuvelrug-gemeenteraad te laten voortzetten, zodat ook de schoolkinderen in de nu nog andere gemeentes er straks voordeel van hebben. Meer veiligheid voor de kinderen, dat is eigenlijk alles wat we willen! Daar moeten we aan blijven werken! U hebt in ieder geval laten merken, dat het u ernst is, u hebt er zelf tijd aan besteed en er daarmee ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank! Dank ook aan de sponsors: Fietsplus De Kruif, fietsenhandel Van Velzen, de Fietsersbond, autorijschool Noordam en de RABObank ? want daardoor konden we veel leuke dingen doen! Met vriendelijke groet, mede namens de de heer Kromhout - voorzitter van 3VO, Ellen van der Plas-Emondt - CDAgemeenteraadslid Dr. Schaepmanlaan 5 3972 ET Driebergen-Rijsenburg Tel. 0343 51 35 64 eMail info@victorie.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten