17 oktober 2004

Fietsveiligheid op de Damhertlaan

Met de uitvoering van Damhertlaan is de gemeente Driebergen inmiddels stevig aan de slag. Voorafgaand aan de uitvoering werd door de gemeente diverse malen gediscussieerd met buurtbewoners en Fietsersbond. De Fietsersbond deed de suggestie om fietsers fysiek van het autoverkeer te scheiden, omdat veel kinderen over de Damhertlaan naar school fietsen. Helaas is deze suggestie niet overgenomen, er worden alleen fietsstroken voor fietsers aangelegd. Wel wordt de rijbaan een stuk smaller, er wordt een flink stuk van het asfalt afgezaagd.

Overstekende fietsers en voetgangers krijgen voorrang door zebrapaden aan te leggen en het Jagerspad als voorrangsfietsroute over de Damhertlaan heen te geleiden. Hoewel we niet helemaal onze wens uit zien komen, denken we dat de aanpassing een grote verbetering is voor fietsers en voetgangers.

Inmiddels is het grote werk afgerond en moet er nog wat werk verricht worden aan de markering. De fietsstroken, de strepen in het midden en de zebrapaden bij de rotonde van de Rijsenburgselaan moeten nog aangelegd worden. De situatie bij de kruising Jagerspad/Jagersdreef heeft al tot een paar verontruste berichten van leden geleid. Het fietspad Jagerspad komt op een nogal knullige manier op de Damhertlaan, het is haast niet mogelijk om fatsoenlijk rechtsaf te slaan. Hiervoor vragen wij de gemeente om opheldering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten